Annonce
Viborg

Den gamle latinskole i Viborg

Borgmester Johannes Stensgaard blev den næstsidste borgmester, som havde sit kontor i den gamle latinskole. Søren Pape Poulsen var borgmesteren, som tog det nye rådhus i brug.

Renovering. Brøndum-koncernen er i fuld gang med renovering af en historisk bygning i Viborg.

Over for domkirken ligger der en smuk, stilren bygning, der indtil for få år siden Viborg Kommunes administrationsbygning. Fra flagstangen øverst på bygningens gavltrekant vajede et hvidt flag med Viborgs byvåben. Kun ved særlige lejligheder og på officielle flagdage, flagedes der med Dannebrog.

Den gamle, statelige bygning ud mod ?Domkirkepladsen er i dag ved at gennemgå ?en renovering. Arkivfoto: Preben Madsen

(Latinskolen, som den også kaldes, er i dag solgt til Frank Brøndum fra Brøndum-koncernen, som er i fuld gang med en gennemgribende renovering af den fredede bygning, red.).

Kældrene under bygningen er sandsynligvis fra de bygninger, som brændte i 1776.

Bygningen er opført mellem 1731 og 1735 oven på ruinerne af nogle gårde, som brændte i 1726. Men først i 1926 er den taget i brug som administrationsbygning for kommunen. I de mellemliggende knap 200 har den været borgmestergård, stiftamtmandsbolig og fra 1772 til 1926 latinskole.

Annonce

Efter bybranden i 1726 henlå området mellem Latinerhaven og Nytorvgyde samt størstedelen af Viborg som ren rygende ruinhob. Flere år gik, før man kunne gå i gang med at genopføre nogle bygninger på dette område. Selve Latinerhaven er den sidste synlige brandtomt, som aldrig er blevet bebygget.

I 1731 tog den daværende ejer af en af de fire grunde, som området bestod af, fat på at planlægge en genopbygning. Det var borgmester Hans Knudsen Rafn. Han ejede det grundstykke, som udgjorde halvdelen af det areal, som bebygges. Den anden halvdel, stykket langs med Nytorvgyde, købte han, og de to grunde blev sammenlagt.

Derefter traf borgmesteren aftale med bygmester Johan Gottgried Hödrich om opførelsen af den påtænkte statelige gård. Bygmester Hödrich stod naturligvis for udformningen. Hödrich er i øvrigt omtalt i forbindelse med Brænderigården, hvor han også har stået for en del af byggearbejdet. Han var tysker fra Sachsen og kom til Viborg samtidig med bygmester Stallknecht.

Allerede i 1735 døde borgmester Rafn, 65 år gammel. Hans enke beboede kun gården i kort tid, inden den blev solgt. Derefter var der flere ejere af gården, indtil den i 1755 blev solgt til stiftamtmand Caspar Hermann von Heinen. Han var ansat som kgl. stiftamtmand i Viborg frem til 1760. Da han samtidig var ejer af herregården Hollufgård på Fyn og tillige assessor ved Hofretten i København, havde han ingen bolignød eller pengenød, og han gav da Viborg Latinskole et favorabelt tilbud om køb af den daværende stiftamtmandsgård, da han skulle flytte fra byen.

Latinskolen havde da siden 1742, under yderst dårlige forhold, fungeret i kælderlokaler under huset ved siden af domkirken. Før den tid havde skolen ligget på hjørnet af Skolestræde og Sct. Mathias Gade fra 1508-1742, og før den tid i lokaler i domkirkens eller bispegårdens sidebygninger eller kældere.

Godt tilbud

Tilbuddet fra von Heinen lød på 3000 rigsdaler, som man med glæde sagde ja til. Bygningen regnedes for at være mindst det dobbelte værd. Til købet af den nye skolebygning havde man en formue på 2250 rigsdaler. De sidste penge modtog man fra kongens kasse. Men bygningen skulle ændres til sit fremtidige formål, og det havde man ikke råd til i 1761, da man købte gården.

Det blev nu stiftes kirker og bispeembedet, som måtte skaffe de manglende penge. Ombygningen kom til at strække sig over flere år og beløb sig efterhånden til 5750 rigsdaler. Men i oktober 1722 kunne den daværende biskop Rottbøl foretage indvielsen af skolen.

Det tidligere landsarkivar i Viborg og senere rigsarkivar Johan Hvidtfeldt beskriver meget poetisk indvielsen i en lille bog, bispestaden Viborg, som blev udgivet i 1955, på følgende måde:

»Den 14. oktober 1772 var der stor fest i Viborg Latinskole. Den nye skole blev indviet af biskop Rottbøl. Hans højærværdighed talte selv på latin, og fra diciplenes unge struber klang den nye festkantate, forfattet af skolens kantor. Bygningen havde tidligere tilhørt stiftamtmand von Heinen, men var bygget om i tidens nye stil. Den skole, der rykkede ind her, havde traditioner, der tik tilbage til den ældste middelalder, ja den første skolemester var selveste Sct. Kjeld, egnens helgen...«

I disse bygninger kom Viborg Latineskole til at fungere frem til 1926, dvs. i 154 år. Bygningerne bestod fra indvielsen af hovedbygningen ud mod Sct. Mogens Gade. Her var rektorbolig, bolig for konrektor og for fire ugifte lærere.

I de to sidefløje ud mod henholdsvis Nytorvgyde og Latinerhaven var der klasselokaler. Endelig var der et baghus mod vest, hvori befandt sig vognport, brændselsrum, klosetter, redskabsrum og så videre. De to sidefløje og baghuset var i bindingsværk, men blev med tiden erstattet af murværk.

Annonce

Nordfløjen

Den mest spændende af disse fløje er nordfløjen ud mod Nytorvgyde. Her er kælderen sandsynligvis en rest fra den oprindelige gård, der brændte i 1726. I hele kælderens længde er der tøndehvælvninger med tværgående ribber. Rummet er delt i to, og skillemuren er på begge sider forsynet med åbne kaminer eller ildsteder, muligvis til madlavning. Men det, der gør kælderrummene særlig interessante, er at såvel gulv som hvælvingeloftet skråner ned mod Sct. Mogens Gade. Muligvis følger såvel gulv som loft parallelt med Nytorvgyde. En ret usædvanlig form for byggeri.

Tidligere har rummene været anvendt som cykelkælder for personalet og til gammelt kontorudstyr. Men hvor ville det være interessant, hvis rummene blev fritlagt, således at man kunne få indtryk af Viborg fra før den store brand.

At fortælle latinskolens historie vil være uoverkommeligt på den tilmålte plads. For dem, som har interesse i at fordybe sig nærmere i emnet, kan jeg henvise til, at i 1940 fejrede Viborg et købstadsjubilæum. I den anledning blev der skrevet en artikel om latinskolens 900 års historie i bogen Viborg Købstads Historie.

Det var rektor Palludan-Müller, som her var forfatter. I 1960 udgav Historisk Samfund Viborg Katedralskoles Historie, skrevet af lektor Carl E. Jørgensen. Den blev også udgivet i anledning af skolens 900-års jubilæum. Og endelig udkom i år 2000 Viborg Katedralskoles jubilæumsbog, fra skolens 900-års jubilæum. Altså 900-års jubilæum tre gange på 60 år! Men sandheden om skolens alder er, at man ikke kender det rigtige årstal for skolens oprettelse.

Annonce

Katedralen

Når skolen officielt hedder Viborg Katedralskole, skyldes det naturligvis dens tilknytning til domkirken/katedralen. I et nutidigt leksikon står der, at en »katedralskole er en gymnasieskole i en domkirkeby«. Den almindelige betegnelse, latinskole, blev officielt ophævet ved lov i 1903. Men denne betegnelse har Viborg Katedralskole haft overmåde svært ved at slippe af med. Min generation anvender hyppigt betegnelsen »Latinskolen«.

Trods mange ombygninger, tilbygninger og moderniseringer blev skolen dog med tiden for nedslidt og umoderne, samtidig med at elevtallet steg, og nye fag og undervisningsformer vandt indpas. I 1883 bevilgedes penge til en ny gymnastiksal (som i dag er istandsat og taget i brug af Philipsen Gruppen, red.), og i 1886 nedrev man baghuset mod vest. Det blev erstattet af en ny klassefløj.

I 1802 opførte konrektor Jacob Tetens lysthuset i Latinerhaven.

Allerede i 1918 fremkom den første bevilling på finansloven til opførelsen af en ny katedralskole i Viborg. Skolen havde da omkring 300 elever og var overfyldt. Nu gik sagen sin gang, og efter ferien i 1926 kunne den nye skole på Skivevej tages i anvendelse. Men først den 18. november 1926 fandt den officielle indvielse sted.

Da den gamle latinskole var rømmet, blev bygningerne efter aftale overtaget af Viborg Kommune til administration. Det var forud bestemt, at bygningen skulle kaldes for Administrationsbygningen, idet Viborg i forvejen havde både et gammelt og et nyt rådhus. Men administrationensbygningen blev i virkeligheden Viborgs Rådhus.

Annonce
Sport For abonnenter

Karakterbog: Stærkt sammenhold sikrede storsejren

Rundt om Viborg

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Danmark

Onsdagens coronatal: Nu er over 74 procent af befolkningen færdigvaccineret

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Storsejr sikret i Horsens: Viborg HK fortsætter sæsonen ubesejret

Sport For abonnenter

Kampen minut for minut: Viborg HK storsejrede i Horsens

Viborg

Varieret boligprojekt på vej i banebyen: Svanemærket er fællesnævneren for de mange forskellige boligtyper

Rundt om Viborg

12 nye boliger på vej i oplandsby: Fristen for at påvirke udformningen af midtby-projekt udløber snart

Debat

'Viborgs borgere og medarbejdere bliver ført bag lyset: Byrådet fejer nedskæringer ind under gulvtæppet'

Viborg For abonnenter

I 2019 var Karin Gaardsted og Mette Nielsen i direkte duel om socialdemokratiske stemmer, uden at nogen af dem kom i Folketinget - nu kan historien gentage sig

Livsstil For abonnenter

Merete så et opslag på Instagram og tog springet ud i det ukendte: Sagde sit job op og solgte stort set alle sine ting

Rundt om Viborg

Følg med her: Få seneste nyt om trafik og politi

Rundt om Viborg

Nu tager de sagen i egen hånd: Borgerforening vil selv finde manglende dagplejer

Danmark

Marias mor havde planlagt selvmord gennem flere år - Min verden gik fuldstændig i sort

Kultur

750.000 kroner til Viborgs nye, eksperimenterende teater: - Det er en bekræftelse på, at vi er på rette vej

Bjerringbro For abonnenter

Radiser og salat på taget af lokal idrætshal - idéer er der nok af

Debat

Debatten raser også lokalt: 'Naturnationalparker er en stor misforståelse'

Annonce