Annonce
Debat

Debat: God økonomi i Hærvejsmotorvejen

Kristian Pihl Lorentzen

Debat: Det er forståeligt, at aktørerne i en aktuel debat lægger vægt på forskellige argumenter, afhængigt af deres holdning til sagen. Det gælder også for debatten vedr. en kommende ny jysk parallelmotorvej – også kaldet Hærvejsmotorvejen – fra Haderslev i syd til Sønderup i nord via Billund og Viborg. I denne debat er der en del, herunder desværre også transportminister Benny Engelbrecht, der vedholdende fremfører, at der er en dårlig samfundsøkonomi i Hærvejsmotorvej. Det er imidlertid ikke sandt.

Fakta er, at Hærvejsmotorvejen har en rigtig god samfundsøkonomi. For det samlede projekt Haderslev-Sønderup er den såkaldt interne rente (samfundsrenten) på hele 5,4 procent, hvilket er markant over den normale krævede minimumsforrentning for statslige projekter på 3,7 procent.

Det eneste andet projekt, som hidtil er beregnet med den nye Landstrafikmodel er udvidelsen af E45, så der kan ikke sammenlignes direkte med alle de øvrige projekter, som er beregnet med gamle modeller. Til sammenligning har f.eks. udvidelse af E45 mellem Vejle-Skanderborg S en intern rente på 3,8 procent for hele strækningen.

Desværre kommer transportministeren til at forholde sig udelukkende til tallene fra VVM-undersøgelsen for en halv Hærvejsmotorvej, nemlig strækningen Give-Haderslev. Her er den interne rente ganske rigtigt noget lavere, nemlig 3,9 procent for den mest rentable linjeføring ØST 1. Men dog fortsat over den krævede minimum på 3,7 procent.

Når debattører vælger kun at fokusere på økonomien i den sydlige strækning af Hærvejsmotorvejen, så svarer det stort set til at fokusere på et halv Kattegat-projekt, der kun går til Samsø – og slutter dér. Jeg vil stilfærdigt opfordre transportministeren og andre debattører til at bruge fakta frem for at fremmane et falsk billede af Hærvejsmotorvejens økonomi. Hvis man er imod projektet, så sig det åbent og ærligt. Og spil med åbne kort.

Venstre vil i de kommende trafikforhandlinger kæmpe for etapevis anlæggelse af en hel Hærvejsmotorvej samt fastlæggelse af dens linjeføring mellem Haderslev og Give. Samtidig er det vigtigt at komme i gang med udvidelsen af E45 – startende med Kolding-flaskehalsen. Det er bydende nødvendigt for at fremtidssikre kapaciteten i Den Jyske Transportkorridor og for at sikre fornyet vækst og jobskabelse i store dele af Jylland.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Lyset for enden af tunnellen

Debat

Når corona-smitte bliver en biting

Annonce