Klart signal afsendt: Domstolenes strenge øjne hviler på unges videodelinger

Domstolene har sendt et signal om, delinger af sexvideoer og andre personfølsomme oplysninger på nettet og sociale fora er en alvorlig sag, mener strafferetsekspert Trine Baumbach. Akivfoto

Klart signal afsendt: Domstolenes strenge øjne hviler på unges videodelinger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kæmpesagen med 1004 sigtelser for deling af sexvideoer er af stor principiel betydning for fremtidens retspraksis. Det vurderer strafferetsekspert Trine Baumbach.

Retssag: De danske domstole er i fuld gang med at udsende et kraftigt signal om, at det er en alvorlig sag at dele børneporno og videooptagelser med seksuelt indhold på internettet uden de medvirkendes accept, også selv om det er ganske unge mennesker, der forsynder sig.

Det mener ph.d og strafferetsekspert på Københavns Universitets juridiske fakultet, Trine Baumbach, efter at der nu er afsagt fire domme i kæmpesagen, hvor 1004 personer er sigtet for på sociale medier at have delt videooptagelser af sexscener mellem to 15-årige. Da de medvirkende er under 18 år, er videoerne klassificeret som børneporno, hvilket er af afgørende betydning for strafudmålingerne.

- Uden at jeg har konkret indsigt i de pågældende sager, kan jeg helt generelt sige, at det er et signal fra retsvæsnet om, at man ser med alvor på det. De tre domme indtil nu har givet frihedsberøvelse, omend i form af betingede fængselsdomme. Det er med andre ord noget, man ser med strenge øjne på, ikke ud fra et puritansk synspunkt, men fordi skadevirkningerne på ofrene er enormt store. Det er derfor, den slags aktiviteter er kriminaliseret, og med dommene kan vi se, at fordi man er ung, er det ikke tilstrækkeligt til, at domstolene ser mildt på sagerne, siger Trine Baumbach.

Bare fordi noget er blevet lettere, er det ikke blevet lovligt af den grund
Trime Baumbach, Ph.d. og lektor i strafferet

Retshistoriens største sag

Der er tale om dansk retshistories største sagskompleks. Aldrig tidligere er så mange sigtet i en og samme sag. Tirsdag faldt den tredie og fjerde dom i de ti prøvesager, anklagemyndigheden i første omgang har anlagt. Her blev først en 22-årig mand ved retten i Lyngby idømt 10 dages betinget fængsel for at have delt videoen med syv personer, dernæst, også i Lyngby, en 17-årig dreng, der fik 20 dages betinget fængsel for en videodeling til 16 personer.

Den dom fulgte op på de to første, der faldt mandag: Den ene blev ligeledes afsagt ved retten i Lyngby, som gav en 19-årig mand 40 dages betinget fængsel for en videodeling, der nåede ud til 34 personer. Den anden blev afsagt ved retten i Randers, hvor en 20-årig mand fik 30 dages betinget fængsel for at have spredt videoen til 12 personer.

- Sagen er speciel, dels fordi den er så omfattende, dels fordi der hidtil har været så få sager af den karakter, at man ikke har den store retspraksis på dette felt. Alene af den grund er den aktuelle sag af stor principiel betydning. Den, eller rettere: de mange sager, bliver af betydning for fremtidens retspraksis.

- Dertil kommer, at sagerne er med til at gøre hele befolkningen opmærksom på, at her er der altså noget, man ikke må. Det ved de fleste nu nok i forvejen, men nu bliver de i hvert faldet mindet om det, så det ikke er til at misforstå, siger Trine Baumbach.

- Fordi noget er let, bliver det ikke lovligt

Hun ser med tilfredshed på, at der nu er fokus på, at det er kriminelt at videregive personfølsomme oplysninger.

- Det er ikke fordi, der er tale om et nyt fænomen, men det har hidtil bare været lidt i det små, forstået på den måde, at når det problem ikke har været helt i fokus, og der ikke har været den store retspraksis på området, er det noget, folk har taget lidt lettere på. Men generelt gælder det altså, at det, der er forbudt i den fysiske verden, også er det på internettet.

- Det handler selvfølgelig også om, at udviklingen er gået stærkt, og det der med billeder og videoer og hurtige beskeder er blevet meget, meget lettere. Mens vi to sidder og taler sammen, kan jeg jo sende dig et billede, som du har øjeblikkeligt. Men bare fordi noget er blevet lettere, er det ikke blevet lovligt af den grund.

Ensartet strafniveau

Selv om fængselsdommene i de sager, der nu er afgjort i retten, ikke er faldet helt ens ud, ser Trine Baumbach en klar linje i domsafsigelserne:

- Med de indtil nu afsagte domme må man dog lige tage det forbehold, at hvis det ender med, at alle 1004 sager ender i retten, er der lang vej endnu. Men nu er der udstukket en linje, ser det ud til. At udfaldet er forskelligt, hvad strafudmåling angår, er der ikke noget usædvanligt i. Her spiller mange faktorer ind: Hvor gamle er de skyldige, har de tidligere domme, hvor gamle var de, da de delte videoerne, hvor mange har de delt videoerne med? Altså hvor stor er grovheden i de lovbrud, de enkeltvis har begået. Det spiller alt sammen ind.

Det er præcis disse forskelligheder, anklagemyndigheden har lagt til grund for udvælgelsen af de første ti prøvesager. Udfaldet af dem afventer anklagemyndighederne, før de tager stilling til om de enkelte domme skal ankes til landsretten eller ikke.

- Det er der god fornuft i, for vi skal som retsstat have en ensartethed i de sanktioner, vi iværksætter, når lovene brydes. Det er nok heller ikke tilfældigt, at prøvesagerne kører i både øst- og vestdanmark. Vi har jo to landsretter, og dermed vil man ved eventuelle ankesager også lettere kunne opnå en ensartethed, siger Trine Baumbach.

Klart signal afsendt: Domstolenes strenge øjne hviler på unges videodelinger

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce