Annonce
Viborg

Bach Gruppen vandt og tabte sag om afgifter

Cement og beton bliver i produktionen pålagt råstofafgifter. Bach Gruppen har vundet en sag mod SKAT om for høje afgifter på importeret cement fra Spanien, men ikke med det ønskede resultat. Et krav på knap otte millioner kroner blev i Vestre Landsret barberet ned under to millioner kroner. Foto: Axel Schütt.
SKAT skal betale 1,9 millioner kroner tilbage til Bach Gruppen efter landsretsdom. Ankesagen reducerede kravet med en halv million kroner.

viborg: Bach Gruppen har som ejer af cementvirksomheden RC Randers kørt en sag mod SKAT for uberettigede krav om afgifter på importeret cement fra primært Spanien. En dom ved Vestre Landsret blev en både-og-oplevelse for virksomheden. Afgørelsen blev, at SKAT skal tilbagebetale 1,9 millioner kroner til RC Randers, men det er et dårligere resultat end i byretten.

Retten i Viborg fandt ved en dom i 2016, at RC Randers var berettiget til at få 2,4 millioner kroner retur, hvilket dog er langt fra Bach Gruppens oprindelige krav på godt ni millioner kroner. Den afgørelse ankede Bach Gruppen til Vestre Landsret, dog var kravet nu på 8,7 millioner kroner.

Ud over, at Bach Gruppen nu kun fik medhold i, at der var et berettiget krav på 1,9 millioner kroner, så skal Viborg-virksomheden betale 300.000 kroner i sagsomkostninger til SKAT, mens det var SKAT som fik pålagt retsafgiften på 4000 kroner ved Byretten.

Der er tale om en rigtig gammel sag helt tilbage fra midten af 1990'erne og frem til 2005, hvor den daværende ejer af RC Randers sammen med en anden cementvirksomhed anlagde sag mod SKAT. De to virksomheder afviste i 2004 et forligsforslag fra SKAT, gående på at der blev tilbagebetalt 1,6 millioner kroner for perioden 1996-2003. Samtidig ville Skatteministeriet erkende, at der ikke i tiden efter 2003 kunne opkræves højere afgift af importeret cement end af cement produceret i Danmark, og at for meget afgift i tiden efter 2003 ville blive tilbagebetalt.

De to virksomheder anlagde sag mod SKAT for overtrædelse af råstofloven, men det blev afvist i både byret og landsret. Det førte i stedet til en civil erstatningssag, som nu er afgjort.

Bach Gruppen Ejendomme, der oprindeligt ejede fire procent af aktierne i RC Randers, blev i 2006 eneejer. Aktiverne var dog solgt til Heidelberg Cement, så i realiteten overtog Bach Gruppen blot udestående fordringer, herunder kravet mod SKAT.

Siden er der brugt meget tid på at få klarlagt, om SKAT overholdt den danske råstoflovgivning samt forordninger og lovmæssige tiltag på råstofområdet i EU. Det har været et juridisk gravearbejde, da der hen over årene har været flere ændringer og justeringer af lovene, både i EU og nationalt.

Striden har blandt andet gået på, hvor meget cement der blev indført fra Spanien, om råstofafgifter er pålagt de rigtige steder, ved producenten i Spanien eller i Danmark. Vestre Landret vurderer, at der var tale om en intern afgift i EU, og ikke en afgift rettet mod importeret cement. Der er heller ikke tale om uberettiget opkrævet told.

Dog er parterne, SKAT og RC Randers, enige om, at afgifterne på dansk produceret cement er 1,5 kroner højere per ton, og derfor fik RC Randers tilkendt 1,9 millioner kroner ud fra de transporterede mængder cement fra Spanien, som der kunne findes dokumentation for.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce