Annonce
Læserbrev

Fjernvarme. Politianmeldelse af Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg

Peter Schaarup.

Læserbrev: De to boligselskaber narrede en del af deres lejere til at aflevere deres stemmeseddel til en repræsentant for boligselskabet umiddelbart efter, at de havde fået denne udleveret som stemmeberettiget til Viborg Fjernvarmes generalforsamling den 25. april i år.

Boligselskabernes begrundelse var, at deres lejere ikke var fortrolige med stemmeafgivelsen, og at boligselskaberne ville hjælpe deres lejere med at stemme rigtigt.

Vedtægterne i Viborg Fjernvarme siger i § 6.6. entydigt, at fuldmagt kun kan udstedes af Viborg Fjernvarme.

Det er den enkelte stemmeberettigede lejer, der er ansvarlig for sin stemme, og lejeren har ved overdragelsen begået en overtrædelse af vedtægterne. Det rejser så spørgsmålet om de lejere, der har afgivet deres stemme, er orienteret om, at de derved medvirkede i en ulovlig handling.

Hvis ikke må det antages, at lejerne var i god tro. Det samme kan ikke siges om formand og direktør i de to boligselskaber, der har et nøje kendskab til vedtægterne, hvorfor det må konkluderes, at de var vidende om ulovligheden i deres handling og derfor i ond tro.

Konklusionen er derfor, at såvel lejere som boligforeningen groft har tilsidesat Viborg Fjernvarmeselskabs vedtægter.

Man kan kun gisne om hvilken begrundelse, der ligger til grund for en så tåbelig adfærd, idet denne praksis ikke har været praktiseret på tidligere generalforsamlinger.

Årsagen skal nok søges i, at de to boligselskaber var bange for, at deres to støttede kandidater ikke fik stemmer nok til at blive indvalgt i Viborg Fjernvarmes bestyrelse. Forhåbentlig var de to opstillede og valgte bestyrelsesmedlemmer ikke orienteret om den organiserede og koordinerede svindel, boligselskaberne havde planlagt.

Om det endelige resultat ville have faldet anderledes ud uden denne svindel, har jeg ingen viden om!

Det vil være særdeles uheldigt, hvis boligforeninger mener, at de kan tillade sig den anvendte fremgangsmåde, således at vi også fremover vil se boligforeninger og andre boligudlejere anvende lejernes stemmesedler for at bevare og kontrollere et nyt forbrugerejet og styret a.m.b.a. fjernvarmeselskab.

Dette er begrundelsen for politianmeldelsen. Alle detaljer kommer nok kun frem, såfremt politiet foretager en afhøring under vidneansvar.

Sammenlægningen af produktion og distribution til et forbrugerstyret fjernvarmeselskab i Viborg har med den sidste handling demonstreret et ubehageligt grænseoverskridende spil om magt frem for i fælleskab at skaffe fjernvarmebrugerne den bedst økonomisk og fremtidssikrede fjernvarme.

Politianmeldelsens ordlyd:

Anmeldelse:

Jeg anmelder hermed Boligselskabet Sct. Jørgen, Brovej 18 Viborg og Boligselskabet Viborg H. C. Andersens Vej 8 Viborg for svindel ved stemmeafgivelsen til generalforsamlingen i Viborg Fjernvarme den 25. april 2019.

De to anmeldte boligselskaber gennemførte en fælles koordineret omgåelse af vedtægterne, der foreskriver, at fuldmagt skal indhentes senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og at ingen fuldmagtshaver kan udøve fuldmagt for mere end tre varmeaftagere ud over sig selv. § 6.6. Vedtægter vedhæftet.

Omgåelsen foregik ved at boligselskabets stemmeberettigede mødte op ved indgangen til lokalet for generalforsamlingen, hvor de fik udleveret deres stemmesedler. Derefter gik de hen til delvis skjulte repræsentanter for deres boligselskab, til hvem lejerne afleverede deres stemmesedler.

Boligselskabets repræsentanter var forsynet med navne lister antageligt beregnet på en form for kontrol. Boligselskabernes begrundelse var, at deres lejere ikke var fortrolige med stemmeafgivelsen, og at boligselskaberne ville hjælpe dem med at stemme rigtigt.

Såvel boligselskabernes formænd /kvinde som deres direktører var utvivlsomt vidende om det retsstridige misbrug af lejernes stemmer.

Formålet med den ulovlige overdragelse af de personlige stemmer var: At sikre at boligselskabernes kandidater til bestyrelsesposter i Viborg Fjernvarme blev valgt frem for andre opstillede kandidater.

Ved en tidligere generalforsamlings fejl i Viborg Fjernvarme var boligselskaberne indrømmet 25 ekstra stemmer pr. afdeling i stedet for pr cvr. nr. hvilket blev korrigeret på den afholdte generalforsamling., Boligselskabernes tidligere dominerende indflydelse blev hermed reduceret til at omfatte samtlige lejere, der havde tilmeldt sig generalforsamlingen plus +de 25 ekstra pr boligselskab.

Det er en alvorlig sag i et demokratisk samfund, der i det offentlige såvel som i det private samfund er baseret på personlig stemmeafgivelser, at der bevidst foregår en organiseret og koordineret tilsidesættelse af en foreningens vedtægter.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Betjente var sikre i deres sag, da de nåede frem: Anholdt 71-årig havde parkeret bilen, så dens skader ikke var synlige

Annonce