Annonce
Debat

Det er nødvendigt at sikre barnets tarv i forældreansvarsloven

Læserbrev: Der har her i avisen været bragt en tragisk historie om en far, der er dømt for at misbruge sin tidligere steddatter, og som efter sin udståede fængselsstraf stadig har ret til at være far for sin biologiske datter på 16 år.

Ud over at være en personlig tragedie for både barn og familie, er den omtalte sag også et billede på et system, hvor der skal strammes op. Reglerne skal skærpes, så der ikke kan herske tvivl om, at det er barnets - og kun barnets - tarv, der skal tages hensyn til, når der skal træffes afgørelser om forældremyndighed og samvær. For i dag har vi en lovgivning, hvor der til tider tages for store hensyn til forælderens ret til barnet i sager om samværsret.

Der findes i dag mange eksempler på sager, hvor barnets tarv ikke vægter tungest, når der træffes afgørelser i skilsmisse- og forældresager. Vi ser det f.eks., når børn sendes fra den ene forælder til den anden, fordi tiden med barnet skal fordeles lige - uden at tage hensyn til, om det stresser og skader barnets udvikling mere, end det gavner.

Vi ser det også, når fogeden henter et barn fra den ene forælder og tvinger det til samvær efter krav fra den anden forælder - uden at tage hensyn til, hvor voldsom en oplevelse det kan være for barnet.

Eller vi oplever det, når bopælsforælderen skal give samtykke til, at barnet må få en bisidder - i stedet for at bisidderen tildeles efter barnets ønske.

På Christiansborg forhandles der i øjeblikket ny forældreansvarslov, og SF's linje er helt klar: Barnets hensyn skal altid veje tungere end forældrenes i skilsmisse- og forældresager. Barnet har rettigheder, som rækker langt udover den ene eller begge forældres ret til samvær og forældremyndighed. Og de rettigheder skal sikres endnu mere, end det er tilfældet i dag.

SF foreslår derfor, at den nye forældreansvarslov bygges op om FN's børnekonvention. Konventionen er et internationalt regelsæt, der dels skal sikre fundamentale rettigheder for børn overalt i verden, dels skal sikre, at børn altid inddrages og høres, når der træffes beslutninger, som har betydning for barnet. Gør vi børnekonventionen og børns rettigheder til en fundamental del af dansk lov, vil det stå helt klart for danske myndigheder, at der gælder en særlig forpligtelse til at overholde og anvende regelsættet.

Det vil være en markant styrkelse af børns retsbeskyttelse, og det vil imødekomme den svaghed i dansk lov, som Institut for Menneskerettigheder tidligere har gjort opmærksom på.

Reglerne skal skærpes, så der ikke i dag kan herske nogen tvivl om, at det er barnets - og kun barnets - tarv, der skal tages hensyn til, når der skal træffes afgørelser om forældremyndighed og samvær. I SF siger vi det helt klart: Lad altid barnets hensyn veje tungest, og lad os kæmpe for, at børnene ikke kommer i klemme.

Med Venlig Hilsen

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg HK

Hvid fest udviklede sig til grøn massakre: VHK tæskede tamme TTH

Læserbrev

Byggeri. En stille underen

Viborg For abonnenter

Student fra katedralskolen, boede i kibbutz og blev lærer for flygtninge: Mød den hjemløse mand i Trappetorvets venterum

Danmark

Få overblikket: Det kæmper borgmestrene om i slag om milliarder

Kultur For abonnenter

Krig og nye gæster påvirker hverdagen på Badehotellet: Sæson 7 balancerer fermt mellem feelgood og mere alvorsfulde takter

Viborg HK For abonnenter

Minut for minut: Viborg HK hentede storsejr i Struer

Annonce