Annonce
Viborg

Fischers Plads: Goddag hr. købmand, jeg skal bede om to pund smør og et vognlæs tømmer

Tømmerhandelens lagerplads. Billedet er dateret cirka 1910, og dengang foregik transporten ved hjælp af hestevogn, og der blev læsset af og på ved håndkraft. Foto: M. Christensen/Lokalhistorisk Arkiv i Viborg
I dag står bilerne snude mod snude på byens store, centrale p-plads. Men engang lå tømmeret meterhøjt her som en del af Martin Fischers Tømmerhandel.

Viborg: Fischers Plads har været på manges læber, siden det for snart et år siden viste sig, at det store parkeringsanlæg lige bag Sct. Mathias Centret i Viborg var i fare for at brase sammen under sin egen, nedslidte vægt.

Det resulterede i en nedrivning af byens store centrale p-anlæg til stor ærgrelse for de mange handlende og midtby-ansatte, som havde været vant til at sætte bilen i gåafstand fra butikkerne.

Nu holder der igen biler på Fischers Plads, dog væsentligt færre end før, eftersom parkeringspladsen nu kun er i ét niveau under åben himmel.

Men hvem var egentlig denne Fischer, som har lagt navn til den centrale plads i Viborg?

Annonce
Parkeringsanlægget er i dag forvandlet til en almindelig parkeringsplads. I 2018 blev det gamle anlæg i to dæk revet ned, fordi det ganske enkelt var mørt og i fare for at styrte sammen. Foto: Morten Pedersen

 

Han var købmand

Vi skal tilbage til en tid, hvor der slet ikke fandtes p-pladser, og hvor Henry Ford endnu ikke havde tænkt på at lave sin første bil. Ja, faktisk var han end ikke født.

Året var 1860, da Martin Fischer åbnede købmandsgård i St. Sct. Hans Gade 9. Det var en tid, hvor kunderne ofte betalte i naturalier i stedet for penge. Bonden kom med en tønde korn og byttede sig eksempelvis til en stang jern og en krukke salt.

Datidens købmandsbutikker kan sammenlignes med vore dages supermarkeder i den forstand, at de endnu ikke havde specialiseret sig i bestemte varegrupper. Man kunne købe alt hos købmanden. Skind, urter, uld, smør, gødning. Ja, selv lange stykker tømmer.

I en annonce i Viborg Stiftstidende 1863 fremgår det, at man hos købmand Martin Fischer kunne få alle de lægter og brædder, man havde brug for.

Grundlæggeren af Fischers Tømmerhandel var Jens Martin Severin Fischer. Han levede fra 1837-1892 og startede som købmand, men specialiserede sig efterhånden inden for tømmer. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Viborg

Sønnerne overtog

Årene gik, og handlen med tømmer blev efterhånden hovedforretningen for Martin Fischer.

Kort efter århundredeskiftet blev forretningen omlagt til en decideret tømmerhandel. Det var dog uden Martin Fischer selv ved roret. Han døde i 1893, og forretningen blev overtaget af hans ældste søn, der også hed Martin Fischer.

Og her kunne forvirringen så nå et uoverskueligt niveau på grund af de to ens navne, men heldigvis for denne artikels videre færd gik det sådan, at Martin Fischers anden søn, Holger Fischer, i 1905 overtog driften af tømmerhandlen i Viborg.

Han blev en klippefast styrmand for familiefirmaet og var direktør i mere end 60 år.

Billedet her er taget i juli måned 1937 og viser gården i Fischers Tømmerhandel. Der blev opmagasineret en del træ her, men den helt store oplagringsplads var bag det nuværende Sct. Mathias Center, hvor der nu er parkeringsplads. Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Viborg

Udvidede med ny plads

Det var godt at være trælastejer i en by i vækst. De første år efter overtagelsen lå Holger Fischers personlige skattepligtige indtjening på mellem 15.000 og 20.000 kroner.

Det placerede ham som en af de største velhavere blandt Viborgs dengang godt 3000 skatteydere. Heraf kunne kun 30 - svarende til én procent - prale af en årlig skattepligtig indtjening på mere end 10.000 kroner.

Forretningen gik så godt, at det blev nødvendigt at udvide.

I 1916 købte Holger Fischer først Stendal Savværk, og året efter købte han så en ejendom i Dumpen med det formål at etablere en moderne oplagringsplads til tømmer der - den nuværende Fischers Plads.

Hidtil havde det opsavede træ været opbevaret i gårdarealerne mellem St. Sct. Hans Gade og Gravene, men der var langt bedre plads på den nye tømmerplads, som var i brug helt frem til 1960-1961.

Dette billede viser den store oplagringsplads med tømmer, som lå, hvor Fischers Plads i dag ligger. Billedet er taget i 1919 af en H. Elmgaard.

Måtte vige for trafikken

Måske kunne den have ligget der endnu, hvis ikke det havde været for den voksende privatbilisme i 1950'erne og 1960'erne.

Det gav hovedpine på rådhuset, for de smalle middelaldergader i Viborg var ved at sande til i biler. Derfor blev tømmerpladsen eksproprieret og inddraget til parkeringsplads.

Det resulterede efter sigende i en noget utilfreds Holger Fischer, der ikke desto mindre måtte indse, at det var på tide at flytte lageret ud af den voksende midtby. Han købte en grund i det dengang helt nye industrikvarter på Farvervej og anlagde en ny tømmerplads her.

Selve forretningen blev dog liggende i St. Sct. Hans Gade, indtil Holger Fischer døde i 1968. Året efter blev trælasthandlen solgt til to af medarbejderne, som i 1969 flyttede den med ud på hjørnet af Farvervej og Vævervej.

I 2000 blev tømmerhandelen solgt til J. N. Kjærsgaards Tømmerhandel, som lå lidt længere oppe ad vejen. Aktiviteterne flyttede derop, og i dag er der stadig tømmerhandel - nu i skikkelse af 10-4. Adressen på hjørnet af Farvervej og Vævervej er i dag beboet af Gamborg Byg.

Fischers Plads blev i øvrigt først navngivet i 1977 i forbindelse med åbningen af Sct. Mathias Centret. Om det specifikt var efter faderen Martin eller sønnen Holger vides ikke, men mon ikke de begge skal have lige stor del af æren.

Har man lyst til at læse mere om Martin Fischers Tømmerhandel, findes der en længere passage skrevet af Jeppe Norskov Kristensen i Viborg Bogen 2000. Bogen er så vidt vides udsolgt fra forlaget, men den kan lånes på biblioteket.

Billedet her er taget i 1917 og viser ansatte ved tømmerhandlen på skovarbejde i Nørremølle Plantage. Den velklædte herre yderst til venstre er tømmerhandler Holger Fischer. Foto: Lokalhistorisk Arkiv Viborg.
Annonce
Forsiden netop nu
112

Stor lettelse efter opklaring af færdselsdrab: Familien nåede at få nyheden, inden den rejste hjem

Annonce