Annonce
Viborg

Byggegrund ved Hærvejsbroen i udbud

Den store grund omkranses af Vilhelm Ehlerts Allé og Middagshøjvej - lige syd for jernbanen. Skitse: Viborg Kommune
Kommunen søger projektmagere, som vil opføre spændende byggeri på 8000 kvadratmeter stor grund i banebyen - nærmere betegnet ved foden af den nye Hærvejsbro. Lokalplan udformes først, når grunden er solgt.
Annonce

Viborg: Under normale omstændigheder udbyder Viborg Kommune grunde til salg, hvor den, som byder højest, køber grunden og derefter kan bebygge den efter de vilkår og rammer, som lokalplanen angiver.

Men nu udbyder kommunen en 8000 kvadratmeter stor grund ved den sydlige fod af Hærvejsbroen på helt andre vilkår end de gængse.

Ved valg af køber vurderer kommunen ikke alene den pris, som en bygherre er villig til at betale. De, der byder på grunden, skal også redegøre for, hvilket projekt de har tænkt sig, at de vil bruge grunden til.

Ud fra en samlet vurdering af både pris og projekt beslutter kommunen sig derefter for, hvem der skal købe grunden, og først derefter udfærdiger kommunen en lokalplan for området.

Baggrunden for, at politikerne fraviger den normale procedure, er, at man ønsker, at der bliver tale om et meget attraktivt byggeri på grunden med den særlige beliggenhed ved Hærvejsbroen. Derfor stilles der også yderligere en række krav til eventuelle købere.

Annonce

Opholdsareal på første sal

Eksempelvis at der i vinderprojektet for grunden tages højde for, at der skal etableres et offentligt tilgængeligt areal til udendørs ophold i første sals højde, som samtidig bliver forbindelsen til Hærvejsbroen.

"Opholdsarealet skal have et grønt og indbydende udtryk, og der skal være forbindelse til de omkringliggende bebyggelser, så der tilsammen skabes et veldefineret byrum med et godt opholdsklima", fremgår det af udbudsmaterialet, som både økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til ved møder på onsdag.

Videre i udbudsmaterialet fastslås det, at den kommende bebyggelse i sin arkitektoniske udformning skal understøtte, at området opleves varieret og spændende - med variationer i antallet af etager, og at facader forskubbes i forhold til hinanden.

Og så er der krav om, at facader opføres i teglsten, så den nye bebyggelse kommer til at spille sammen med både stationsbygningen, den gamle remise og det nye Midtbyens Gymnasium.

Annonce

Bæredygtige elementer

På grunden kan der opføres både boliger, erhvervsbyggeri, uddannelsesinstitutioner og en dagligvarebutik samt andre mindre butikker, restauranter og caféer.

Og så skal der være bæredygtige og CO2-venlige elementer som grønne facader, grønne tage og taghaver og åbne vandløb til at håndtere regnvandet.

Tidsplanen for projektet er, at kommunen frem til den 20. maj modtager købstilbud på de angivne vilkår. Frem til 7. juni bedømmer kommunen de indkomne projektforslag og tager eventuelle forhandlinger med dem, der byder.

Og på det sidste byrådsmøde før sommerferien - den 26. juni - godkender byrådet en købsaftale. Derefter går arbejdet med at udfærdige en lokalplan for området i gang, og den skal vedtages senest pr. 1. april næste år. Og derefter har bygherren en frist på et år, for senest 1. april 2021 skal byggeriet gå i gang.

Køberen betaler en million kroner, når en aftale indgås, og resten af købesummen skal betales, når en lokalplan er vedtaget. Og så skal bygherren betale bod, hvis ikke byggeriet kommer i gang senest den 1. april 2021.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce