Annonce
Læserbrev

Energi. Fjernvarmeforbrugernes superliga

Annonce

Læserbrev: I 23 år har lejerne i boligselskabernes lejligheder, der opvarmes via blokcentraler, haft lavere fjernvarmeudgifter end alle andre fjernvarmeforbrugere. Det skyldes, at blokcentralerne får varmen leveret fra Energi Viborg direkte til blokcentralerne.

På den måde undgår denne lejergruppe at deltage i betaling af varmetabet i fjernvarmenettet. Der er tale om ca. 2.400 lejligheder, så det er blevet til et betragteligt beløb i de 23 år, der er gået siden igangsættelsen af kraftvarmeværket, et beløb som ville have nedsat varmeregningen for alle andre forbrugere.

Det groteske i arrangementet understreges af, at for at få systemet til at fungere, var det nødvendigt at nedgrave en kilometerlang varmeledning langs med H. C. Andersens Vej, hvor der i forvejen ligger en varmeledning, der forsyner Viborg Fjernvarmes forbrugere.

Det er en politisk beslutning, der er truffet for mange år siden, der har muliggjort ordningen, så det kan ikke bebrejdes de nuværende byrådspolitikere og ledelserne i boligforeningerne, men det gør det lettere at forstå, hvorfor det har været vigtigt for boligforeningerne at sikre sig, at personer, der vælges som bestyrelsesmedlemmer i Viborg Fjernvarme, har forståelse for lejernes vilkår, hvad der så end måtte ligge i et sådant ønske.

Jeg har aldrig forstået, hvorfor der skulle være forskel på vilkårene for lejere og ejere. Vi er jo alle forbrugere med samme interesse for sikker levering og konkurrencedygtig pris.

Med de herskende forhold finder jeg det utrygt, at man har tillagt de to boligselskaber stor indflydelse i det udvalg, der står for udarbejdelsen af strukturen for fremtidens fjernvarme. Jeg kan sagtens forestille mig det scenarium, at når man nu bliver nødt til at tilslutte de pågældende lejligheder til Viborg Fjernvarmes net, så de dermed kommer til at betale samme pris som alle andre, så vil man forlange sig betalt på en eller anden måde for den mistede fordel.

Det kunne f.eks. være ved at forlange, at det nye selskab skal overtage blokcentralerne eller betale for tilslutningen til fjernvarmenettet. Jeg synes, at forbrugerne har krav på at få at vide, hvordan man har tænkt sig at løse det problem.

Som skrevet i tidligere indlæg, synes jeg, at der er mange ting, som forbrugerne bør have information om, så jeg vil endnu engang opfordre fjernvarmebestyrelsen til at komme på banen og få gang i informationen. Det er en af de vigtigste opgaver, I har påtaget jer som forbrugernes repræsentanter.

Leo Lund har aldrig forstået, hvorfor der skulle være forskel på vilkårene for lejere og ejere.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce