Annonce
Navne

Ambitiøst forsøg for et bedre ældreliv må udskydes

De ældre skal have det bedre. Viborg Kommune er udpeget som forsøgskommune, men corona-situationen gør, at forsøget må udskydes. Arkivfoto: Morten Pedersen
På grund af corona-situationen har Viborg Kommune fået lov af Statsministeriet til at udskyde det ambitiøse velfærdsprojekt på ældreområdet.
Annonce

Viborg: Byrådet i Viborg Kommune blev onsdag aften enigt om at udskyde det store projekt, der i løbet af de næste tre år skal sætte ældreområdet frit og dermed vende op og ned på mange af de rutiner og regler, som borgerne og medarbejderne normalt møder.

Årsagen er, at den anden bølge af corona-virus stadig har så meget fat i samfundet, at det ifølge de folkevalgte ikke ville være ordentligt at sætte gang i det ambitiøse projekt allerede nu.

- Men vi håber, at vi alligevel får det samme antal måneder at arbejde med projektet i, som det var meningen, understregede borgmester Ulrik Wilbek (V) på byrådsmødet onsdag aften.

Det var hans forslag at rykke projektet lidt længere ud i fremtiden. Han er i samme forbindelse i dialog med Middelfart og Langeland kommuner, der ligesom Viborg Kommune er udvalgt som forsøgskommune på ældrområdet.

- En væsentlig del af velfærdsaftalen er, at borgere, pårørende og mange andre interessenter inddrages i arbejdet og er med til at pege på, hvor der bedst kan sættes ind. Vi vil for eksempel gerne holde borgermøder, men det lader sig ikke gøre med de nuværende corona-restriktioner. Noget inddragelse kan godt foregå online, men - især målgruppen taget i betragtning - virker det ikke oplagt kun at køre med virtuelle borgermøder og lignende, siger formanden for ældre- og aktivitetsudvalget, Lone Langballe, i en pressemeddelelse, som Viborg Kommune sendte ud onsdag aften.

Annonce

Lang debat

Kort forinden havde der på byrådsmødet været en 20 minutter lang debat om projektet, som alle partier har tilsluttet sig.

- Vi synes, medarbejderne skal have mere ro på jobsituationen, inden vi kommer i gang. Derudover vil vi gerne høre alle parter, inden det går i gang, sagde Ulrik Wilbek indledningsvist.

Lone Langballe gav ham ret:

- Medarbejderne har andet at se til, og det her skal være en god proces. At vi kan få hørt alle interessenterne på området står øverst på vores liste. Det her er spændende, men det skal også gøres rigtigt, understregede hun.

Så tog Eva Pinnerup (S) ordet.

Sidst, hun havde forsøgt at sige noget om emnet, var på seneste byrådsmøde, og der blev hun smidt af på grund af tekniske vanskeligheder. Hun bekræftede dermed, at "en nytænkning af hele ældreområdet kræver inddragelse fra rigtig mange, og det kan vi bare ikke lige nu".

- Derfor er det simpelthen en nødvendighed, at vi forsøger at rykke processen lidt. Men vi skal også holde gryden i kog på grund af den begejstring, jeg fornemmer, der er, sagde hun, inden konservatives Claus Nielsen tog ordet:

- Som politikere skal vi tænke meget over, at når der er gået fire og fem år, så skal vi ikke tilbage til at følge nogle regler, som får de ældre, medarbejderne og lederne til at opleve det som en velfærdsforringelse. Det så man i forbindelse med frikommuneprojektet.

Annonce

Omfattende debat

Det var det, der fik debatten til at bølge.

- Vi skal nødigt tilbage til det gamle igen. Derfor er det vigtigt med et tæt samarbejde med Christiansborg, responderede Eva Pinnerup blandt andet.

Skiftevis tog politikerne herfra ordet, og debatten kom til at handle om, hvilke partier der på Christiansborg gav og tog penge til og fra de ældre.

Til sidst måtte borgmesteren tage ordet for at forsøge at slå en form for bremse i snakken.

- Det har været en ret omfattende debat i forhold til et fromt ønske om at udsætte det fortsatte arbejde, og det er sådan set godt nok. Det viser, at der er en enorm interesse og engagement i det her, sagde Ulrik Wilbek og tilføjede:

- Nu er det vores opgave at arbejde med det her, så alle ældre, pårørende og medarbejdere får en positiv oplevelse af, at det her, det kan vi bare i Viborg Kommune.

Viborg Byråd havde forrige onsdag et online temamøde, hvor politikerne kom med input til, hvad der skal være sket om tre år, når projektet er slut. Her kredsede ideerne blandt andet om opgøret med kontrol og tidstyranni, værdighed og valgfrihed for borgerne, inddragelse af borgere, pårørende, medarbejdere og øvrige interessenter, samt kompetenceudvikling af personalet.

Fredag den 22. januar fulgte Ældrerådet med deltagelse af repræsentanter fra ældre- og aktivitetsudvalget ideerne op med en temadrøftelse.

Velfærdsaftalen

Viborg Byråd har besluttet at indgå en aftale med regeringen: Sammen med Middelfart og Langeland kommuner sættes Viborg de kommende tre år fri fra bureaukrati og regulering på ældreområdet. Viborg Kommune er én af kun syv kommuner, der de næste tre år tilbydes at indgå en såkaldt velfærdsaftale med regeringen på tre af de store velfærdsområder: Skole, dagtilbud og ældre.

En velfærdsaftale er en ny, samarbejdsbaseret vej til at udvikle velfærden og skabe større lokalt handlerum. De friere rammer modsvares af en pligt til at levere tydeligere resultater i den velfærd, som borgerne modtager.

Velfærdsaftalen på ældreområdet forventes indgået i Folketinget i foråret 2021. Den vil danne rammen for arbejdet de næste tre år.

I Viborg Kommune er det ældre- og aktivitetsudvalget, der forestår arbejdet med velfærdsaftalen. Det er byrådet, der har ansvaret for velfærdsaftalen, og derfor træffer byrådet beslutning i sager vedrørende velfærdsaftalen efter indstilling fra ældre- og aktivitetsudvalget.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Her er forklaringen på kaos: Regionen indkalder langt flere end der er vacciner til

Annonce