Annonce
Viborg

Energi Viborg og Viborg Fjernvarme i strid om kraftvarme-produktion

Kraftvarmeværkets fremtid er blot et af mange stridspunkter mellem Energi Viborg og Viborg Fjernvarme. Arkivfoto: Morten Dueholm

Energi Viborg mener, at man frem til 2033 er forpligtet til at producere elektricitet på kraftvarmeværket, og at det er helt afgørende for fremtidens varmeløsning. Men det er et krav, som man kan fritages for, påpeger Viborg Fjernvarme.

Annonce

Viborg: At kommunens advokatfirma, Horten, éntydigt anbefaler, at produktion og distribution af fjernvarme i Viborg samles i et nyt andelsselskab, hvor forbrugerne har den bestemmende indflydelse, synes ikke umiddelbart at have løsnet op for striden mellem det kommunalt ejede Energi Viborg og det forbrugerejede Viborg Fjernvarme om, hvordan fremtidens varmeforsyning skal skrues sammen.

Energi Viborg arbejder på en løsning med varmepumper og udnyttelse af overskudsvarme fra Apple, mens Viborg Fjernvarme har bedt om også at få regnet på et alternativt scenarie for en varmeproduktion, hvor hverken Apple eller kraftvarmeværket indgår.

Men på et bestyrelsesmøde i Energi Viborg kraftvarme den 20. december afviser Energi Viborg blankt det ønske.

I referatet fra mødet hedder det: "Som det er bestyrelsen bekendt, er Viborg underlagt et kraftvarmekrav og skal derfor opretholde muligheden for kraftvarmeproduktion, hvorfor kraftvarmeværket fortsat er en fælles forudsætning i beregningerne for alle ovenstående løsninger."

Med andre ord er det altså Energi Viborgs opfattelse, at man er forpligtet til at fortsætte med at producere både elektricitet og varme på kraftvarmeværket - uanset hvilken model der vælges for fremtidens varmeproduktion og -forsyning.

Annonce

Kræver tilladelse

Til det siger formanden for Viborg Fjernvarme, Klaus Keller, at det af den bevilling til elproduktion, som Energi Viborg Kraftvarme i 2013 fik fra Energistyrelsen, klart fremgår, at man har mulighed for at søge om tilladelse til at skrotte el-produktionen på kraftvarmeværket.

I bevillingen skriver Energistyrelsen blandt andet: "Energi Viborg Kraftvarme A/S har pligt til at underrette Energinet.dk mindst et år i forvejen, såfremt det besluttes, at Viborg Kraftvarmeværk skal lukkes eller tages ud af drift". "Såfremt anlægget ønskes konserveret, taget permanent ud af drift eller skrottet, kræver dette forudgående tilladelse fra Energistyrelsen.....".

- Så vi må konstatere, at det altså ikke er korrekt, når det fremstilles som om, at kravet om kraftvarmeproduktion er ufravigeligt frem til 2033. Det er altså muligt at komme ud af aftalen om, at man skal producere elektricitet på kraftvarmeværket, og det åbner for andre løsninger, som vi ønsker beregninger på, siger Klaus Keller.

Det har ikke været muligt for avisen at træffe formanden for Energi Viborg, byrådsmedlem Allan Clifford Christensen (V) for en kommentar.

Annonce
Viborg

Flid for et godt formål

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce