Annonce
Læserbrev

Dårlig ledelse af hospitaler slår patienter ihjel

Annonce

En systematisk gennemgang af 62 studier viser færre dødsfald, færre fald og færre hospitalserhvervede infektioner i afdelinger med en god kultur.

En artikel i det kendte engelske tidsskrift British Medical Journal Opinion den 12. juli i år dokumenterer skarpt, at dårlig ledelse af hospitaler slår patienter ihjel. Ledelseskulturen er på nogle af hospitalerne så dårlig, at medarbejderne og mellemledere ikke ønsker at udtrykke deres mening om kritisable forhold, da kritik ikke er velset, og hvor kritik af ledelsen kan få ”samarbejdsmæssige problemer”.

Management by fear kaldes denne lederstil. Når medarbejderne åbenlyst ikke tør tale frit, er det efter længere tids hvisken i krogene derfor ofte journalisterne, der trykker på alarmknappen, hvis noget ikke fungerer på hospitalerne.

Investering i forbedring af hospitalskulturen gør en åbenlys forskel ikke kun for medarbejderne, jobtilfredsheden, teamarbejdet, fastholdelse af personale, rekrutteringen – men i høj grad også for kvaliteten og dermed for patienterne. Nylige undersøgelser dokumenterer, at kulturen på hospitalerne er afgørende vigtig.

I en undersøgelse fra juni 2019 i det anerkendte tidsskrift JAMA Surgery (1) dokumenteres, at dårligt arbejdsmiljø øger hyppighed af komplikationer med 40 pct. hos kirurgiske patienter. Dødeligheder efter et hjerteanfald er ligeledes højere på hospitaler, der har en kultur, der er mindre åben (2).

Da hospitalet forbedrede kulturen, så medarbejderne turde tale frit om deres bekymringer og idéer, faldt dødsraterne drastisk.

En nylig systematisk gennemgang af 62 studier finder for eksempel færre dødsfald, færre fald og færre hospitalserhvervede infektioner i afdelinger, der har en bedre kultur (3).

Hospitaler kan lære af tech-branchen – og nogle innovative hospitalsafdelinger – som tidligt opdagede, at psykologisk sikkerhed er nøglen til innovation.

På arbejdspladser, hvor arbejdsmiljøet prioriteres højt, hvor psykologisk sikkerhed og gennemsigtighed værdsættes, hvor konstruktiv kritik er velset og endda anses for helt afgørende nødvendig, opstår det gode arbejdsmiljø, der er grundlaget for innovationerne, og for at medarbejderne kan overpræstere.

Så hvordan kan hospitaler forbedre deres kultur? Der skal langt større fokus på og regelmæssige – seriøse – målinger af arbejdsmiljøet, så det sikres, at medarbejderne tør gøre opmærksom på problemer på sygehusene uden frygt for ledelsesmæssige repressalier.

Der skal ansættes ledere, der ikke kun har faglige kompetencer, men også evner at fremme rummelighed, integritet, empati og evnen til at inspirere og samarbejde – ved at være lydhør for kritik og opfatte kritik positivt.

En af sportens største og mest succesrige ledere, John Wooden, sagde: »Hvad du end gør i livet, så omgiv dig med folk, der vil argumentere imod dig.« Nogle ledere mangler kompetencerne til at indstille ”tonen øverst”, så det påvirker ”humøret i midten” i hensigtsmæssig retning – uden at der bliver grebet ind.

Implicit i lægeløftet “ikke at gøre nogen skade” er løftet om ikke at lade sig presse til at være tavs, da tavshed indiskutabelt – og nu også dokumenteret – er skadelig for patienterne. Hver gang, nogle medarbejdere løber en risiko for ”samarbejdsmæssige problemer” ved at påpege en uhensigtsmæssig ledelseskultur, skylder vi alle disse medarbejdere dyb respekt – og stor tak.

59 overlæger på Aarhus Universitetshospital og aktuelt 10 overlæger på Regionshospitalet Viborg har vist modet til at leve op til lægeløftet. De har valgt at gå forrest og gentagne gange gøre offentligheden opmærksom på interne ledelsesmæssige problemer på hospitalet, som de mener skader patienterne. Det medfører en risiko for ”samarbejdsmæssige problemer”, men det skaber mulighed for at ændre det uhensigtsmæssige.

Må andre medarbejdere på andre hospitaler lade sig inspirere af de 69 overlæger til at gøre det samme. Og må politikerne bakke disse medarbejdere op og sikre, at der alle steder er en kultur, hvor medarbejderne føler sig trygge til at tale, når tingene ikke stemmer.

Vores patienters liv – og vores kollegers arbejdsliv – er afhængige af det.

Referencer:

1) Association of coworkers reports about unprofessional behavior by surgeons with surgical complications in their patients, Jama Surgery, juni 2019.

2) Influencing organisational culture to improve hospital performance in care of patients with acute myocardial infarction: a mixed-methods intervention study, BMJ Qual Saf 2018.

3) Association between organisational and workplace cultures, and patient outcome: systematic review, BMJ Open 2017.

Ulrich Fredberg håber, at flere personalegrupper tør tale åbent om problemer, som skal løses.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce