Annonce
Bjerringbro

Egeskovskolen udvider specialafdeling med 45 elever

Egeskovskolens specialafdeling udvides med 45 specialpladser for elever med autismerelaterede diagnoser. Arkivfoto
Der skal bygges om for 2,6 millioner kroner og ansættes tre nye medarbejdere, når et nyt specialtilbud for børn med autisme-diagnoser fremover skal gå på Egeskovskolen.

Bjerringbro: Der er akut pladsproblemer i A-klasserne på Vestervang Skolen i Viborg, hvor børn med autismediagnoser henvises til. Klasserne på Vestervang Skole er normeret til 75 elever, men på nuværende tidspunkt rummer de 117 elever, og der har været stillet midlertidige pavilloner op på skolen for at håndtere de mange ekstra børn.

Men nu har Børne & Ungdomsudvalget i Viborg Kommune besluttet at oprette et supplerende tilbud og forslår, at der oprettes et parallelt tilbud på Egeskovskolen i Bjerringbro.

I løbet af sommeren har en løsningsmodel været under udarbejdelse, og den blev fremlagt for Børne & Ungdomsudvalget på mødet 13. august.

Modellen forslår, at det nye specialtilbud rent organisatorisk kommer til at ligge under de allerede eksisterende specialklasser og deres fritidstilbud på Egeskovskolen. Dette er helt i overensstemmelse med formanden for Børne & Ungdomsudvalget, Per Møller Jensens tidligere udtalelse:

- Vi har valgt Egeskovskolen, fordi skolen allerede har gode specialpædagogiske kompetencer og erfaring med børn med autisme. Desuden vil personalet fra A-klasserne på Vestervang Skole bidrage med deres kompetencer og erfaringer til et godt tilbud i Bjerringbro.

Annonce
Det kræve en større ombygning, hvor dele af den almene skole inddrages. Tagning: Viborg Kommune

Ombygning for 2,6 millioner kr.

Det nye specialtilbud vil betyde, at man på Vestervang Skole kan fastholde normeringen på 75 elever, mens der vil være en tilførsel af elever på Egeskovskolen på cirka 45 elever.

Beslutningen om den nye skolestruktur har været i høring ved skolebestyrelser og medarbejderrepræsentanter på henholdsvis Egeskovskolen og Vestervangskolen og høringssvarene fra begge skoler er positive over planerne - dog er man i Bjerringbro bekymret for økonomien i opstartsfasen, og man efterspørger også ekstra ressourcer til indrette lokaler på Egeskovskolen.

Der bliver nemlig et behov for at ombygge Egeskovskolen for at huse de ekstra 45 elever. Det forslås, at lokalerne til det nye autismetilbud lægges i almenskolen i umiddelbar tilknytning til den eksisterende specialafdeling, der i dag huser 49 specialelever med specifikke- og/eller generelle indlæringsvanskeligheder.

En plantegning for ombygningen er - af ledelsen fra de to skoler samt Teknik og Miljø - blevet udarbejdet, og den nikkede man sammen med budgettet ja til på tirsdagens udvalgsmøde.

Alt i alt kommer ombygningen af lokalerne på Egeskovskolen til at koste 2,6 millioner kroner, og derudover afsættes der 450.000 kroner til personaleudveksling samt kompetenceudvikling i forbindelse med oprettelsen af specialafdelingen.

I modellen forslås det også, at der ansættes tre medarbejdere på Egeskovskolen, og det forventes, at der allerede kan modtages elever på skolen umiddelbart efter efterårsferien i år, hvis ikke sagsbehandling og ombygning trækker ud.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce