Annonce
Bjerringbro

Advokat overså ulovligt lån

xx

Det kommer til at koste advokat Pia Egsgaard i Bjerringbro 184.000 kroner, at hendes mand, advokatfuldmægtig Jens Egsgaard, overså et ulovligt anpartshaverlån.

Annonce

Vestre Landsret har netop stadfæstet en dom fra Retten i Viborg, hvorefter Pia Egsgaard skal betale 131.000 kroner til konkursboet efter Centrumkiosken ApS i Langå. Hertil kommer renter og sagens omkostninger med 53.000 kroner.

Jens Egsgaard drev selvstændig advokatvirksomhed i Bjerringbro frem til 1992, hvor han gik personligt konkurs. Siden har han været ansat som fuldmægtig hos hustruen, der som arbejdsgiver hæfter for hans fejl.

Jens Egsgaard havde gennem mange år været advokat for ejerne af Centrumkiosken ApS, Helle Bjerregaard Nielsen og Erik Sandholm, der drev Centrumkiosken ApS. i selskabsform fra 2001.

Annonce

Ulovligt lån

I 2009 havde selskabet store økonomiske problemer, og af det sidste offentliggjorte regnskab fra 2008-09 fremgår, at Helle Bjerregaard Nielsen havde lånt 296.429 kroner i anpartsselskabet.

Det er ulovligt, og selskabets daværende revisor gav da også regnskabet en alvorlig anmærkning. Han skriver således i regnskabet, at den manglende finansiering medfører væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte.

Heldigvis ville en af familiens bekendte overtage kiosken, og Jens Egsgaard udarbejdede de nødvendige papirer.

Den nye ejer havde ikke kontanter til at betale hele købesummen, men deponerede 100.000 kroner som udbetaling. Engrosvirksomheden SuperGros accepterede, at han overtog varegæld for 325.000 kroner, og endelig udstedte Helle Bjerregaard personligt et gældsbrev på 131.000 kroner, som skulle dække de garantier, som CentrumKiosken ApS. havde overfor blandt andet tipstjenesten.

Annonce

Konkurs

28. februar 2011 gik selskabet Centrumkiosken ApS. konkurs. Kurator fik udleveret gældsbrevet, men kunne se, at de afdrag, som den nye ejer rent faktisk havde betalt, ikke var gået ind i selskabet, men til Helle Bjerregaard Nielsen.

Hun var til gengæld insolvent, så boet opgav at søge pengene der.

I stedet anlagde man sag mod advokatfirmaet, da man mente, at han som advokat for CentrumKiosken ApS. havde handlet imod klientens interesse ved at tillade, at gældsbrevet blev udstedt til den tidligere direktør personligt.

Det er både byret og landsret enig med kurator i. Jens Egsgaard burde have tjekket selskabets regnskaber og set, at Helle Bjerregaard havde et ulovligt anpartshaverlån - og ikke som påstået penge til gode.

Dermed har han handlet ansvarspådragende overfor sin klient og skal dække det tab, som selskabet har lidt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Nu er Banebyparken sat på skinner

Viborg

Det er en opgave, vi må løse

Sport

Viborg FF tager gerne favoritværdigheden - men Skive er altså et bøvlet hold at møde

Annonce