Annonce
Rund om Viborg

Ekspropriation er en mulighed: Drikkevandet skal beskyttes

På kortet er området, som Møldrup Vandværk vil købe, markeret med rødt. Cirklen omkring vandværkets boringer viser det areal, der er defineret som "boringsnært beskyttelsesområde".
Viborg Byråd har sagt god for at ekspropriere et areal nær Møldrup Vandværk, så man undgår sprøjtegift-belastningen fra en juletræsproduktion.

Møldrup: Viborg Byråd har godkendt, at Viborg Kommune, hvis det er nødvendigt, skrider til en ekspropriation for at beskytte grundvandet omkring Møldrup Vandværk. Ejeren af et areal ved Åstrupgård Plantage nær Roum har planer om at plante juletræer, og arealet ligger i det område, hvorfra vandværket indvinder drikkevand. Juletræsproduktion kræver almindeligvis et stort forbrug af sprøjtegift, og det kan på længere sigt skade grundvandet.

Møldrup Vandværk har derfor henvendt sig til Viborg Kommune for at få hjælp til at løse problemet.

Byrådet har nu sagt ja til, at kommunen skal kræve, at arealet dyrkes pesticidfrit, og at kommunen i givet fald er parat til at ekspropriere, hvis der ikke kan indgås en aftale med lodsejeren. Beslutningen om ekspropriation er også vigtig for at gøde jorden for en frivillig aftale, for den indebærer, at en eventuel erstatning til lodsejeren bliver fri for beskatning.

Annonce

Fredskovspligt

Åstrupgård Plantage er omfattet af fredskovspligt, men det tillader, at 10 procent af arealet kan udlægges til juletræer og pyntegrønt. Det berørte areal, som vandværket i givet fald vil købe, er på cirka 10 hektar.

Viborg Kommune har lavet en risikovurdering af alle vandværker, og Møldrup Vandværk er udpeget som sårbart, da der ikke er noget sammenhængende lerlag over grundvandsmagasinet i beskyttelsesområdet omkring boringerne. I analyser af vand fra vandværkets boringer har man fundet atrazin. Det har tidligere været det mest benyttede giftstof, som man har brugt til renholdelse af juletræs- og pyntegrønt-kulturer. Derfor frygter man, at en ny juletræsproduktion kan påvirke grundvandskvaliteten negativt.

Annonce
Forsiden netop nu
112

Betjente var sikre i deres sag, da de nåede frem: Anholdt 71-årig havde parkeret bilen, så dens skader ikke var synlige

Annonce