Annonce
Kultur

Der er ikke penge nok på Skovgaard Museet: - I alleryderste konsekvens så lukker vi

- Der er opgaver, vi skal kunne klare med de offentlige driftstilskud. Men det kan vi ikke, siger Skovgaard Museets leder Anne-Mette Villumsen. Arkivfoto: Morten Dueholm
Skovgaard Museet får landets laveste kommunale driftstilskud målt per indbygger. Kulturstyrelsen og kommunen har været bevidst om det længe, men det har ikke løst problemet. "Vi balancerer på en knivsæg," siger museumslederen.
Annonce

Viborg: - I alleryderste konsekvens så lukker vi.

Der er ikke penge nok. Det er der ikke nogen steder efterhånden, hvor corona-krisen ikke længere "bare" giver skrammer, men også efterlader dybere sår. Det er ikke nyt, og vi har i avisen fortalt flere historier om forretningsdrivende, virksomheder og butikker, der risikerer at gå nedenom og hjem, hvis der ikke bliver hjulpet mere.

Denne historie er lidt den samme, og så alligevel ikke.

De indledende ord er Anne-Mette Villumsens og handler om Skovgaard Museet, hun er leder for, og som lige nu - og de sidste godt 40 år - har ligget side om side med en af byens store turistmagneter: Viborg Domkirke.

Hvorfor historien alligevel ikke er magen til de andre er, at det statsanerkendte kunstmuseums økonomiske udfordringer har ulmet længe og kun er vokset med tiden. Corona-virusset har blot været med til yderligere at synliggøre, hvori problemerne består.

- Vi balancerer på en knivsæg, siger Anne-Mette Villumsen.

Annonce

Ikke penge nok

Humlen af det hele er, at der ikke er penge nok. Dels får det museet til at sakke bagud i forhold til andre kunstmuseer, og dels bliver det sværere at leve op til kravene i museumsloven. Det er i hvert fald museumslederens påstand.

Statsanerkendt - hvad er det?

Et museum skal for at blive statsanerkendt leve op til flere krav og regler. Men overordnet gælder det, at:

 1. Museet skal arbejde inden for et emneområde, som er væsentligt og ikke i forvejen dækket af andre museer under museumsloven
 2. Museet skal have en ejerform, der er kommunal, selvejende eller foreningsejet, hvis formål er museets drift. Museets samling må ikke være i privateje, og museet må ikke være en del af en forening eller selskab, der har et kommercielt sigte
 3. Museet skal have et årligt ikke-statsligt tilskudsgrundlag på mindst det niveau, der er fastsat på finansloven (i 2014 minimum 2 mio. kr.)
 4. Museet skal have en rimelig museumsfaglig og bygningsmæssig standard

Hvorvidt der er penge “nok”, vil formentligt være diskutabelt og afhænge af, hvilke øjne der ser. Men dykker man ned i Skovgaard Museets økonomi, kan nogle ting slås fast.

I 2019 fik museet godt 1,5 millioner kroner i kommunalt driftstilskud og 1,076 millioner kroner i statsligt driftstilskud.

Det statslige driftstilskud er lavt, men ikke usædvanligt. Syv af landets 27 statsanerkendte kunstmuseer får således et driftstilskud på mindre end 1,1 millioner kroner.

Netop dét tilskud er der ikke meget at rykke ved, sådan som lovgivningen er skruet sammen lige nu. Hvorfor, er relativt kompliceret, men museumslederen forklarer det således:

- Før 2012 var det sådan, at jo flere penge vi kunne hente hjem, jo flere penge kunne vi få fra staten. Så blev museumsloven revideret i slut 2012, start 2013, og niveauet blev fastlagt, hvor det er nu, siger Anne-Mette Villumsen.

Annonce

Laveste tilskud i landet

Hvad der til gengæld er indiskutabelt lavt, er det kommunale driftstilskud.

Kulturministeriet har oplysninger om 24 af landets 27 statsanerkendte kunstmuseers kommunale driftstilskud. Oplysningerne er fra 2019 og kommer fra museerne selv.

Ser man på driftstilskuddet alene, får Skovgaard Museet det næstlaveste tilskud, kun overgået af Arken.

Sammenholder man til gengæld driftstilskuddet med antallet af indbyggere i kommunen, får det lokale kunstmuseum det laveste af dem alle sammen.

I runde tal betaler hver borger i Viborg Kommune nemlig 15 kroner til museet.

Til sammenligning betaler borgerne i Silkeborg Kommune 64 kroner til Museum Jorn, borgerne i Randers Kommune 44 kroner til Randers Kunstmuseum, og borgerne i Aarhus Kommune 25 kroner til Aros.

Annonce

Styrelsen bekymret

- Vi har egentligt haft en dialog med kommunen i mange år. Vi får virkelig få penge, og det er de klar over; “men Anne-Mette skaffer jo fondsmidler”. Og det gør jeg, og jeg bliver ved. Men fik vi lidt mere i driftstilskud, ville det give en større sikkerhed, siger Anne-Mette Villumsen.

Allerede i 2008 fandt Kulturstyrelsen Skovgaard Museet økonomiske situation “betænkelig”. Det stod sort på hvidt i den kvalitetsvurdering, styrelsen udfører på landets statsanerkendte kunstmuseer mindst hvert 10. år.

I vurderingen fra 2015 gentog styrelsen bekymringen og bemærkede:

“Museets kommunale driftstilskud balancerer lige på eller lige under lovmæssige anbefalede minimumstilskud. Museets økonomiske situation er hermed langt fra optimal.”

Forskel på pengene

Der er forskel på pengene, Skovgaard Museet modtager.

 • Driftstilskud, både statslige og kommunale, må bruges på drift - heraf navnet. Drift inkluderer løn, el, vand, varme, forsikring og så videre. Men driftsopgaver på et statsanerkendt museum er også at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle.
 • Fondsmidler, projektstøtte eller andre midler, museet søger om og får bevilget, må ikke bruges på drift. De penge skal i stedet gå målrettet til det formål, de er søgt til, som eksempelvis en udstilling, nyerhvervelser og så videre.

Er man statsanerkendt museum, skal man - for at opfylde kravene - årligt modtage mindst 2 millioner kroner i ikke-statslige tilskud.

- Så længe vi modtager fondsmidler, får vi sammen med den kommunale støtte over de 2 millioner kroner. Og så er der ingen ko på isen, siger museumslederen og fortsætter:

- Problemet er bare, at fondsmidler ikke er driftsmidler. Så det giver mig ikke flere hænder og hoveder i huset.

Annonce

Det halter

Ligesom man i privaten må skære ferien fra eller ind imellem spise pasta med ketchup til aftensmad, når økonomien er spinkel, har Skovgaard Museet også måttet gå på kompromiser.

- Der er meget af det, som ingen kan se, og som ikke påvirker gæsterne, der halter, siger Anne-Mette Villumsen og giver flere eksempler.

Museets store samling mangler man overblik over, hvilket betyder, at man ikke kender detaljer om nogle værker, og at andre værker ikke kan findes, når man skal bruge dem.

Men også i Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering er der eksempler på flere områder, hvor museet ikke tilfredsstillende varetager sine opgaver indenfor indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

Kunstkonserveringen konkluderer blandt andet, at “der er en række lys-, klima- og pladsforhold, der bør udbedres”.

Annonce

Worst case scenario

Anne-Mette Villumsen siger, at den nuværende model er en brændende platform:

- De kort, vi har på hånden, er simpelthen for ringe.

Skovgaard Museet er et af landets 27 statsanerkendte kunstmuseer, og det eneste af sin slags i Viborg Kommune. Arkivfoto: Morten Dueholm

Der er nærmere tale om en dominoeffekt af konsekvenser.

Er der ikke nok driftsmidler, vil Skovgaard Museet ikke have nok hænder og hoveder til at løse arbejdsopgaverne, og så sakker museet bagud i forhold til andre museer.

Det vil gøre det sværere at fortsætte med den nuværende udstillingspolitik, hvor man samarbejder med andre museer om en given udstilling for at pulje ressourcerne og på den måde lave bedre udstillinger.

Hvis andre museer ikke gider samarbejde eller låne værker til Skovgaard Museet, kan man ikke lave lige så gode udstillinger. Så kommer der færre gæster forbi og betaler entré, og så vil det også blive sværere at få fondsmidler.

Kommer der ikke nok fondsmidler i museets kasse, lever man ikke længere op til kravene for statsstøtte, hvilken man også risikerer at miste.

Og så er vi tilbage ved artiklens indledende citat: I alleryderste konsekvens så lukker museet.

Annonce

Drømmen

Museumslederen har en ambitiøs, men realistisk drøm. Det er ikke, at Viborg Kommune bliver førende, hvad angår kunst, men blot at man kommer til at ligge mere gennemsnitligt.

Skovgaard Museet

 • Skovgaard Museet åbnede, efter at Skovgaard-familien havde doneret sine værker til kommunen på betingelse af, at man stillede en “passende ramme” til rådighed
 • Museets ansvarsområde er kunstneriske udtryk frembragt af Joakim Skovgaard og hans slægt, venner, elever og forbilleder samt den relevante kunst og kunstneriske genre, som især er blevet dyrket af disse
 • Museet åbnede i 1937 i den gamle, lille telegrafbygning ved siden af Stiftsmuseet i Domkirkestræde
 • I 1962 flyttede museet til Samuel Gerbers Gård i Sct. Mogens Gade
 • I 1964 blev museet statsanerkendt
 • I 1981 flyttede det til sin nuværende placering på Domkirkepladsen

- Hvis vi bare fik hævet vores driftstilskud fra kommunen til minimumsanbefalingen på de 2 millioner kroner, så ville vi kunne leve op til det, vi faktisk skal ifølge museumsloven, og som vi har rigtig svært ved nu, siger Anne-Mette Villumsen og tilføjer:

- Hvis vi får hævet driftstilskuddet yderligere, ville vi virkelig kunne bidrage til planerne for udviklingen af Domkirkekvarteret, som det jo er meningen, at vi skal være en vigtig del af.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Her er forklaringen på kaos: Regionen indkalder langt flere end der er vacciner til

Annonce