Annonce
Læserbrev

Biogas i Vammen. Minimal CO2 reduktion i bytte for biogas-lastbil-kaos

Læserbrev: Viborg Bioenergis planlagte industri-biogasanlæg ved Vammen, der årligt skal behandle 267.800 tons biomasse, vil, ifølge Miljøkonsekvensrapporten (VVM-rapporten), medføre en årlig reduktion i CO2 udledningen på 8000 tons. Det kan umiddelbart lyde af meget, men det er det faktisk langtfra. I et forsøg på at sætte et kommende Vammen-biogasanlæg i klima-perspektiv, kan vi kigge mod Sønderborg.

I Sønderborg Kommune bygges pt. et biogasanlæg placeret særdeles fornuftigt ved omfartsvej i udkanten af et eksisterende erhvervsområde ved Glansager, der årligt skal håndtere 600.000 tons biomasse. Den samlede CO2 reduktion, som Glansager-anlægget vil medføre, angives i VVM-rapporten til 80.489 tons på års-basis. Det vil med andre ord sige, at selvom Glansager-anlægget er 2,2 gange større end det planlagte Vammen-anlæg, så er reduktionen i CO2 udledning 10 gange større i Glansager, end det vil være i et kommende Vammen-anlæg.

En stor del af forklaringen på det langt bedre klima-regnskab i Sønderborg er formodentlig, at anlægget placeres i et særdeles husdyrtæt område, således at CO2 emissionen ved transport af biomasse, som hovedsagligt er gylle, frem og tilbage til anlægget bliver minimal. Byråds-politikerne i Viborg Kommune bør derfor indse, at de ikke i overbevisende stil kan hænge Deres klima-hat på Vammen-anlægget, for det er hamrende ineffektivt i forhold til CO2 reduktion.

Derudover vil Vammen-anlægget medføre ca. 35.000 flere lastbiler og anden tung landbrugstrafik på de mindre veje omkring Vammen i forhold til nu. Hovedparten af disse vil køre ad den Marguerit-rute-klassificerede smalle, snoede og kuperede vej over broen ved Tjele Å som blot er 1½ sporet. I VVM-rapporten er vej og bro vurderet ”egnet” til denne voldsomt forøgede transport – hvordan man er endt med en samlet positiv vurdering vides ikke, da de bagvedliggende kriterier ikke fremgår af rapporten.

Det er dog fuldstændig hævet over enhver tvivl, at de bløde trafikanter, børn som voksne, der færdes omkring Vammen, går en meget farlig fremtid i møde, hvis anlægget og de 35.000 transporter bliver en realitet.

Det eneste VVM-rapporten nævner om de bløde trafikanter er, at “Hensynsfuld kørsel bør pålægges chaufførerne, så der køres med ekstra lav hastighed gennem landsbyer, ved møde med bløde trafikanter”. Og videre at Gennemførsel beror derfor på frivillighed Dette vil ikke være muligt for Viborg kommune at stille krav omkring ovenstående.”

Eftersom der ikke foreslås nogen som helst andre afværgeforanstaltninger ud over en simpel opfordring til chaufførerne, må man altså drage den konklusion, at lokalsamfundet blot forventes at skulle acceptere den trafikale byrde, slut punktum.

Kai O. Andersen, SF præsterede på borgermødet om Vammen-biogas planerne mandag den 18. marts at affeje diskussionen om den fuldstændigt uacceptable fremtidige situation for de bløde trafikanter omkring Vammen med at sige, at han ikke accepterede den præmis at diskutere dette akkompagneret af et billede af et cyklende barn, der overhales af en tankbil. En kommentar som efterfølgende har affødt utallige tilkendegivelser om politiker-arrogance blandt lokale borgere; en association som formodentlig ikke harmonerer særligt godt med en SF'ers selvbillede.

For sagen er, at billedet vist på borgermødet ikke viste et tilfældigt barn, et tilfældigt sted, i en tilfældig sammenhæng. Billedet viste derimod min egen 7-årige cyklende søn på vores egen vej overhalet af en tankbil, som i den grad repræsenterer den virkelighed, vi der bor i nærheden af Vammen skal forholde os til, hvis biogasanlægget realiseres. Men det var der altså ingen byrådspolitikere, som havde modet til at forholde sig åbent og kritisk til den aften.

Essensen af det hele er, at man påtænker at opføre et biogasanlæg ved Vammen, som i forhold til andre langt mere velplacerede biogasanlæg bidrager utroligt lidt i det positive klimaregnskab i form af CO2 reduktion. Og det samtidig med, at anlægget vil have enorme trafikale omkostninger for det lokalsamfund, det tænkes placeret i. Det skriger til himlen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Ungdomspræst og afgået Mercantec-direktør vil i byrådet: Parti præsenterer nye kandidater - igen

Annonce