Annonce
Læserbrev

Borgerinddragelse og udvikling af kommunen

Læserbrev: Tre læserbrevsskribenter har nu reageret på mit læserbrev fra den 23. juli om borgerinddragelse i forbindelse med udviklingsprojekter i kommunen og tak for det.

Jørgen Buus er den 25. juli enig med mig i, at kommunen ikke blot skal rette ind efter mange borgerindsigelser på en sag, hvis forslaget ellers er til gavn for almenvellet. Jørgen Buus spørger dernæst til, om ikke man naturligt bør overveje ændringer, hvis der har været mange indsigelser.

Jeg er sikker på, at de fleste politikere vender en sag ganske mange gange, når der er mange protester, men det kan jo godt ende ud i, at man når frem til, på trods af mange indsigelser, at fastholde et forslag som det bedst opnåelige for kommunens udvikling ud fra en helhedsbetragtning.

I lokalplanforslagene ved Hald Ege er der lyttet til nogle af indsigelserne, bl.a. er byggehøjden sænket fra halvanden etage til én etage.

Begrundelserne for i øvrigt at fastholde projekterne kan være forskellige for de enkelte politikere, men det kunne f.eks. være et ønske om, at sikre et tilstrækkeligt udbud af attraktive boligområder i kommunen, som tilbud til nye tilflytter til kommunen.

I tilgift giver de nye boligområder et tiltrængt løft af elevtallet på min egen gamle folkeskole i Hald Ege, hvor den seneste elevprognose fra juni 2019 ellers forudser et fald på 100 elever de kommende år.

Til mit læserbrev den 23. juli havde billedredaktøren indsat et billede fra borgermødet i Frederiks tidligere på året om lokalplan nr. 493 til ny dagligvarebutik og byggegrunde på Solvænget. I denne lokalplan blev der under offentlighedsfasen lavet flere ændringer, bl.a. af vejforholdene i lokalplanen efter indspil fra borgerne. Dette som endnu et eksempel på, at gode argumenter undervejs i processen kan ændre på de forskellige udviklingsplaner i kommunen.

Karin og Pawel Preiss skriver den 8. august i et svar på mit læserbrev, at de synes, det er et generaliserende indlæg. Det var såmænd også hensigten med læserbrevet, som ikke vedrørte et specifikt projekt, men handlede om den generelle opfattelse i flere sammenhænge om, at der ikke bliver lyttet til og inddraget borgere i udviklingen af kommunen.

Karin og Pawel Preiss´ indlæg handler om tilbygning til deres naboejendom, det tidligere plejehjem Overlundgården, som de oplever vil give flere gener i deres private bolig. Det er uden tvivl rigtigt, at tilbygningen vil give gener for naboerne i et eller andet omfang, men som beboer i et byområde kan man ikke forvente, at der aldrig vil forekomme udbygning af naboarealerne.

Det er dog fuldt forståeligt, at man som borger i disse sager kommer med ønsker og ændringsforslag til udviklingsplanerne i ens nærområde. Det er politikerne også afhængige af, for at have alle gode argumenter på bordet, når den endelige beslutning skal tages.

I disse afgørelser skal politikerne, som tidligere nævnt, tage en helhedsbetragtning i anvendelse, herunder også hvilken afsmittende virkning det kan få på lignende projekter i andre dele af kommunen. For heldigvis er der mange projektudviklere, der fortsat har lyst til, i samarbejde med borgerne og politikerne, at udvikle Viborg Kommune i de kommende år.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder

Så har jeg pludselig ansigt på to døde

Annonce