Annonce
Debat

Bedre natur kræver et langt sejt træk

Jens Frydendal, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Viborg. Foto: Morten Pedersen

Læserbrev: Henrik Ravn spørger i onsdagsavisen, om jeg i min glæde over, at naturkapitalen i Viborg Kommune er steget, er ude af trit med DN's præsident Maria Reumert Gjerding. Det tror jeg nu ikke, jeg er.

Det er glæden over naturen, der er drivkraften bag alle aktive i DN, og derfor glæder jeg mig over, at naturkapitalen i Viborg Kommune er steget. Dermed være ikke sagt, at vi har nået målet med en score på 30 point ud af 100 - slet ikke!

Viborg Kommune har potentiale til at nå meget højere op på skalaen. Jordbro Engsø, som jeg besøgte sammen med Viborg Stifts Folkeblad forleden, er blot et eksempel på, hvordan tidligere naturfattige marker kan føres tilbage til værdifuld natur. Vi har masser af andre muligheder for at forbedre naturen i Viborg Kommune.

Henrik Ravn skriver, at der kun er 13,1 % skov tilbage i Danmark. Faktisk er det sådan, at vi nu er nået op på 13,1 %, og arealet udvides ganske langsomt år for år. Det officielle mål er at nå op på omkring 25 % skov i løbet af de næste godt halvtreds år.


Naturen har i det hele taget brug for tid og plads. Vi har derfor også opfordret til at få alle vores ådale med i kommende udtag af lavbundsjorde.


DN i Viborg har opfodret Viborg Kommune til at udlægge et langt større areal som skovrejsningsområde, hvor ejerne har mulighed for at søge tilskud til at tilplante landbrugsjord. Men det tager tid for en nyplantet skov at blive til virkelig værdifuld naturskov.

Naturen har i det hele taget brug for tid og plads. Vi har derfor også opfordret til at få alle vores ådale med i kommende udtag af lavbundsjorde. Det vil reducere udledningen af næringsstoffer til Hjarbæk Fjord og skabe bedre forhold for både planter og dyr i de lave engområder langs åerne.

Vi skubber på for at få en mere naturvenlig pleje af grøftekanter og grønne områder i byerne. Derfor glæder det mig at se, at naturværdien i byernes grønne områder ser ud til at stige.

I det hele taget glæder jeg mig både over de steder, hvor man kan registre fremgang for naturen, og over de mange muligheder vi har for at gøre det endnu bedre. Der er, som Henrik Ravn så rigtig skriver, rig lejlighed til at ærgre sig over de steder, hvor det går den gale vej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce