Annonce
Rund om Viborg

Byggemodning i Frederiks er gået i gang

Det er blandt andet her på marken i midten af billedet - kaldet delområde 1 - at man nu har indledt byggemodningen. Kort: Google Maps

Frederiks: Byggemodningen af 28 nye byggegrunde i Fredriks er nu gået i gang. På hjemmesiden Alhedeborger.dk oplyser man, at kommunen den 4. juli 2019 gik i gang med det indledende arbejde med at føre kloakken fra Solvænget over til det nye område på østsiden af vejen.

Udstykningen er foranlediget af en anmodning fra Frederiks i oktober 2016, der betød, at der i ”Handleplan for kommunal byggemodning 2017-20” blev medtaget udstykning af 11 nye matrikler til boliger på området ved Solvænget. Ved en revision af handleplanen i november 2017 blev udstykningen udsat til 2019, men nu for 14 grunde.

I efteråret 2018 blev den handleplan igen revideret, og på teknisk udvalgs møde den 28. november indstillede man til byrådet, at byggemodningen med en beløbsramme på 4,2 millioner kroner skulle iværksættes i 2019. Under lokalplan 328 byggemodnes et storparcel med plads til cirka 14 boligenheder i tæt/lav bebyggelse - kaldet delområde 1 - og så skal der byggemodnes 14 grunde til parcelhuse i åben/lav bebyggelse i det, der kaldes delområde 2.

Der er planlagt yderligere otte grunde i 2021 i delområde 3, og 10 grunde i 2022 i et endnu ikke lokalplanlagt område, skriver hjemmesiden.

Kommunens befolkningsprognose fra 2018 til 2033 forventer en årlig tilvækst på cirka 15 personer i Frederiks, men netop i 2019 lyder prognosen på hele 31 tilflyttere.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Betjente var sikre i deres sag, da de nåede frem: Anholdt 71-årig havde parkeret bilen, så dens skader ikke var synlige

Annonce