Annonce
Debat

Fjernvarme. Vi betaler hver måned 3-5 mio. kr. mere end nødvendigt

Annonce

Læserbrev: Viborg Fjernvarme (VF) har udarbejdet et veldokumenteret forslag til ny varmeplan, hvor årsprisen for et standardhus er på den gode side af 12.000 kr. Energi Viborg Kraftvarme (EVK) har ligeledes udarbejdet et forslag, der indeholder flere muligheder. I EVK's forslag planlægges der med en bevarelse af kraftvarmeværket, hvilket giver en varme årspris på 17.000 kr. for det samme standardhus.

En prisforskel på 5000 kr. pr år, indtil en forbrugerstyret og ejet organisation har gennemført den nødvendige omlægning. Den nye pris svarer til en reduktion på 30 % af den nu gældende pris.

Parterne har været fuldt vidende om denne prisstigning de seneste fire år, hvor de nedsatte et strukturudvalg der skulle imødegå prisstigninger som følge af bortfaldet af statstilskuddet. Udvalg fungerede ikke! Til erstatning blev der nedsat et koordinationsudvalg, som heller ikke fungerede. Bestyrelsen i Energi Viborg Kraftvarme A/S bestod udelukkende af byrådsmedlemmer, heraf to fra Socialdemokratiet, hvoraf den ene var formand.

Johannes Stensgaard havde på flere forudgående generalforsamlinger i Viborg Fjernvarme argumenteret for, at forsyningsvirksomheder, som eksempelvis fjernvarme, skulle ejes og drives af det offentlige, og ikke af forbrugere, underforstået på grund af manglende kvalifikationer.

Johannes Stensgaard, der er formand for Boligforeningen Sct. Jørgen, ønskede en direkte indflydelse i forhandlingerne om den fremtidige struktur. Boligforeningerne har forbrugervalgte repræsentanter i Viborg Fjernvarme, men det var ikke tilstrækkeligt. Han ønskede selv at blive et fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i EVK.

Johannes Steensgaard foreslog derfor, at EVK´s bestyrelse blev udvidet med selskabets fire direkte kunder hvor VF aftager ca. 90 %, boligselskabet Viborg ca. 5,2 %, Overlund Fjernvarmeværk a.m.b.a. (OF) ca. 3,8 % og Boligselskabet Sct. Jørgen 1,3 %. Under dække af en løfterig hensigtserklæring om et godt og udviklende samarbejde mellem de to selskaber aftaltes det, at EVK og VF hver fik to pladser i hinandens bestyrelser.

Med blot en andel på 1,3 % af EVK´s afsætning til direkte kunder (resten af Sct Jørgens boliger forsynes af VF) har Johannes Steensgaard formået at sikre sig en bestyrelsespost i EVK. Parallelt hermed er der et tredje udvalg, hvor uenighederne trives i bedste velgående. I dag er Johannes Steensgaard den faktiske "bestyrelsesformand" for eksekveringen af konstitueringsaftalen vedtaget af byrådet.

Byrådet som ejer Energi Viborg A/S er passiviseret, og det er lykkedes Johannes Stensgaard at forhale at konstitueringsaftalen og måske forhindre at den i at bliver gennemført.

Forhandlingsforløbet har været "krydret" med udtalelser om bestilt arbejde, fortielser, fordrejninger, undladelser, osv. samt retssager anlagt selskaberne imellem. Boligforeningen Viborg svarer ikke på en skriftlig henvendelse, men begrunder det manglende svar med citat: At vi mener det samme som Sct. Jørgen. Citat slut. OF´s forman, Michael Petersen, udtaler på OF´s generalforsamling citat: Det er ikke så vigtigt hvad varmeprisen er, bare vi alle betaler det samme. Citat slut

Bestyrelses medlemmer i Energi Viborg A/S og byrådet burde skamme sig over at lade varmebrugerne betale for en socialistisk ideologi kamp med 5.000.000 kr. pr måned.

Note 1: Fælles for begge projekter er, at når overskudsvarmen fra datacentret er konverteret i varmevekslere til fjernvarmevand på 30 grader og i den nødvendige mængde, vil overskudsvarmen blive indfaset i projekterne forudsat, at det er rentabelt. I øjeblikket forventer Apple at kunne levere knap en femtedel af den nødvendige mængde ved en temperatur, som ikke er oplyst.

Forsøget med konverteringen af varm luft til varmt vand skal først evalueres, og dernæst skal datacentralen udbygges til den femdobbelte størrelse af den nuværende, før produktionen forventes at kunne dække Viborg bys fjernvarmebehov rentabelt.

Note 2: Viborg Fjernvarmes Niras rapport kan findes på VF hjemmeside Ny rapport fra Niras.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce