Region Midt lagde fælde for medarbejderne - næsten hver anden faldt i