Annonce
Danmark

Elmasterne er nødvendige for den grønne omstilling

Lars Chr. Lilleholt

Master: På mandag tager jeg til Lemvig og møder borgmestrene fra Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Borgmestrene og jeg skal tale havvindmøller, for vi er i gang med at undersøge mulighederne for at opføre en ny havvindmøllepark i Nordsøen, som kan levere strøm til 800.000 danske husstande og skabe mere end 8.200 nye job. Når jeg ser, hvor stærkt de vestjyske kommuner står på vind- og offshore-området, kan jeg ikke forestille mig andet, end at en stor del af de mange arbejdspladser kommer Vestjylland til gode.

Det er ikke længe siden, at jeg mødtes med flere af de samme borgmestre i Esbjerg for at tale om højspændingsledninger i regionen. Det var kort før jul, hvor jeg præsenterede regeringens plan om at grave så mange luftledninger ned, som det overhovedet er teknisk muligt. Det betyder, at 243 km 150 kV-luftledninger nedgraves, og at der bliver nedgravet 26 km af den nye højspændingsledning fra Idomlund til grænsen. Det bliver altså gravet markant flere kilometer luftledning ned, end der sættes op. Fremover vil ca. 900 husstande bo inden for 500 meter af en luftledning, mod ca. 8.000 i dag.

Jeg ved godt, at løsningen ikke hjælper de borgere, der bliver nabo til den nye højspændingsledning. Jeg var i Endrup og møde en gruppe borgere, som viste mig, hvor højspændingsmasterne allerede står, og hvor den kommende luftledning formentlig vil løbe. Jeg er ikke blind for påvirkningen på naturen og borgerne: Luftledninger pynter ikke i den smukke syd- og vestjyske natur. Den negative påvirkning på naturen er desværre ikke noget, som vi kommer uden om, når vi anlægger de nødvendige højspændingsledninger. Det er en klar ulempe, som der selvsagt har været meget fokus på.

Der er ulemper ved højspændingsledningerne, men der er også fordele. Vi har brug for at forstærke og udbygge elnettet, hvis vi skal lykkes med omstillingen til vedvarende energi og opretholde en høj forsyningssikkerhed. Uden de nye højspændingsledninger kan vi heller ikke sikre det træk fra nettet, som store, energiforbrugende virksomheder efterspørger. Uden forstærkning af elnettet vil Energinet i perioder skulle lukke ned for den grønne strøm fra blandt andet vindmøllerne. Og hvem vil investere i havvindmøller, hvis de ikke kan komme af med strømmen? De nye højspændingsledninger er derfor også nødvendige for den videre udbygning af havvind i Nordsøen, som jeg skal tale med borgmestrene om.

Havvindmøllerne er ikke bare fugle på taget. Det er helt konkrete planer, som kan bidrage med et meget stort antal arbejdspladser i regionen. De mere end 8.200 job er bare en forsmag på Nordsøens stigende betydning som et Silicon Valley for havvind, der forventes at tiltrække milliardinvesteringer. Den kommende park er på 800 megawatt, og vi arbejder samtidigt med at identificere placeringer til 10.000 megawatt havvind.

Energisektoren her i Vestjylland er skoleeksemplet på, hvor vigtige regionale styrkepositioner er. Den styrkeposition må vi ikke sætte over styr. Derfor har vi brug for den kommende højspændingsledning.

Jeg forstår meget godt den gruppe borgere, jeg mødte i Endrup, og den bekymring, der er i Syd- og Vestjylland for den nye forbindelse. Jeg ved, at beslutningen om at opføre højspændingslinjen mange steder ikke er populær, men den er en nødvendighed for udbygningen med vedvarende energi, de mange arbejdspladser inden for energisektoren og forsyningssikkerheden. Derfor tager jeg som minister ansvar, også når det betyder svære, men nødvendige beslutninger, der giver bølgeskvulp. Jeg håber, at det vestjyske havvindseventyr vil synliggøre alle fordelene, som Vestjylland kommer til at nyde godt af.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce