Annonce
Rundt om Viborg

12 nye psykiatriske sengepladser placeres i Horsens

Allerede ved indvielsen af Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital var mængden af sengepladser for lille. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Beslutningen blev taget af et nogenlunde enigt regionsråd, men der var også enighed om, at det nye sengeafsnit langt fra vil dække det faktiske behov. Tre medlemmer har derfor bedt om, at rådet på næste møde drøfter, hvad man kan gøre for at hæve kapaciteten i regionen generelt.
Annonce

Regionen: Regionspsykiatrien i Horsens bliver opgraderet med 12 ekstra sengepladser. Det står fast efter onsdagens møde i Regionsrådet, hvor placeringen af et nyt almenpsykiatrisk sengeafsnit var på dagsordenen. Og selv om der ikke var bred enighed om, at Horsens skulle have det nye sengeafsnit, så blev der hele salen rundt dog udtrykt tilfredshed med beslutningen som et skridt i den rigtige retning.

For der var også bred enighed om, at behovet i Region Midtjylland for flere senge i psykiatrien er langt større end det, som nu bliver dækket med 12 ekstra pladser i Horsens. Tre medlemmer af rådet, Mikkel Rasmussen fra Psykiatri-Listen, Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne og Rasmus Foged fra Alternativet har på den baggrund anmodet om at få kapaciteten i regionens psykiatri på dagsordenen allerede ved næste møde i Regionsrådet.

Beslutningen om at placere det nye sengeafsnit i Horsens har været længe undervejs. I budgetforliget for 2019 blev der afsat 16 millioner kroner årligt fra 2021 til drift af et nyt sengeafsnit, og på den baggrund blev der udarbejdet fem forskellige scenarier for, hvor og hvordan den nye afdeling skulle placeres. Udover Horsens var Aarhus, Viborg og Randers i spil, men til sidst var der enighed om, at de nye senge skulle placeres i enten Horsens eller Aarhus.

Annonce

Aarhus eller Horsens

Psykiatri- og Socialudvalget havde indstillet til, at man valgte at placere det nye sengeafsnit i Aarhus. Og udvalgets formand Jacob Ilsøe Klærke sagde i den forbindelse blandt andet:

- Der er ingen tvivl om, at manglen på psykiatriske sengepladser går på tværs af regionen. Vi har kigget på, hvor vi kunne få flest mulige senge for færrest mulige penge hurtigst muligt. Og på den baggrund faldt vores valg på Aarhus. Men at vælge Horsens er bestemt heller ikke en dårlig beslutning.

Forretningsudvalget havde på sin side valgt at indstille Horsens som hjemsted for det nye sengeafsnit, blandt andet med henvisning til, at Horsens i dag har færrest psykiatriske sengepladser i forhold til indbyggertallet og samtidig er blandt de byer i regionen, som oplever størst tilvækst i befolkningen.

Hertil mente Mikkel Rasmussen, der er næstformand i psykiatri- og socialudvalget, at man skal passe på med alene at stille sengebehovet op i forhold til indbyggertallet, idet erfaringerne viser, at større byer har forholdsvis flere psykiatriske patienter. Samtidig mindede han om, at den psykiatriske afdeling i Skejby allerede fra starten har været underdimensioneret.

- Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke vælger den billigste løsning, der giver flest senge for pengene, sagde han med henvisning til, at man i Aarhus faktisk ville kunne få 16 senge for samme pris som, det koster at etablere de 12 i Horsens.

Annonce

Behov for mere

Også Mikkel Rasmussen valgte dog at stemme for indstillingen fra forretningsudvalget, men har med henvisning til, at de 12 kommende senge i Horsens langt fra dækker behovet, altså nu sammen med de to rådskolleger fra KD og AL bedt om at få psykiatri-kapaciteten i regionen på dagsordenen ved næste regionsrådsmøde.

De tre foreslår, at man undersøger muligheden for at skabe mere sengekapacitet i almenpsykiatrien. Dels ved at der arbejdes videre med de foreliggende scenarier, og at der udarbejdes et yderligere scenarie om nybygning af et yderligere afsnit i Aarhus.

Videre foreslår trekløveret at undersøge muligheden for at skabe mere sengekapacitet i almenpsykiatrien indirekte ved at skabe flere akutte retspsykiatriske sengepladser.

- Vi er bekendt med, at der aktuelt er et større antal retspsykiatriske patienter indlagt i almenpsykiatrien. Ved at etablere en ny retspsykiatrisk afdeling vil flere retspsykiatriske patienter kunne indlægges i retspsykiatrien, hvorved der vil blive frigjort pladser i almenpsykiatrien, lyder det fra forslagsstillerne.

Næste møde, årets sidste, i regionsrådet holdes onsdag 18. december.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce