Annonce
Viborg

En forskel på 150 millioner kroner: Væsentlige mellemregninger kan have været nøglen til en ny psykiatri

Den nye psykiatri vil blive placeret midt imellem Søndersø og Regionshospitalet Viborg. Illustration: Friis & Moltke Architects
Sidste år satte regionsrådet to millioner kroner af til en grundig analyse af de to scenenarier for fremtidens psykiatri i Viborg. Analysen er nu klar og fjerner med stor sandsynlighed al tvivl om, at nybyggeri er det eneste rigtige.

Viborg: Allerede sidste år stod det klart, at det fagligt kun var en totalt nybygget regionspsykiatri, der ville være det forsvarlige valg - men som politiker er der flere prioriteringer at tage hensyn til.

Derfor kunne man ikke bare kaste sig ud i et byggeri til over 600 millioner kroner. Så længe, der ikke gror penge på træerne, er det de folkevalgtes opgave at få mest muligt ud af enhver skattekrone.

Men nu er valget så blevet lettere. Politikerne i først hospitals- samt psykiatri- og socialudvalget - og siden forretningsudvalget - fik for nylig lov til at gennemlæse konklusionerne i en ny rapport, og de taler entydigt for, at det også økonomisk vil være det rette at bygge en ny psykiatri fra bunden og dermed forlade det gamle og utidssvarende højhus, hvor man i dag holder til.

Enderne mødes

Hvor der før var en markant prisforskel imellem en totalrenovering og et nybyggeri på hele 182 millioner, så viser nye beregninger, at der reelt kun er 34 millioner kroner i difference.

Med den markante kvalitetsforskel in mente og med nogle langsigtede, økonomiske briller på, så har de nye beregninger tilsyneladende fjernet al politisk tvivl.

Som formanden for psykiatri- og socialudvalget Jacob Isøe Klærke (SF) sagde til folkebladet onsdag:

- Jeg kan ikke se et scenarie for mig, hvor vi ikke finder midlerne til at bygge en ny psykiatri i Viborg.

150 millioner kroner er et markant spring, og set i det lys var det en god investering, at regionsrådet i 2019 valgte at få uddybet sine to muligheder for psykiatrien i en grundigere rapport, vurderes det.

Annonce

Intet behov for nyt kapel

Der er flere forskellige mellemregninger, som har været med til at sænke prisforskellen imellem renovering og nybyggeri.

Eksempelvis så det oprindeligt ud til, at en nybygget psykiatri - som skal placeres lige over for regionshospitalet - ville tvinge en del af sygehusets logistikafdeling væk.

Den skulle så placeres i Toldboden, hvor kapellet i dag ligger - hvilket så igen ville tvinge regionen til at opføre et nyt kapel.

Det viser sig nu ikke alligevel at være nødvendigt.

Annonce

Svimlende udgift

Mens prisen på nybyggeri er faldet fra cirka 630 til 550 millioner kroner, er prisen på en renovering steget.

Dels fordi man som følge af en langvarig renovering er tvunget til at genhuse patienter og personale, hvilket i sig selv er en svimlende dyr og arbejdstung opgave - og dels fordi de nuværende bygninger i forvejen har så presserende renoveringsbehov. Eksempelvis skal der udskiftes flere end 370 vinduer.

Pris: 16 millioner kroner.

Alt i alt vil en helt nødvendig renovering af de nuværende bygninger alene løbe op i 49 millioner kroner inden for 10 år. Penge, man jo sparer ved at bygge nyt.

Og faktisk er prisen for en total genhusning ikke engang regnet endeligt ud. Det kunne nemlig hurtigt konstateres, at den pris var for høj til, at det var realistisk:

"Vurderingen er, at anlægsudgifterne til en fuldstændig genhusning kan komme op på et beløb på omkring 300 mio. kr. og derudover øgede driftsudgifter i forbindelse med midlertidig flytning til en anden geografisk placering," står der i sagsfremstillingen.

Annonce

Hurtig byggestart

Hos Cowi, der har udført et grundigt statustjek på højhuset i Søndersøparkens tilstand, mener man, at bygningen - der rummer størstedelen af psykiatrien i dag - i det bedst tænkelige scenarie kan holde sig i nogenlunde forsvarlig stand indtil 2030.

Det betyder, at hvis politikerne sætter gang i byggeriet af en ny psykiatri allerede i 2021, så undgår regionen de store og nødvendige omkostninger, som lurer forude for den bygning, der altså under ingen omstændigheder alligevel er bedst egnet til at huse svært psykisk syge på længere sigt.

Annonce

Markant byggeri

Udover psykiatri- og socialudvalget og forretningsudvalget har også hospitalsudvalget peget på, at der bør bygges nyt.

Tilbage står regionsrådet, som skal træffe den endelige afgørelse:

En renovering til 517 millioner kroner eller nybyggeri til 551 millioner kroner?

Meget peger åbenlyst på det sidste.

Nybyggeri vil i øvrigt kræve, at regionen overtager en række bygninger i området, men meget tyder på, at det er realistisk.

Skulle det glippe, kan man tilpasse byggeriet og bygge en enkelt etage højere på de kommende sengeafsnit. Ikke optimalt, men måske nødvendigt, står der. Og stadig langt bedre end de nuværende seks forældede etager.

Det ligner efterhånden en formalitet, at et samlet regionsråd bakker op om planer for et nybyggeri. Dermed kan der måske allerede til næste år blive sat gang i et markant midtby-byggeri, som vil strække sig over seks-syv år, og som ikke bare vil forsyne psykiatrien med langt bedre faciliteter - men også Viborg med nye bygninger på en helt central placering tæt ved Søndersø.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Så blev det alligevel til en hvid hue

Sport

VHK åbner sæsonen med storkamp

Viborg FF For abonnenter

Trænerlegenden Ove C. har altid set et kæmpe potentiale i Viborg FF: Vi blev kaldt de grå mus - men vi var de kloge og flittige mus, som kunne slå de andre

Annonce