Annonce
Viborg

Dårligt nyt for vandmiljøet

De små vandløb er værd at satse på, mener Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Danmarks Naturfredningsforening er ikke tilfreds med, at 1000 kilometer vandløb landet over tages ud af vandområdeplanerne og dermed mister beskyttelse.

Viborg: 790 meter af Sundstup Bæk, 1447 meter af Jens Langknivs Bæk og 150 meter af Vestre Tostrup Grøft.

Disse små vandløbstrækninger spredt rundt i kommunen er en del af de i alt 12,95 kilometer, som står til at forsvinde ud af vådområdeplanerne i Viborg Kommune. 1000 kilometer forsvinder på landsplan. Det har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet.

Det huer ikke Danmarks Naturfredningsforening - hverken lokalt eller på landsplan.

- Vi synes ikke, at det er den rette vej at gå. Når disse vandløb tages ud af vådområdeplanerne, mister de i vore øjne beskyttelse, siger Jens Ove Nielsen, medlem af Danmarks Naturfredningsforenings bestyrelse i Viborg Kommune.

- Det betyder også, at der forsvinder penge til eksempelvis fjernelse af opstemninger eller genskabelse af naturlige slyngninger i vandløbene, føjer Jens Ove Nielsen til.

Han peger endvidere på, at de strækninger, som er udvalgt i Viborg Kommune, er valgt lidt for tilfældigt, og det ser efter DN's opfattelse mest af alt ud til at være foregået ved et skrivebord.

- Flere af vandløbene kunne efter vores vurdering bliver rigtig flotte vandløb. Det gælder eksempelvis Koldbæk ved Thorsager, men nu er en strækning i denne bæk taget ud. Det forstår vi ikke, siger Jens Ove Nielsen.

Annonce

Negativ påvirkning

25.000 kilometer vandløb ud af i alt cirka 75.000 kilometer i hele landet var i amternes tid en del af regionplanerne.

Det betød, at der skulle gøres en særlig indsats for at øge fiskebestandene og vandmiljøet. Siden amternes nedlæggelse er der nu 19.000 kilometer tilbage, som er omfattet af vådområdeplanerne. Det er 1000 kilometer af disse, der nu står til at tages ud.

Til Sportsfiskerforbundets hjemmeside siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund:

- Det her kommer til at ramme de små vandløb og vandløbssystemer hårdt - og dermed også de allervigtigste gyde- og opvækstområder for vores vilde bestande af laks og havørred og flere andre arter. Både fiskebestandene og lystfiskeriet vil blive påvirket negativt.

Viborg Kommunes udspil skal nu i høring, og Danmarks Naturfredningsforening i Viborg har tænkt sig at indsende et svar i denne høring.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce