Annonce
Læserbrev

Afviste asylansøgere. Hjælp til børn af uønskede forældre

Annonce

Læserbrev: I Danmark bor der børn, som diskrimineres, fordi den ene af deres forældre er afvist asylansøger. Behandlingen af disse børn er med til at definere det danske samfund både nu, og når historikerne engang skal skrive om vore dage.

Danmark har tilsluttet sig FN's Børnekonvention, der i artikel tre utvetydigt siger, at i alle foranstaltninger vedrørende børn, der udøves af offentlige eller private institutioner, skal barnets tarv komme i første række. Politikerne skal således nøje overveje, hvilke følger deres beslutninger har for børn. Men det gør de ikke altid. Udlændingeloven fratager danske børn retten til samliv med den ene af deres forældre, når mor eller far anbringes langt fra hjemmet på Udrejsecenter Kærshovedgård, fordi de har fået afslag på asyl. Det påvirker i høj grad børnene, der ikke forstår, hvorfor deres mor eller far er væk, de lider afsavn, mistrives og bliver ulykkelige, nogle ligefrem syge.

Hvert femte år skal Danmark indgive beretning til FNs Børnekomité om fremskridt og foranstaltninger truffet angående børns rettigheder. Derefter kommer Børnekomitéen med anbefalinger og opfordringer. I den sidste udtalelse fra oktober 2017 bemærkede komitéen med dyb bekymring, at asylsøgende familier med børn under visse omstændigheder kan frihedsberøves, mens de afventer udvisning, og den opfordrede blandt andet Danmark til at sikre, at barnets tarv er et primært hensyn i alle beslutninger og aftaler i udlændingesager.

Nogle af vores medmennesker er havnet i en fortvivlet situation, blandt andet fordi danske politikere ikke har fulgt opfordringen fra FNs Børnekomité. Med Udlændingelovens bestemmelse om, at afviste asylansøgere skal opholde sig på et udrejsecenter, splitter man familier og tilsidesætter børns basale behov. I ét tilfælde var det så grelt, at en mor kom til Kærshovedgård, mens hun stadig ammede sin lille datter, der ikke måtte komme med! Hvordan rimer det med, at vores regering ifølge Børnekonventionen skal sikre, at børn overlever og udvikler sig så godt som overhovedet muligt?

I begyndelsen af februar blev en ung mor med tre børn under syv år hentet og sat i arresten i Frederikshavn, hvor hun skal være i 60 dage, fordi hun har prioriteret sine børn højere end sin meldepligt på Kærshovedgård. En afvist asylansøger skal mandag, onsdag og fredag tilkendegive sin tilstedeværelse på centret via et fingeraftrykssystem.

Omtrent samtidig skulle en anden ung mor have været for retten i Herning. Hun var for anden gang tiltalt for ikke at overholde meldepligten på udrejsecentret og risikerer en ubetinget dom på fængsel i et år. Retsmødet blev aflyst, fordi der indtraf en ulykkelig hændelse.

Bestemmelserne om opholds- og meldepligt på Kærshovedgård indskrænker i høj grad beboernes bevægelsesfrihed, og strafniveauet for manglende overholdelse af pligterne er helt ude af proportioner med de straffe, der i øvrigt kendes fra det danske retsvæsen.

Vi er en lille gruppe midt-vestjyder, der ikke længere vil være passive vidner til den nedbrydning af børn og voksne, som Udlændingeloven er årsag til. Derfor havde vi arrangeret høringen ”Hvor er min mor?” i Studenterhusfonden Aarhus den 23. marts. Den er nu foreløbig udsat til den 11. maj. Høringen vil belyse aspekter af Udlændingelovens umenneskelige virkninger med oplæg fra berørte forældre på Kærshovedgård, generalsekretær for Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, en børnepsykiater, to advokater, to præster og to politikere.

Vi håber at kunne påvirke vores politikere til at ændre bestemmelserne, så alle børn, der bor i Danmark, får den omsorg, de har brug for.

Men netop nu bør politikerne vedtage en epidemilov på udlændingeområdet og lade forældre, der har ægtefælle og børn, flytte hjem til dem.

I går onsdag sendte ”Lysfest for humanisme”, støttet af en række organisationer og enkeltpersoner, en appel til danske myndigheder og politikere om at beskytte beboere på landets udrejsecentre under coronaepidemien.

Karin Bang
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Midtbyen: Behøver det være så grimt?

Annonce