Annonce
Viborg

Ekspert tilbød sin hjælp til iltning af Hald Sø: Hørte aldrig noget

Hald Sø har siden 1985 fået ilt tilført.

Biolog Knud Rasmussen er om nogen mr. Hald Sø, og han var hjernen bag iltningen af søen. Nu ser han med bekymring på udviklingen.

Viborgegnen: Når nu det skal være sådan, så kan man da i det mindste tilbyde sin hjælp.

Således tænkte biolog Knud Rasmussen i midten af 00'erne, da Folketinget i forbindelse med kommunalreformen besluttede sig for at nedlægge hans arbejdsplads igennem godt to årtier - Viborg Amt.

Reformen betød, at den danske miljøovervågning, forvaltning og det egentlige praktiske arbejde blev spredt ud mellem staten og kommunerne.

Konkret tilbød Knud Rasmussen, at han gerne via sit private firma ville sørge for, at iltningsanlægget ved Hald Sø fungerede optimalt, og at den succeshistorie, som iltning indtil da havde været, kunne fortsætte. Tilbuddet blev givet til Viborg Kommune, som efter kommunalreformen havde overtaget ansvaret for anlægget.

- Jeg hørte bare aldrig noget, siger Knud Rasmussen i dag, cirka 12 år senere.

Annonce

Unikt

Knud Rasmussen kom til Viborg Amt for flere årtier siden. En af hans store opgaver i de første år var at "få styr" på Hald Sø.

I begyndelsen af 1980'erne stod det mere og mere klart for enhver, at den tilstand, Hald Sø befandt sig i, ikke var holdbar på den såkaldte lange bane. Mængder af fosfor og kvælstof aflejerede sig på søen bund. Spildevand fra Dollerup og Skelhøje havnede også i den store og dybe sø. Store mængder alger blomstrede op om sommeren, og de havnede også på søens bund.

Der blev taget fat. Dambrug blev lukket, udsivningen af kvælstof blev reduceret og en rørledning blev lagt i jorden, således at spildevandet fra Dollerup og Skelhøje kunne komme til renseanlægget i Bruunshåb i stedet for at flyde ud i Hald Sø.

Det battede, og det tog virkelig fart, da amtet besluttede sig for at bruge et større million beløb på et iltningsanlæg.

- Vi havde været i blandt andet Schweiz og se på iltningsanlæg. Jeg var rigtig glad for, at amtet var villig til at bruge mange penge på at genoprette Hald Sø, og det viste sig jo også, at iltningen havde en effekt. Det kunne vi se allerede det første år, fortæller Knud Rasmussen.

Han havde ansvaret for anlægget i godt 20 år - fra 1985 til amternes farvel i 2007, og han stod for undersøgelserne af søen og fordriften af iltningsanlægget.

- Det er faktisk temmelig indviklet at styre sådan et anlæg. Jeg lavede nogle store matematiske modeller på baggrund af vores målinger. Modellerne brugte vi til at styre iltningen, så de rette mængder blev givet på de rigtige tidspunkter, siger Knud Rasmussen, der aldrig har videregivet sin viden og sit materiale til Viborg Kommune.

- Jeg blev aldrig spurgt, og da Viborg Kommune aldrig vendte tilbage på min første henvendelse, gjorde jeg ikke mere. Nu kan jeg forstå, at miljøtilstanden i Hald Sø er blevet ringere, og det er jeg naturligvis meget ked af. På en både blev arbejdet med Hald Sø jo mit livsværk, siger Knud Rasmussen, der i dag er ansat i Skive Kommune, hvor han i øjeblikket er ved at lave naturplaner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce