Annonce
Viborg

Afløseren får jobbet: Thomas Balle Kristensen ny hospitalsdirektør i Viborg

Thomas Balle Kristensen har været indsat som konstitueret hospitalsdirektør siden fyringen af den tidligere hospitalsledelse. Nu har han fået jobbet permanent. Foto: Morten Pedersen

Et enigt bedømmelsesudvalg har valgt 43-årige Thomas Balle Kristensen som ny hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt.

Annonce

VIBORG: Valget af ny hospitalsdirektør for 4.200 ansatte i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive er faldet på Thomas Balle Kristensen, der siden september har været konstitueret i stillingen.

Han trådte til som afløser midt en ledelsesmæssig krise i dagene efter, at den tidligere hospitalsledelse var blevet afskediget.

Den meget omtalte fyringssag af hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen resulterede i et flere uger langt forløb, hvor samarbejdet mellem medarbejdere og regionens øverste ledelse til sidst nedsmeltede i en sådan grad, at regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen også blev fyret.

Selv om mange stadig er uforstående over for fyringen af den tidligere hospitalsledelse, så blev der med fyringen af Jacob Stengaard Madsen sat en form for punktum, så der kunne ses fremad.

Nu har et enigt bedømmelsesudvalg, repræsenteret af både medarbejdere og ledere fra HE Midt og Region Midtjylland, peget på Thomas Balle Kristensen som manden, der skal styre den midtjyske del af sundhedssektoren videre og genopbygge tilliden.

- Det har været en god proces i bedømmelsesudvalget, og jeg er godt tilfreds med valget af Thomas. Selvom jeg kun kender Thomas fra kort tids samarbejde, er jeg sikker på, at vi vil få et fortrinligt samarbejde i hospitalsledelsen og med ledere og medarbejdere i hele Hospitalsenhed Midt, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, der selv er tiltrådt i sin stilling for nylig.

Thomas Balle Kristensen


  • 43 år.
  • Bor i Skovby, der ligger langs den gamle landevej mellem Aarhus og Silkeborg.
  • Gift med Pernille, som han har tre børn med i alderen 16, 13 og 8 år.
  • Født og opvokset i Frederikshavn, hvorfra han flyttede til Aarhus for at læse statskundskab.
  • Blev færdig med studierne i 2001 og fik job i Aarhus Kommunes afdeling for Teknik og Miljø.
  • Skiftede i 2007 til hospitalsvæsnet, hvor han blev planlægningschef på Aarhus Universitetshospital. I 2011 flyttede han arbejdspladsen sydpå til Horsens som administrationschef og chef for byggeri på Regionshospitalet Horsens.
  • Vendte i 2017 tilbage til Aarhus og blev direktør for Præhospitalet, der driver ambulancer, akutlægehelikopter og resten af den akutte indsats på tværs af Region Midtjylland.
  • Indtrådte pr. 10 september 2018 som konstitueret (midlertidig, red) hospitalsdirektør i Hospitalsenheden Midt, som følge af fyringen af den hidtidige hospitalsdirektør, Lars Dahl Pedersen.
Lars Dahl Pedersen blev i september 2018 fyret som hospitalsdirektør sammen med den sygeplejefaglige direktør Tove Kristensen. Fyringerne blev begrundet i, at de to ikke ville følge regionens overordnede linje. På tidspunktet for fyringerne havde de to direktører talt imod regionens daværende linje, som bestod i et spareforslag, der ville massakrere Regionshospitalet Viborg. Arkivfoto: Morten Dueholm
Annonce

En erfaren mand

Thomas Balle Kristensen har tidligere arbejdet som planlægningschef på Aarhus Universitetshospital samt været administrationschef og chef for byggeri på Regionshospitalet Horsens.

Senest har han været hospitalsdirektør i Præhospitalet, som står for det akutte beredskab med ambulancer og lægebiler i hele Region Midtjylland.

Allerede da Viborg Stifts Folkeblad interviewede ham i september i forbindelse med, at han var tiltrådt som konstitueret direktør, udtalte han, at han godt kunne finde på at veksle den midlertidige stilling til en permanent:

- Jeg vil i hvert fald læse det (stillingsopslaget, red) med interesse, lad os sige det sådan. Det er ikke en dør, jeg lukker på forhånd, udtalte Thomas Balle Kristensen dengang.

Nu er han trådt ind ad døren og øverst på den nye hospitalsdirektørs liste står en række besparelser og omstillinger, Hospitalsenheden Midt er i gang med at gennemføre. Højt oppe på to-do listen står også ibrugtagningen af det store akutbyggeri ved hospitalet i Viborg.

- Fremtiden skal bygges på hospitalsenhedens styrkepositioner. De handler blandt andet om det gode samarbejde med kommuner og almen praksis, tilfredse patienter, høj faglig kvalitet og udvikling af effektive, akutte og planlagte patientforløb, siger Thomas Balle Kristensen.

Thomas Balle Kristensen kommer fra en stilling som direktør i Præhospitalet, hvis opgave er at styre den akutte indsats med ambulancer mm. Foto: Morten Pedersen.
Annonce

Vigtigt med opbakning

Når det gælder den langsigtede udvikling, peger den nye hospitalsdirektør på nogle udviklingstendenser, som skal styrke sundhedsvæsenets bæredygtighed.

- Vi skal udvikle forholdet mellem patient og sundhedsvæsen, så vi bruger kræfterne, hvor behovet er størst, og hvor vi giver hver enkelt patient de bedste muligheder for at være medvirkende i sit eget behandlingsforløb. Det kræver stærkt samarbejde mellem alle i sundhedsvæsenet og anvendelse af moderne teknologi, mener Thomas Balle Kristensen.

Koncerndirektør Ole Thomsen hæfter sig ved, at Thomas Balle Kristensen har et enigt bedømmelsesudvalg bag sig.

- Som ny direktør har han mange store og komplekse opgaver foran sig, og der er ingen tvivl om, at opbakning fra medarbejdere og koncernledelse er vigtig, for at finde gode løsninger, siger koncerndirektør Ole Thomsen.

Med udnævnelsen bliver der skabt en ledig direktørstilling i Præhospitalet. Den vil blive slået op snarest, oplyser Region Midtjylland.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce