Annonce
Debat

»Æbler og pærer«

Under overskriften »Vil S og SF afbureaukratisere eller ej?« forsøger min byrådskollega Michael Nøhr (V), som er medlem af teknisk udvalg, at kæde sagen om evt. ulovligt placerede butikker i vestbyen sammen med projektet omkring afbureaukratisering, som, ganske rigtigt, som MN fremhæver, blev igangsat på baggrund af et forslag fra SF og Socialdemokratiet i Viborg Byråd.

Annonce

Men her blander MN æbler og pærer:

Vi har i enighed i byrådet igangsat projektet omkring afbureaukratisering med henblik på at frigøre ressourcer og skabe større arbejdstilfredshed hos de ansatte - alt sammen med henblik på at koncentrere indsatsen omkring den borgernære service. Så langt så godt!

Derimod er der ikke enighed i byrådet omkring Jafi-sagen, hvor en klokkeklar afgørelse fra Statsforvaltningens side gik det borgerlige flertal imod, der på trods af såvel advarsler fra teknisk forvaltning som KL stemte for en lovliggørelse af Jafi's placering på et byrådsmøde i juni 2014.

En beslutning som SF's Søren Gytz så efterfølgende rejste i forhold til Statsforvaltningen.

Det betyder, at Jafi i henhold til den gældende planlov får en frist til senest 1. maj 2017 at få lovliggjort butikkens placering. Den frist har teknisk udvalg i enighed besluttet på deres sidste møde.

Så kører der en debat om, hvorvidt det er rimeligt eller ej at afvente en ny planlov, som måske kan danne grundlag for en lovliggørelse af Jafis' placering i fremtiden. Vi kender på nuværende tidspunkt ikke den nye planlov i detaljer, men vi er fra socialdemokratisk side ikke afvisende overfor en lovliggørelse, hvis den nye lov åbner mulighed herfor.

Men denne sag er meget principiel - og derfor mit spørgsmål til MN: Mener du, som jeg, at gældende lovgivning skal overholdes? Og mener du, som jeg, at der skal være lighed for loven?

Hvis svaret - og det forventer jeg - er et rungende »Ja«, så er vi i henhold til vor myndighedsudøvelse forpligtet til - med Statsforvaltningens afgørelse - at undersøge, om andre butikker også er ulovligt placeret i vestbyen - og det er baggrunden for, at vore medlemmer af teknisk udvalg bragte emnet på banen under udvalgsmødet, hvor et flertal af udvalgets medlemmer, forstår jeg, modsatte sig dette krav.

Nu får vi efterfølgende en drøftelse i økonomi- og erhvervsudvalget og sidenhen i byrådet af sagen - og så må vi se, hvad udfaldet bliver.

Jeg vil gerne understrege, at vi ikke, som påstået af MN, vil drive klapjagt på kommunens virksomheder.

Vi ønsker blot, at gældende lovgivning bliver overholdt - og at vi som byråd er ansvarlige i forhold til vor tilsynsforpligtelse i henhold til gældende lovgivning.

Hvad er ellers alternativet?

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

Dyrebakken ikke klar til at åbne

Læserbrev

To politiske veje for Danmark

Annonce