Annonce
Erhverv

AI, IoT, droner og AR er blandt de nye forretningsområder i byggebranchen

Annonce

Vi har længe hørt om industri 4.0, der er et begreb, hvor fabrikker og produkter udbygges med it og kobles til digitale services i skyen.

Lidt den samme udvikling står byggeriet overfor. Vi kalder det build 4.0, der er et begreb, der dækker over, hvordan teknologier som kunstig intelligens (AI), droner, Internet of Things (IoT), big data og Augmented Reality (AR) optimerer og automatiserer byggeprocessen.

Det er en udvikling, der går stærkt i øjeblikket. De forskellige teknologier kan både anvendes til vedligeholdelse af byggerier eller store bygningsværker som broer. Og det kan være med til at optimere selve byggeprocessen.

Vi ser for eksempel, at myndigheder som Vejdirektoratet og virksomheder som anvender droner og deep learning eller billedgenkendelse til skadesmonitorering af bygningsværker og broer. Fordelen ved at bruge droner er, at de kan komme til, hvor det ellers er svært tilgængeligt at arbejde.

Man kan få dokumenteret alle flader, hvilket er umuligt med et kamera. Det kan være en fordel på store byggerier som Storebæltsbroen, hvor man ellers skal have folk til at kravle rundt på broens yderside i 250 meters højde.

Efterfølgende kan deep learning også bruges til at sortere i de måske flere tusinde billeder, som dronen har taget. Det betyder, at man får måske 100 kvalificerede billeder af de steder, som trænger til at blive repareret. Simpelthen fordi softwaren er blevet fodret med viden om betonkonstruktioner.

Teknologierne kan også anvendes til at visualisere byggerierne, allerede inden de er bygget. Det kan både være med til at reducere designprocessen, give mere præcise tegninger og være med til at give en mere korrekt materialeoptælling.

En af de virksomheder, der har arbejdet med digitale teknologier i en årrække er Paschal Danmark i Aarhus, som udlejer forskallingsforme til at støbe betonvægge og dæk samt understøtningsstilladser til motorvejsbroer, koncertsale og hospitaler. De har i samarbejde med Alexandra Instituttet udviklet en app, der kan visualisere deres arbejde med understøtning ude på de fysiske byggepladser i 3D.

Appen, der anvender Augmented Reality, kan downloades til telefonen. Den gør det muligt at opsætte en 3D-model af eksempelvis en motorvejsbro med 30.000 komponenter i 1:1 skala, og hvor det samtidig er muligt at gå rundt inde i den. Det er både oplagt til designkontrol ved skrivebordet eller på den nærmeste parkeringsplads i 1:1 skala.

Det gør det samtidig muligt for en montør på byggepladsen at bevæge sig rundt og se, hvordan tingene skal stå og kontrollere, at det er monteret korrekt. Man kan dermed forebygge ulykker, der er forårsaget ved forkert montage. Det kan også være med til at minimere forkert monteret stilladsdele og dermed kan man være med til at understøtte den bæredygtighedsudvikling, som foregår i byggeriet i øjeblikket.

En af udfordringerne med større konstruktioner er, at der kan opstå afdrift på 3D-modellernes placering i forhold til den fysiske placering, når man går rundt med sin telefon. Derfor arbejder man på at gøre AR-appen så præcis, at den matcher den fysiske verden med få centimeters nøjagtighed.

Med maskinlæring kan man også gå ind og genkende nøglemateriel og bruge det til at lave en kalibrering af 3D-modellens placering. Det er både relevant i forhold til montage, men også til kontrol. Og hvis man finder afvigelser, så arbejder man på, at man kan gå ind og markere dem på telefonen og sende dem til designere, der så kan vurdere, om det er noget, der skal rettes.

Et andet eksempel på en dansk virksomhed, som i løbet af få år har taget teknologien til sig, er aarhusianske Exigo A/S. Det er et rådgivende ingeniørfirma, der har specialiseret sig i datavisualisering.

Kristian Birch Pedersen, som etablerede virksomheden i 2010, er oprindelig uddannet bygningsingeniør. Han kunne fra sine mange års erfaring i byggebranchen se, at der var behov for et dataværktøj, der skaber overblik. De har derfor i samarbejde med Alexandra Instituttet udviklet et databaseret værktøj til projekt- og risikostyring af store byggeprojekter.

Deres niche er, at de kan binde 3D-bygningsmodeller sammen med tids- og økonomistyring. Det bruger de til at hjælpe kunderne med at skabe transparens i deres byggeprojekter.

Hvis man for eksempel bygger et supersygehus, så kan det være utrolig svært at gennemskue, hvor langt elektrikeren er i det enkelte sengetårn. Man har måske en mavefornemmelse for, hvordan det går.

Med Exigos værktøj kan man meget præcist se, om det går godt eller skidt. Deres værktøj gør alle de datamængder, der løbende bliver opsamlet i et byggeprojekt, tilgængelig på en intuitiv måde.

Eksemplerne er et af mange innovationssamarbejder, som Alexandra Instituttet har med SMV’er. Samarbejdet med Exigo var finansieret gennem et EU-projekt, der hedder Innovativ Brug af Big Data.

Paschal har blandt andet finansieret udviklingen af deres app igennem de såkaldte Innobooster-ordninger, som Innovationsfonden udbyder. Den gode nyhed er, at Innovationsfonden netop har frigivet en ekstra pulje på 350 millioner kroner, hvor små og mellemstore virksomheder kan søge op til fem millioner til udvikling af en innovativ idé.

Aftalen betyder, at endnu flere virksomheder kan søge tilskud til at udvikle eller markedsmodne en nyskabende idé, en ny service eller til at forbedre en proces, som øger virksomhedens konkurrenceevne. Alexandra Instituttet har mere end 100 specialister med knowhow inden for digitalisering og har lang erfaring med InnoBooster-ansøgninger og vi hjælper selvfølgelig gerne med at søge tilskuddet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce