Annonce
Debat

Debat: Vi skal have markant større fokus på at få seniorer til at blive i job

Jesper Brask Fischer. Pr-foto
Annonce

Debat: I det seneste års tid har den altoverskyggende udfordring for danske virksomheder været coronakrisen. Og det har naturligvis krævet et betydeligt fokus. Men virksomhederne har også al mulig grund til at skrue markant op for fokusset på en gammelkendt udfordring, som vil tage til i styrke i de kommende år: Arbejdsstyrken bliver ældre.

For det betyder, at virksomhederne risikerer at miste erfarne og værdifulde medarbejdere – medmindre der bliver fundet veje til at få seniorerne til at blive i jobbet.

Nye tal viser, at andelen af medarbejdere over 55 år hos de største virksomheder med pensionsordning i PFA vil stige fra at udgøre 23 procent i dag til 31 procent om fire år. Det vidner om, hvilken udfordring virksomhederne står over for - og om hvorfor det er vigtigt at have fokus på fastholdelse af seniorer. For der er tale om værdifuld arbejdskraft.

En ny undersøgelse blandt cirka 4600 PFA-kunder viser, at seniorerne har den højeste selvvurderede produktivitet, arbejdsevne og energiniveau af alle aldersgrupper. Den gode nyhed er, at mange ældre medarbejdere gerne vil fortsætte med at arbejde, og at der de seneste år er kommet større fokus på fastholdelse af seniorer på mange arbejdspladser. Men vi er langtfra i mål, når det gælder om at forløse potentialet.

For eksempel har en rapport fra regeringens seniortænketank tidligere vist, at hvis Danmark kan komme op på det svenske niveau, når det gælder beskæftigelse blandt seniorer, ville det svare til at øge beskæftigelsen med omkring 50.000 personer - svarende til en forbedring af de offentlige finanser med ca. 13,5 milliarder kroner og et beløb højere end udgifterne til 20.000 sygeplejersker.

Paradoksalt nok går mange ældre medarbejdere i disse år på pension, selv om de gerne ville være fortsat på arbejdsmarkedet. Og set herfra skyldes det ikke mindst, at der mangler fokus på og dialog med seniorerne på virksomhederne om deres ønsker og muligheder i senkarrieren.

Mange virksomheder har nemlig ikke nogen klar politik for seniorarbejdslivet, og det er langtfra alle, der har indarbejdet samtaler om seniorarbejdslivet i medarbejderudviklingssamtalerne.

Det kan betyde, at der ikke bliver taget en dialog om, hvad den ældre medarbejder har af ønsker og behov, og hvad der er muligt på arbejdspladsen - f.eks. i forhold til at gå ned i tid. Og det kan i værste fald betyde, at den enkelte medarbejder må trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, selv om vedkommende måske gerne ville være fortsat på for eksempel nedsat tid. Det koster alle parter dyrt, hvis seniorerne går på pension i utide - ikke mindst med udsigt til, at arbejdsstyrken bliver ældre, og at fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet som følge bliver vigtigere.

Derfor har vi alle en interesse i at finde veje til at få langt flere seniorer til at blive længere i jobbet. I den forbindelse har PFA og Hildebrandt & Brandi netop lanceret en kvalitetsstandard for senkarriere, der skal bidrage til styrke arbejdet med og fokusset på senkarrieren på virksomhederne - herunder dialogen med ældre medarbejdere om deres ønsker og behov til senkarrieren, og hvad der er muligt på arbejdspladsen i den forbindelse.


Det koster alle parter dyrt, hvis seniorerne går på pension i utide.


For hvis vi for alvor skal have forløst det store potentiale, der ligger i at få flere ældre medarbejdere til at blive på arbejdsmarkedet, kræver det, at vi tænker i helt nye baner. Vi skal væk fra den forældede tankegang, hvor arbejdslivet slutter brat fra den ene dag til den anden.

I stedet skal vi i langt højere grad give mulighed for mere fleksible løsninger, der tilgodeser både den enkeltes ønsker til senkarrieren og virksomhedens behov. Og det kræver først og fremmest, at der kommer markant større fokus på og dialog med seniorerne om senkarrieren rundtom på virksomhederne.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Her er forklaringen på kaos: Regionen indkalder langt flere end der er vacciner til

Debat

Debat: Boykot Vinter-OL i Beijing 2022

Annonce