Annonce
Læserbrev

Fjernvarme i Viborg. Kraftvarmeværket  i Viborg er ikke en god forretning

Læserbrev: Tak for Mette Urups reaktion 4. maj på vores indlæg i Viborg Stifts Folkeblad fra den 1. maj. Mette Urup er jo centralt placeret både som konstitueret direktør i Energi Viborg A/S og Viborg Kraftvarme A/S og som bestyrelsesmedlem Viborg Kraftvarme A/S.

Vi vil gerne besvare reaktionen kronologisk, således læseren kan se vores kritik.

Det er sikkert korrekt, at kraftvarmeværket kørte i januar 2020. Vores sidste artikel er korrekt - kraftvarmeværket har præsteret dårlige regnskaber siden 2012, når man ser bort fra statstilskuddet, som i dag er helt væk.

Elprisen er under corona-krisen faldet til blot 3-5 øre pr kwh, hvilket er en pris som ingen kan producere strøm for med naturgas. Samtidig er gasprisen faldet med over 25%. Så kunne vi fjernvarmeforbrugere så med god grund tænke – med en budgetteret varmepris 347 kr./mwh - at det jo mange penge, vi burde spare. Men er det nu således? Nej, for kraftvarmeværket holder gasturbinerne kørende med høj temperatur for at kunne producere strøm.

De ekstra høje omkostninger forbundet med strømproduktion er jo os fjernvarmeforbrugere uvedkommende. Det er heldigvis ikke vores kraftvarmeværk - det tilhører Energi Viborg A/S, som ejes af kommunen. Vi betaler for driften med 12 mand, som ved kun at bruge gaskedlerne kunne reduceres til blot 4-5 mand. Men Energi Viborg Kraftvarme fastholder de store drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Det er korrekt, at regnskaberne burde opdeles. Det er godt at høre, for kraftvarmeværket tilhører Energi Viborg A/S, som har tilladelse til at tjene penge på salg af strøm. Vi fjernvarmeforbrugere er kun interesseret i den spildvarme, som kraftvarmeværket laver, men prisen må ikke være dyrere end et realistisk alternativ, og det er at producere varmen på naturgaskedlerne.

Netop derfor skal det varme vand prisfastsættes og godkendes af Forsyningstilsynet. Det er jo det, Energi Viborg Kraftvarme lige nu diskuterer med Forsyningstilsynet. ”Hvor kan vi placere underskuddet”, som skrevet i jeres referat fra 15. april 2020. Og de sidste to måneders underskud – hvem skal betale for det?

Der er et revisorpåtegnet regnskab! Det ændrer ikke ved, at det Energi Viborg Kraftvarme slet ikke fuldt tilfredsstillende dokumenterer, hvad det reelt behøver at koste at producere fjernvarmen. Det viste vores tal klart. Det er tal, som Energi Viborg selv har oplyst, og tallene dokumenterr, at fjernvarmen er billigere at producere på kedlerne.

I fjernvarmeprisen indgår ifølge Anmeldelse af priser og budget 2019, at der er brugt 4,5 mill kr. til Energi Viborg Kraftvarmes administration, hvilket svarer til ca. fem fuldtidsansatte. Vi undrer os meget over, at der ikke er en beregning af varmeprisen på kedlerne, kedlernes effektivitet og planer for energibesparelser, herunder at nedlægge overflødige ledninger. Ikke mindst på baggrund af, at Energi- og Forsyningsministeren i Folketinget for et års tid siden lovede at hjælpe Energi Viborg.

Tilbage i 1979 kom den nye varmeforsyningslov, og den bragte kraftvarmeværket over 25 MW ind i billedet. Det var ikke et krav, men et behov rettet mod mangel på el, og i Viborg valgte man kraftvarmeværket. Det kan meget vel være en god beslutning dengang. Husk på, man fik opstartskroner ”rigtig mange penge ”, præstige og et vedvarende tilskud frem til og med 2018 - på ca. 40- 60 mill. kr. pr år. Grundet vindmøller og andre energitiltag har behovet for kraftvarmeproduceret el ikke været der siden 2015.

Vi har lige nu kun set på tiden efter 2012 – året hvor Energi Viborg overtog Kvols og påførte forbrugerne udgifter for yderligere 100 mill. kr. Men vi kan gå tilbage om påkrævet. At man har modtaget grundbeløb er naturligt, for ellers var kraftvarmeværket jo et håbløst projekt. Det vidste man jo i regeringen – derfor fik man dette tilskud. Sammenlagt forsvinder overskuddet jo i de ekstraomkostninger, værket kræver og den valgte administrations- og personalepolitik.

Det interessante for EVK er den solgte el - er det forsat ikke en god forretning? Det viser vi også gennem vores tal, nemlig at den solgte el ikke er interessant. Uden grundtilskuddet burde værket være blevet lukket for 10 år siden.

Vi håber og tror da, at vores talmateriale er korrekt – de kommer jo fra Energi Viborg Kraftvarme, og alle tallene kan findes via offentliggjorte referater. Vi fjernvarmeforbrugere må huske på, at dette kraftvarmeværk er ejet af Energi Viborg A/S, som et selvstændigt aktieselskab. Det har lov til at sælge strøm, og det har tilladelse til at sælge varmt vand til Viborg Fjernvarme m.fl.– men prisen for dette varme vand skal prisfastsættes ud fra godkendte regnskabsprincipper efter varmeforsyningsloven.

Desværre har Forsyningstilsynet været underbemandet, og derfor opdagede det først for tre år siden, at Energi Viborg Kraftvarme ikke har indberette regnskaberne korrekt. Så vi glæder os til at se et opdelt regnskab for 2019 og i særdeleshed 2020, hvor gasprisen er faldet med over 25 %, så forbrugerne må forvente at få mange penge tilbage.

Leo Nørgaard
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg FF

Endnu to Viborg FF-kampe fastlagt

Annonce