Annonce
Rundt om Viborg

Fjernvarme: Varmeværk overvejer alternativer til naturgas

Wolfgang Schubert, formand for Frederiks Varmeværk gennem 18 år, har sammen med resten af bestyrelsen besluttet sig for at se tiden an med hensyn til en eventuel varmepumpeinvestering. Arkivfoto: Preben Madsen
Frederiks Varmeværk, der sidste år fik en lang næse af en biogasleverandør, overvejer nu forskellige former for varmepumper i stedet.
Annonce

Frederiks: Mens andre en række lokale varmeværker, blandt andre naboen i Karup, har investeret i en varmepumpe, der skal gøre produktionen mindre afhængig af naturgas, ser man i Frederiks Varmeværk tiden an.

Det kom frem på den nylige generalforsamling, hvor formand Wolfgang Schubert på bestyrelsens vegne atter aflagde årsberetningen. For 18. gang, som han selv nævnte.

Når Frederiks Varmeværk overvejer situationen, skyldes det, at man vakler lidt i mellem en mindre og en større investering. Den mindre kan være installation af en pumpe, der kan afkøle røggassen i motoren og eventuelt også kedlen, så naturgassen udnyttes bedre.

De nye ejere af Grønhøj Biogas besluttede, at de ikke ville sælge gas til det lokale Frederiks Varmeværk, og det blev en alvorlig bet for sidstnævnte. Arkivfoto: Grønhøj Biogas

Alternativet er at bruge et større millionbeløb i en luft-til-vand varmepumpe. En sådan pumpe vil kunne fremstille elektricitet til at producere fællesvarme, og el vil således i et stort omfang - helt op til 100 procent - kunne erstatte naturgas som energikilde. Pumpen, der skal afkøle røggassen, vil kunne levere cirka 15 procent af energien til fjernvarmeproduktionen.

Det hører med til billedet, at Frederiks Varmeværk nu i adskillige år har haft energi fra et solvarmeanlæg som supplement til naturgassen. Solvarmen leverer cirka 22 procent af energien til varmefremstillingen.

Annonce

Biogas-chokket

Frederiks Varmeværk er i forhold til at mindske afhængigheden af naturgas lidt bagud i forhold til mange andre mindre kraftvarmeværker. Det skyldes primært, at man for et par år siden satsede på biogas-energi fra det nærliggende biogasanlæg i Grønhøj.

Men nye ejere af dette anlæg ville det anderledes, og så stod varmeværksfolkene i Frederiks uforstående tilbage med en investering, der delvis var gennemført i forhold til omstilling til biogas.


Efter sidste års mislykkede biogasprojekt har det været en udfordring at komme videre, at ryste chokket af sig

Wolfgang Schubert, formand for Frederiks Varmeværk


Det sidste handler jo om, at kraftvarmeværkerne, der fyrer med naturgas, har mistet et statsligt grundtilskud til at producere og sælge elektricitet.

- Efter sidste års mislykkede biogasprojekt har det været en udfordring at komme videre, at ryste chokket af sig og se på, hvordan vi kan begrænse skaden, og hvordan vi kan sikre en fremtidig varmeproduktion til rimelig pris, sagde Wolfgang Schubert i forbindelse med beretningen.

Annonce

Varmepris i ro

Indtil videre er det lykkedes Frederiks Varmeværk at holde varmeprisen i ro, men det skyldes primært, at pris på naturgas har været lav i en længere periode. Og det er ikke noget, man kan regne med fortsætter. Desuden spiller det ind, at naturgas nu regnes for "sort" energi, der med tiden skal udfases i forbindelse med den generelle, grønne omstilling af samfundet.

Motoren i Frederiks Varmeværk fortsætter foreløbig med at køre på naturgas. Arkivfoto: Morten Dueholm

Men hvornår det sker i Frederiks er altså uvist. Som det blev fremlagt på generalforsamlingen dog næppe inden for det næste års tid.

Forsamlingen vedtog et årsregnskab, der viste et overskud på godt en halv million kroner. Derved kan varmeprisen også det næste år holdes uændret 35 øre per kilowattimer før moms. Til gengæld sættes fastafgiften op med fem kroner - fra 25 til 30 - per kvadratmeter boligareal.

På generalsamlingen genvalgtes Tonny Eriksen og Jørgen Hansen til bestyrelsen, mens Lars Helge Jensen blev valgt i stedet for Villy Siig, som ikke genopstillede.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Flid for et godt formål

Annonce