Annonce
Viborg

Ørredfiskeriets sælsomme forlis

Jonas Theilmann er seniorforsker ved Aarhus Universitet, og han har havpattedyr som sit speciale. På tirsdag gæster han Viborg og fortæller om sin forskning af sælernes gøren og laden i Limfjorden.
Viborg Sportsfiskerforening inviterer til foredrag om sælernes gøren og laden i Limfjorden.

Viborg: Forskere anslår, at den samlede danske bestand af spættet sæl i runde tal havner på 17.000 individer. Alene i Limfjorden er der 1500. Dertil kommer en meget mindre bestand af gråsæl, der også på landsplan er i hastig fremgang.

Viborg Sportsfiskerforening har gennem årene haft en stigende interesse for disse svømmende - og fiskespisende - torpedoer.

Lystfiskerenes antagelse er, at disse sæler har fundet et unikt spisekammer omkring Virksunddæmningen, som alle havørreder pinedød skal passere, når de på vej til og fra Hjarbæk Fjords tilstødende vandløb - eksempelvis Simested Å og Jordbro Å.

Men hvad er tro, og hvad er fakta om sælerne? Det forsøger Viborg Sportsfiskerforening at kaste lys over den 12. november klokken 17.30 på Søndermølle Kultur- og Naturcenter på Vinkelvej.

Foreningen har inviteret Jonas Theilmann, der er den forsker, der kender allermest til sælernes liv i Limfjorden og til deres færden i vores åer.

Jonas Theilmann er seniorforsker ved Aarhus Universitet, og han har havpattedyr som sit speciale.

Under foredraget vil forskeren blandt andet fortælle om, hvordan han har været med til at lime sendere på hovedet af et antal sæler, så man har kunnet følge deres færd rundt i fjorden og for en enkelts vedkommende også op i en af åerne.

Forskerne har fået indsendt skudte sæler og undersøgt, hvad de lever af. Blandt andet om de har spist ørreder i Karup å. Jonas har også set på, om sportsfiskerne har ret i, at sælerne ved Virksunddæmningen er et stort problem for fiskeriet, og om de er medskyldige i den sælsomme nedgang i fiskelykken for fiskerne...

Alle er i øvrigt velkomne til foredraget, og man kommer gratis ind.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce