Annonce
Bjerringbro

Efter ekstraordinært møde: Skolebestyrelser uenige om fremtidens skole

Bestyrelserne på både Egeskovskolen og Bøgeskovskolen holdt tirsdag aften ekstraordinære møder, hvor deres indstillinger til byrådet blev drøftet. Arkivfoto: Morten Dueholm
På ekstraordinære møder tirsdag aften besluttede bestyrelserne for Egeskovskolen og Bøgeskovskolen at sende en indstilling om sammenlægning til byrådet. Men de to forskellige bestyrelser var ikke enige om, hvordan den skulle se ud.

Bjerringbro: Det er næppe gået nogen skolebørnsforældres næse forbi, at Bjerringbros to folkeskoler er godt på vej til at smelte sammen til én.

Udviklingen i den sammensmeltning havde sin foreløbige kulmination tirsdag aften, da bestyrelserne fra både Egeskovskolen og Bøgeskovskolen på hver deres ekstraordinære møde besluttede at sende en indstilling til byrådet i Viborg Kommune, hvori de foreslår at lukke de to skoler og åbne en ny fælles på de to matrikler fra 1. august 2020.

Begge skolers bestyrelser godkendte som nævnt indstillingerne, men på ét punkt var de ikke enige om, hvordan de skulle se ud.

I sidste uge kom det frem, at indstillingen fra skolerne til byrådet omfatter en fælles ledelse, samt at den nye fælles skoles overbygning - altså 7.-9. klasse - skal placeres på den nuværende Bøgeskovskolen. Det var her, de to forskellige bestyrelser ikke var enige.

Mens Bøgeskovskolens bestyrelse sendte indstillingen uændret igennem, markerede Egeskovskolens bestyrelse, at den gerne vil have fjernet det punkt, hvor det fremgår, at en kommende fælles overbygning skal placeres på Bøgeskovskolen. Desuden tilføjede Egeskov-bestyrelsen, at det overordnede mål skal være én fælles skole på én matrikel - og altså ikke én fælles skole på to matrikler, som indstillingen ellers lægger op til.

Annonce

FAKTA: Skolernes indstilling til byrådet

  • På baggrund af arbejdsmødet i skolebestyrelsen d. 20. juni 2019, indstiller skolebestyrelsen til byrådet, at Egeskovskolen og Bøgeskovskolen lukkes pr. 30. juli 2020
  • Skolebestyrelsen ønsker nedenstående betingelser opfyldt, for at man d. 1. august 2020 kan åbne en ny skole i Bjerringbro på de to matrikler Bøgeskovskolen og Egeskovskolen

Skolebestyrelsen ønsker en ny skole i Bjerringbro såfremt:

  • Begge matrikler fastholdes og at indskolingerne (0.-3. klasse) fastholdes begge steder
  • At ny skole i Bjerringbro har fælles overbygning (7.-9. klasse) på Bøgeskovskolen senest fra skoleåret 2021/2022 (dette punkt er fjernet fra Egeskovskolens indstilling)
  • At der foretages en evaluering af elevernes udbytte og trivsel forud for en eventuel sammenlægning af 6. klasse
  • At alle elever, forældre og medarbejdere får mulighed for at deltage i en workshop, hvor vi samskaber den skole, vi gerne vil se for eleverne
  • At skolens pædagogiske omstillingsproces understøttes økonomisk af forvaltningen
  • Når sammenlægningen har fundet sted, starter den nye skole uden overførte underskud fra de to "gamle" skoler. Således begynder den nye skole med et nyt nulstillet budget
  • At eventuelle anlægsudgifter, der er forbundet med sammenlægningen finansieres af byrådet

Indstillingen fra Egeskovskolen har i øvrigt tilføjet følgende punkt:

  • Det overordnede mål er én fælles skole på én matrikel

Den helligste opgave

Martin Bøgelund, som er bestyrelsesformand og forældrerepræsentant fra Egeskovskolen, fortæller, at idéen om, at der fremover kun vil være mulighed for at gå i folkeskole fra 0. til og med 6. klasse i nordbyen, er noget, der har affødt negative reaktioner fra forældrene på Egeskovskolen.

- Det, jeg hører, er, at vores forældre ikke synes, at det er så god en idé, netop fordi vi ligger på nordsiden af åen, og der er nogen, der mener, at det er på nordsiden, der er udvikling i byen, og at det er der, der bliver udstykket matrikler til parcelhuse og sådan noget.

- Holdningen blandt de forældre på Egeskovskolen, som har ytret sig, er, at vi måske ikke skulle lægge os så fast på dét i indstillingen, siger Martin Bøgelund.

Hele projektet med at lade de to skoler smelte sammen til én kommer sig af, at elevtallet på begge skoler i flere år har være er dalende, og at den tendens formentlig vil fortætte i løbet af de kommende år. Færre elever giver færre kommunale kroner, og det kan mærkes på skolerne.

Derfor bakker Martin Bøgelund - trods uenigheden om placeringen af overbygningen - op om sammenlægningen.

- Det afgørende for ikke at fortsætte med to forskellige skoler er at sikre et optimalt ressourceforbrug. Det faldende elevtal giver nogle andre rammer, og vores helligste opgave i skolebestyrelsen er at lave det bedst mulige skoletilbud inden for de rammer, vi får, og vi ser en masse muligheder i den her sammenlægning, siger han.

Dialog med forældre

Planerne om én fælles skole i Bjerringbro er ret beset "old news".

Allerede i begyndelsen af april holdt både Egeskovskolen og Bøgeskovskolen møder, hvor der blev orienteret om sammenlægningstankerne, og hvor forældrene havde mulighed for at komme til orde. Helt generelt har man lige fra begyndelsen forsøgt at spille med åbne kort fra skolernes side.

- Vi har ikke gået og puttet med det, og jeg har personligt gjort mig meget umage med at få det kommunikeret ud til forældrene, så der ikke opstår et rygte om, at vi har prøvet at flyve under radaren, siger Martin Bøgelund.

Efter at det i sidste uge kom ud, at de to skolers bestyrelser nu vil sende en indstilling for en fælles skole til byrådet, har Martin Bøgelund noteret sig en del forskellige reaktioner blandt forældrene.

- Det er selvfølgelig blevet modtaget meget blandet. Jeg har blandt andet fulgt med på Facebook, hvor det er blevet diskutteret, og hvor der har været lidt misforståelser. Dog er det alt i alt blevet meget godt modtaget, og budskabet er forstået korrekt, siger skolebestyrelsesformanden.

Nu skal de to skolebestyrelser have sendt indstillingen til byrådet, som ventes at tage stilling til det på et af sine førstkommende møder efter sommerferien. Lige meget, hvad der sker, er der nok at tage fat i for begge skoler, og på Egeskovskolen vil man ifølge formanden inddrage forældrene mest muligt.

- Uanset om vi slår skolerne sammen eller ej, har vi stadig en udfordring med de elevtalsbestemte rammer, og hen over andet halvår af 2019 skal vi på Egeskovskolen have en dialog med vores forældre om, hvordan vi ser skolens fremtid, siger Martin Bøgelund.

Annonce
Forsiden netop nu
Viborg FF For abonnenter

Fra druk til dedikation: - Jeg vil hellere trues med en ni millimeter Glock end have den besked igen

Viborg

Haveejere vil være selvforsynende

Annonce