Annonce
Viborg

Dagbog fra corona-land: Nyt sengeafsnit til måske-smittede

På Akutafsnit 2 har vi nu sengepladser til patienter, som måske er smittede med Covid19 – de såkaldte obs'ere i hospitalssprog. Hver dag undersøger vi mellem 15 og 20 obs-patienter, og de fleste har andre sygdomme end Covid19. Foto: Agata Lenczewska-Madsen.
Dagbog fra corona-land, skrevet 2. marts.

Klumme: Alle lyttede med store ører, da statsministeren og ikke mindst Statens Seruminstitut mandag talte om, at kurven flader ud. De turde næsten ikke sige det derinde i Statsministeriet, og jeg forstår dem godt.

Måske får vi ikke så stort et tryk af Covid19-patienter på én gang, at sundhedsvæsenet bliver presset ud over sin alleryderste max-grænse. Det er både en lettelse og noget, der skaber bekymring bag hospitalets mure og lukkede indgange.

Husker I nu alle sammen ude i samfundet at overholde regeringens regler fortsat? Vi er hurtigt tilbage på den høje kurve og det store pres, hvis I tror, vi kan slappe af nu. Mødes I til store påskefrokoster og går tur i det gode påskevejr op og ned ad folk, I ikke ellers omgås? Lov os at lade være med det.

Og hvad betyder det for vores sundhedsvæsen, at kurven nu flader ud? Skal vi være i corona-land det næste halve år – med ekstra sengeafsnit, ekstra bemanding på tværs af afdelinger, stor smitterisiko i arbejdet på hospitalet o.s.v?

Når Danmark så småt åbnes op igen, betyder det samtidig en mere langstrakt opgave til hospitalerne.

En af de ting, der er sket på hospitalet den sidste uge, er, at vi har fået et nyt sengeafsnit til Covid19. Indtil i fredags havde vi et nyt isolationsafsnit og et ekstra intensivafsnit. Men hver dag kommer der mange patienter ind, som skal undersøges for Covid19.

Så længe, der ikke er et negativt test-svar, skal patienten behandles som Covid19. Det kræver mange senge og personaleressourcer.

Derfor er den ene del af vores akutafsnit 2 i Akutafdelingen omdannet til et Covid19-obs-sengeafsnit. "Obs" betyder, at patienterne måske er smittede med Covid19, og at de skal undersøges for det, før der kan ske yderligere.

Når praktiserende læger åbner om morgenen og henviser patienter til hospitalet, fyldes obs-afsnittet hurtigt op. Alle patienter isoleres og testes. I løbet af dagen ruller testsvarene ind. Ikke ret mange har Covid19.

I stedet har de ofte lungebetændelse eller andre medicinske sygdomme. Men symptomerne er de samme som Covid19. Derfor har vi mange obs-patienter, indtil det modsatte er bevist – om man så kan sige.

Hvis en patients test er positiv, flytter vi ham til vores isolationsafsnit. Hvis han derimod tester negativ, bliver han indlagt på et almindeligt medicinsk sengeafsnit i Viborg eller Silkeborg eller udskrevet – hvis han har det godt nok til det.

Fra min egen del af corona-land skal I høre om mine kolleger i Økonomi og Plan. Til daglig hjælper de vores afdelinger med at styre budgetterne, planlægge kapacitet, sikrer at vi overholder alle rammer for, hvilke opgaver vi må løse og hvordan – og at sørger for at betale alle hospitalets regninger.

I Covid19-opgaverne har vi Martin, Katrine, Mette, Alexandrina, Claus, Jonas og Kirsten på opgaverne primært – og deres chef og min nære og gode kollega, Leif. Det vælter ind med opgaver til dem. Deres 13 andre kolleger arbejder hjemmefra med deres almindelige opgaver.

Den allervigtigste Covid19-opgave er at holde snor i, hvordan vi udvider vores kapacitet. Økonomi og Plan er tovholdere på alt, der handler om flere isolationssenge, intensivsenge, senge til patienter med andre sygdomme end Covid19 og testcentre, hvor patienter og personale bliver podet o.s.v.

Den første del handler om at finde ud af, hvordan vi udvider på den klogeste måde og i hvilket tempo – i samråd mellem afdelingsledelser og hospitalsledelsen.

Hvordan skal vi flytte rundt på vores nuværende sengeafsnit for at få plads? I hvilken rækkefølge og med hvor mange pladser ad gangen? Og hvordan modsvarer det de prognoser og bestillinger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen? Tallene følges meget tæt.

Den anden del er at hjælpe de ledende overlæger og oversygeplejersker, der står med opgaven med at få overblik over alt det praktiske og med at få løst opgaverne via andre stabe, servicecenteret og byggeri: Er der senge nok, er pladserne oprettet i den elektroniske patientjournal, er det meddelt til Præhospitalet, som kører ambulancer og patienttransporter ind i husene, er hygiejneforholdene tilstrækkelige og meget mere.

Alt dette kører med hjælp fra vores store drejebog. Planerne er dynamiske, men vi kender hele tiden næste trin og er klar til at sætte i værk.

Dertil kommer at hjælpe kliniske afdelinger og centre med information om, hvornår retningslinjer og lovgivning ændrer sig som følge af Covid19. Det har stor betydning for alle afdelinger, når udredningsret og behandlingsgaranti på 30 dage bliver sat ud af kraft – som det er blevet.

Det var en forudsætning for, at vi kunne aflyse ikke akutte aktiviteter i nogle uger og koncentrere hospitalernes kræfter om Covid19-opgaven.

Her til slut har jeg lovet Leif at sige, at vi stadig betaler vores regninger. Fair ønske fra en økonomichef ;-)

Klar til dagens udfordringer.
Martin og Mette har travlt. De arbejder i Økonomi og Plan og holder sammen med deres kolleger alle trådene sammen, når vi udvider med ekstra senge- og test-kapacitet til Covid19.
Kristine Stange. Fotos: Agata Lenczewska-Madsen.
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark For abonnenter

Myndigheder advarede mod lungekræftskanning: Sygehuse fortsatte alligevel med forkert kræftskanning i et år

Annonce