Annonce
Rundt om Viborg

Borgmester: Vi synes ikke, at vi har overhørt advarsler

Nogle af de otte vindmøller, som et flertal i byrådet har sagt ja til, skal stå på denne mark på sydsiden af Tjele Langsø. Arkivfoto: Morten Dueholm
Borgmester Ulrik Wilbek (V) tager ikke Planklagenævnets afgørelse om Tjele-vindmøllerne som et vink om, at byrådsflertallets beslutning bliver omstødt.
Annonce

Tjele: Planklagenævnet har, som omtalt i folkebladet, besluttet,  at en klage over det omstridte vindmølleprojekt ved Tjele Langsø skal have opsættende virkning. Det vil sige, at mølleopstilleren ikke må begynde at bygge, før Planklagenævnet har afgjort sagen.

Det er en sejr for vindmølle-modstanderne, fordi klagenævnet samtidig tilkendegiver, at det er "overvejende sandsynligt", at Viborg Byråd med sin tilladelse til møllerne har overtrådt det, der kaldes habitat-lovgivningen. Det handler om, at møllerne vil forringe levestedet for den truede gåseart tajga-sædgåsen.

Byrådsflertallet, der stemte vindmølleprojektet igennem, består af Venstre, Socialdemokratiet og SF (enkelte medlemmer af Venstre og Socialdemokratiet stemte imod). Folkebladet har spurgt borgmester Ulrik Wilbek (V), om han og det øvrige flertal ikke snart må indse, at man har overhørt de mange advarsler i sagen om truslen mod gåsebestanden.

- Det mener vi jo ikke. Der er jo kun tale om en udskydelse, så Planklagenævnet kan undersøge sagen nærmere. Hvis svaret til slut er, at vedkommende, der vil opstille møllerne, ikke må gøre det, så tager vi selvfølgelig hensyn til det, men flertallet bag beslutningen har hele tiden truffet beslutningen på baggrund af det, vi har fået oplyst. Det ændres jo ikke af, at klagen får opsættende virkning, siger Ulrik Wilbek.

Annonce

Sagen er ikke afgjort

Efter borgmesterens opfattelse er der ikke tale om, at Planklagenævnet nu er på vej til at omstøde byrådets beslutning. Planklagenævnet understreger da også, at det ikke med sin beslutning om, at klagen har opsættende virkning, har givet en forhåndstilkendegivelse om nævnets endelige afgørelse i sagen. Men samtidig vurderer nævnet altså, at "det er overvejende sandsynligt, at der i forbindelse med sagens behandling eller afgørelse er sket en væsentlig overtrædelse af habitatlovgivningen".

- Vi må se, hvad det ender med. Planklagenævnet træffer beslutningen om, at klagen skal have opsættende virkning på baggrund af det, som Aarhus Universitet har sendt. Jeg ved, at vores folk ikke var enige i det. For os er det en rigtig beslutning, at vi får mere grøn energi i Viborg Kommune. Vi bliver punket for, at vi er en af de nederste på listen over kommuner med grøn energi, og det vil vi gerne gøre noget ved. Hvis det ikke kan lade sig gøre ved Tjele, så må vi gøre det andre steder, siger Ulrik Wilbek.

Annonce

En løftet pegefinger

Torsten Nielsen (K), der er fungerende formand for byrådets klima- og miljøudvalg og som sammen med resten af den konservative gruppe stemte imod vindmøllerne, tolker Planklagenævnets beslutning noget anderledes end Ulrik Wilbek.

- Det er en løftet pegefinger, når de siger, at klagen skal have opsættende virkning. Det gør de jo ikke bare for sjov. Jeg respekter den demokratiske beslutning, som byrådet tog, men alene det, at Planklagenævnet nu gennemgår sagen med tættekam, er et stort skridt i den rigtige retning, siger Torsten Nielsen.

- Der er ingen sejr endnu. Vi må vente på den endelige afgørelse, men det er den sunde fornuft, der taler. Vi har jo ment, at det var indlysende klart, at vindmøllerne vil genere gæssene, og hvordan kan man tillade vindmøller, som hvert år vil slå et antal eksemplarer af en totalfredet fugl ihjel, spørger Torsten Nielsen.

Annonce

Gåsebestand generes

Aarhus Universitet har i Nationalt Center for Miljø og Energi en gruppe eksperter, som ligger inde med stor viden om netop den gåsebestand, som vindmølleprojektet angiveligt vil påvirke. Eksperterne har vurderet, at gæssenes levested ved Tjele Langsø vil blive beskåret med 20 procent, hvis møllerne kommer op at stå, og at det ikke i miljørapporten om vindmøllerne er sandsynliggjort, at gæssene kan tilpasse sig møllerne eller finde andre egnende spiseområder i nærheden.


Vi bliver punket for, at vi er en af de nederste på listen over kommuner med grøn energi, og det vil vi gerne gøre noget ved. Hvis det ikke kan lade sig gøre ved Tjele, så må vi gøre det andre steder.

Ulrik Wilbek (V), borgmester


Modstanderne af vindmøllerne har indgivet adskillige klager over mølleprojektet, så det er ikke kun hensynet til den truede gåsebestand, der eventuelt kan vælte mølleplanerne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Noget om at folde sig ud

Viborg

Nærværende ledelse er afgørende

Danmark

Søren Brostrøm øjner smittens skyer over efteråret - og en fremtid med mere hygiejne

Annonce