Annonce
Læserbrev

Fjernvarme. Det går fremad med en Viborg-løsning

Annonce

Læserbrev: Næsten alle Fjernvarmeselskaber i Danmark står overfor store omlægninger i de kommende år. Det gælder også Viborg Fjernvarme. Fjernvarmesystemerne kan og skal i høj grad medvirke til at opfylde det nationale 70% klimamål til reduktion af CO-2 udledningen. Vi har alle en interesse heri.

For at opfylde målet om miljørigtig og billig varme er det både naturligt og nødvendigt, at vi samler vores ressourcer og kræfter i et nyt fælles forbrugerejet varmeselskab. Visionen blev fremlagt på Viborg Fjernvarmes seneste generalforsamling. Viborg Fjernvarmes generalforsamling har bedt bestyrelsen arbejde hen imod dannelsen af et sådant fælles forbrugerejet selskab.

I sommeren 2019 blev der på foranledning af et bredt flertal i Viborg Byråd indgået en aftale med de fem parter, der i dag er involveret i fjernvarmeforsyningen, nemlig Viborg Kommune, der pt. ejer Energi Viborg Kraftvarme A/S, og Viborg Fjernvarme, Overlund Fjernvarme samt de to boligselskaber (Viborg Boligselskab og Boligselskabet Sct. Jørgen).

Aftalen går ud på, at de 5 parter vil arbejde for dannelse af et fælles forbrugerejet fjernvarmeselskab.

Viborg Fjernvarme har siden denne beslutning, i samarbejde med de involverede parter, arbejdet for at skabe beslutningsgrundlaget for dannelse at det nye varmeselskab. Det drejer sig bl.a. om forslag til nye vedtægter. På samme vis er der økonomiske, juridiske og tekniske forhold, der har betydning for dannelse af selskabet. Målet er, at alle kan fremlægge disse forslag for deres respektive organisationer. For Viborg Fjernvarme er den besluttende myndighed generalforsamlingen i april 2020.

Indflydelsen i det nye selskab vil selvfølgelig blive afvejet efter antal ejere, lejere, varmeforbrug etc. Det vil blive beskrevet i forslaget til nye vedtægter. Bestyrelsen for Viborg Fjernvarme har selvfølgelig løbende drøftet disse forhold og har fuld tillid til, at vi i dette samarbejde finder de rigtige forslag til fremtidens varmeselskab i Viborg.

Fremtidens varmeløsninger indebærer, at vi på nationalt plan i de kommende år skal erstatte de fossile brændstoffer (kul og gas) med CO2 neutral energi. Det indebærer forskellige løsninger, der kan indeholde el-drevne varmepumper, solvarme, og genbrug af overskudsvarme fra store virksomheder og datacentre. På landsplan vurderer Dansk Fjernvarme, at det vil kunne løse 40 % af Folketingets 70% klimamålsætning.

Lokalt er vi allerede i gang med at analysere, hvilke løsninger der er bedst for Viborg. I et tæt samarbejde med Energi Viborg Kraftvarme A/S arbejdes der med forslag til igangsætning af de første varmepumper, ligesom vi analyserer på forbedringer af ledningsnettet i Viborg, omlægninger af blokcentraler m.m. Vi har også et samarbejde med Aalborg Universitet for at finde og evaluere de optimale løsninger/kombinationer heraf. Trods udsigten til store investeringer i de kommende år er formålet billigere og grønnere varme. Så alle investeringer vil naturligvis blive målt op mod prisen for fremtidens varme.

Viborg Fjernvarme og de øvrige parter vil gerne orientere om planerne for det nye selskab. Vi vil derfor gerne benytte ”Varmens dag” søndag den 2. februar 2020 til at orientere alle interesserede forbrugere. Nærmere information vil blive annonceret i begyndelsen af det nye år.

Kristian Brøns Nielsen, Viborg Kommune. Foto: Morten Dueholm.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce