Annonce
Viborg

Dagbog fra corona-land: Hygiejnesygeplejersker på overarbejde

Karen og Karina er to ud af vores tre hygiejnesygeplejersker. De rådgiver og instruerer i at holde en god infektionshygiejne, så smittekæden brydes på hospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. De har under Corona fået en tredje makker, Karin, som ellers var gået på pension. Der er travlt for hygiejne-tropperne i øjeblikket. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt
Dagbog fra corona-land, skrevet 6. marts.

Viborg: Min telefon ringede klokken 7 i morges. Det var en af oversygeplejerskerne, som havde brug for at vide, hvordan hun skulle forholde sig ift. patienter og personale for at mindske smitte – fordi en af hendes sygeplejersker er blevet bekræftet smittet med Covid19 i aftes."

Sådan fortalte den ene af vores tre hygiejnesygeplejersker, Karin, på vores daglige corona-koordineringsmøde i hospitalets støttefunktioner her mandag morgen.

Hygiejnesygeplejerskerne er et godt eksempel på, at vi er en sammensat personalegruppe i hospitalsadministrationen. Groft sagt kan man dele os op i tre grupper: 1) Kontoruddannet personale, 2) Djøffere, bibliotekarer, journalister og magistre og 3) Sundhedsfaglige medarbejdere.

Vi er cirka lige mange af hver og sidder på tværs i Administrationens fem stabe. Som hospitals-djøffer er nogle af mine nærmeste kolleger uddannede som sygeplejersker, lægesekretærer og fysioterapeuter. Og samlet udgør Administrationen cirka to procent af hospitalets personale. Blot for at nuancere debatten om de kolde hænder lidt. Vi er ikke så mange administrativt ansatte, og mange er faktisk klinisk uddannet ;-)

Karin, Karen og Karina – vores tre hygiejnesygeplejersker – hører til den sidste gruppe. De sundhedsfaglige.

Hygiejnesygeplejerskerne er en nøglefunktion i corona-tider. De er uddannede sygeplejersker, men har særlig efteruddannelse inden for infektionshygiejne. De er rådgivere og regelhåndhævere, og lige nu har de drøn på som aldrig før. Normalt er Karin faktisk gået på pension, men de sidste tre uger har hun hjulpet til i det lille team. Sejt gået.

Og hvad er så det der infektionshygiejne? Jo, det handler om alt det, der skal hjælpe til, at vi bryder smittekæden internt på vores hospitaler. Det er altid vigtigt, men lige nu er det særlig vigtigt.

Hygiejnesygeplejerskerne rådgiver om, hvordan personalet skal bruge værnemidlerne, når de arbejder med Covid19-patienterne. De rådgiver om, hvordan man skal gebærde sig som personale på hospitalet, så man ikke bringer smitte videre – fx ift håndhygiejne. De ved, hvordan vi kan oprette isolationsafsnit på en måde, så smitten ikke spreder sig. Og de ved noget om, hvordan der skal gøres rent, så der ikke sker smitte fra den patient, der har ligget på stuen, til den næste der kommer derind.

Hver dag holder vores hygiejne-trop videomøde med deres kolleger på de andre hospitaler i Region Midtjylland og med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, hvor man ved allermest om infektionshygiejnen og de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Seruminstitut. Og hver uge er de også med på et nationalt videomøde, hvor hygiejne-sygeplejersker på tværs af landets hospitaler mødes med blandt andet Statens Seruminstitut.

De her møder er afgørende for, at Karin, Karina og Karen ved, hvordan de skal rådgive vores kliniske afdelinger og centre under Covid19. Og det er så det, de gør resten af deres tid. De er ude i hospitalernes afdelinger – på sengeafsnit og i klinikkerne. I Viborg, Silkeborg og Hammel – hvor der har været mange spørgsmål og også utryghed ved at skulle arbejde med måske smittede Covid19-patienter. Karen, Karin og Karina stiller op med rådgivning og også instruktion i at bruge værnemidler. Hjælper med at indrette de nye isolationsafsnit og teststationer. Og svarer på hygiejne-rådgivningstelefonen fra 7 morgen til 19 aften. På den måde kan afdelinger og centres ledelser hurtigt lave egen introduktion og undervisning til værnemidler ud fra den hjælp og retningslinjer, som kommer fra hygiejne-sygeplejerskerne.

De fortæller mig, at når de kommer ud i afdelingerne og skal instruere og fortælle, spørger de: Hvordan har I det? Er I bange? Og meldingen fra personalet er som regel, at når man ved, hvad man skal gøre for at bryde smittekæden, så er man mere tryg. Det er det, de arbejder på – hygiejnetropperne – at skabe tryghed i opgaven.

Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Frygter skævvridning af Danmark efter coronakrise: Regeringen varsler særlig hjælp til landdistrikterne

Annonce