Annonce
Viborg

14 personer om at finde den rigtige leder

Et større arbejde går forud, før den nye direktør kan begynde at arbejde på rådhuset her. Arkivfoto: Preben Madsen

Når Viborg Kommune skal besætte en direktørstilling, går et omfattende arbejde i gang - og der går et halvt års tid med processen, som involverer mange parter.

Annonce
Den 11. maj beslutter politikerne i økonomiudvalget, at stillingen som direktør for teknik og miljø i Viborg Kommune skal opslås, efter at lederen siden kommunalreformen i 2007, Kåre Jørgensen, har meddelt, at han fratræder ved udgangen af juni for at gå på pension.
Den beslutning i det politiske udvalg er startskuddet til en langstrakt proces, som først afsluttes et halvt års tid senere, når Kåre Jørgensens afløser har sin første arbejdsdag på rådhuset - i bedste fald den 1. november.
Om stillingen overhovedet skal genbesættes er naturligvis helt afgørende. Siden kommunalreformen i 2007 har det faktisk mere været reglen end undtagelsen, at en ledig direktørstilling ikke er blevet genbesat, for over årene er direktionen blevet halveret fra de oprindeligt hele 12 direktører til nu seks - inklusiv kommunaldirektør Lasse Jacobsen.
Annonce

Konsulenter i spil

Det næste der sker, når det er besluttet at genbesætte direktørstillingen, er, at kommunen indhenter minimum to tilbud på konsulentbistand til ansættelsesproceduren, forklarer Hanne Nissen Toksvig, der er chef for kommunens afdeling for personale og organisation.
Sideløbende besluttes det, hvordan ansættelsesudvalget skal sammensættes.
I det aktuelle tilfælde er det sammensat af i alt 13: Syv politikere og seks medarbejdere - fordelt med tre fra ledelsessiden og tre fra arbejdstagersiden. Dertil skal lægges konsulenten fra Lundgaard Konsulenterne, som ganske vist ikke er med i ansættelsesudvalget, men som alligevel spiller en fremtrædende rolle i processen med at udvælge, hvem der skal inviteres til ansættelsessamtale med udvalget.
De syv politikere i ansættelsesudvalget er ud over borgmester Torsten Nielsen (K) formand og næstformand i de to udvalg, som den nye direktør skal betjene - teknisk udvalg og klima- og miljøudvalget. Det vil sige Johannes Vesterby (V), Martin Sanderhoff (S), Mads Panny (S) og Allan Clifford Christensen (V). Som repræsentanter for økonomiudvalget er endvidere Peter Juhl (K) og Åse Kubel Høeg, (V) med i udvalget.
Annonce

Lige mange fra hver side

De tre ledelsesrepræsentanter i udvalget er kommunaldirektør Lasse Jacobsen, direktør for kultur og service Lars Stentoft og planchef Karl Johan Leegaard.
Fra medarbejderside er det næstformanden i samarbejdsudvalget for teknik og miljø, Niels Jørgen Andersen, medarbejderrepræsentant i samme udvalg Thorkild Vestergaard og medarbejderrepræsentant i hovedsamarbejdsudvalget Jan Jensen.
Næste opgave er at udarbejde en oversigt over, hvilke kompetencer og ønsker man har til den kommende leder. Her kan konsulenten interviewe både medlemmer af ansættelsesudvalget og andre på rådhuset, som skal arbejde sammen med den kommende leder.
Derefter laver konsulenten et udkast til en jobbeskrivelse og en profil af den person, som man ønsker til jobbet. Det sendes i høring i ansættelsesudvalget, og derefter laves en stillingsannonce med en frist for, hvornår man senest skal søge jobbet.
Annonce

Løbende adgang

I det aktuelle tilfælde udløb fristen for ansøgninger her til morgen, og medlemmerne af ansættelsesudvalget har løbende haft adgang til de ansøgninger, der er kommet inden fristens udløb.
Næste runde i processen er, at ansættelsesudvalget i stakken af ansøgere finder frem til op til seks ansøgere, som kaldes til samtale onsdag den 7. september. Her vurderes de enkelte ansøgeres både faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer i relation til den jobprofil, der er udarbejdet.
Efter denne runde indsnævres feltet til maksimalt tre ansøgere, som kaldes til anden samtalerunde, der afvikles onsdag den 15. september.
Annonce

Test med konsulenten

Mellem de to samtalerunder indkaldes de op til tre tilbageværende ansøgere til en såkaldt dialogtest med konsulenten fra Lundgård Konsulenterne. Her spørges der nærmere ind til ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer.
Ved samme lejlighed beder konsulenten om lov til at indhente telefoniske referencer fra ansøgernes nuværende eller tidligere ledere og kolleger.
Derefter afgør ansættelsesudvalget, hvem af ansøgerne der skal tilbydes lederstillingen - eventuelt at stillingen skal genopslås, hvis ikke man mener, at man har fundet frem til den rette mand eller kvinde.
Ansættelsesudvalgets beslutning skal forelægges både økonomiudvalget og byrådet, når der er tale om en stilling på direktionsniveau.
Byrådet holder møde den 21. september, og falder ansættelsen på plads ved den lejlighed, får den pågældende besked umiddelbart derefter, så han eller hun kan nå at sige op i sit nuværende job inden den 1. oktober. Sker det, kan den nye direktør tiltræde i Viborg Kommune den 1. november.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Flid for et godt formål

Annonce