Annonce
Rundt om Viborg

Forsinket men: Nu sker der snart noget med byfornyelsen

Fem stationer med forskellige motionsredskaber indgår som en del af den nye 6,4 kilometer lange gangsti rundt i og om Frederiks. Ole Mølgaard tager her et tag med et af redskaberne i Anlægget. Foto: Morten Pedersen
I Frederiks har kommunen og en lokal følgegruppe i årevis arbejdet med den kommende områdefornyelse. Inden jul kan det færdige projekt præsenteres for borgerne.
Annonce

Frederiks: - Det her område lever jo lidt for meget sit eget stille liv. Vi vil gerne have det gjort mere synligt, og et til sted, hvor folk også kan lide at opholde sig.

Ole Mølgaard, lokal tovholder og medlem af følgegruppen vedrørende den kommende områdefornyelse i Frederiks, viser rundt i det lille, grønne område ved hovedgaden lige over for Dagli'Brugsen i Frederiks.

Her står "Kartoffelpigen", der jo symboliserer Frederiks' historie som "kartoffeltyskerby", men hun er ret godt "gemt væk" bag hække og buskads, og hun skal også mere frem, forklarer Ole Mølgaard.

Det grønne område midt i Frederiks - ved Alhedestien og lige over for Dagli'Brugsen - skal gøres mere synligt og benyttes mere af byens borgere. Det er i hvert fald en del af projektforslaget til områdefornyelsen af Frederiks. Foto: Morten Pedersen

Det grønne område med "Kartoffelpigen" er en lille, men dog vigtig del af den områdefornyelse, som Viborg Kommune i samarbejde med den lokale følgegruppe snart sætter i gang. For det centrale område omkring Dagli'Brugsen og området overfor skal efter planen komme til at fremstå samlet og mere som et egentligt bycentrum.


Det her område lever jo lidt for meget sit eget stille liv. Vi vil gerne have det gjort mere synligt

Ole Mølgaard, lokal tovholder for områdefornyelsen i Frederiks


Annonce

Fodgængerfelter

Områdefornyelsen burde måske snarere kaldes byfornyelse, for den vil komme til at omfatte en række steder rundt om i den langstrakte landsby, der jo gennemskæres af en trafikeret landevej - i selve byen hedder den henholdsvis Nørregade og Søndergade.

Foruden centrum vil fornyelsen blandt andet indebære nogle synlige og forhåbentlig sikre fodgængerfelter i hver sin ende af hovedgaden. Det ene felt ved Frederiks Skole i den nordlige ende af hovedgaden og det andet ved Johs. Jensens Vej i den sydlige ende.

Frederiks gennemskæres af en lang og stærkt trafikeret landevej. Ved skolen i nordenden og ved Johs. Jensens Vej skal der i forbindelse med områdefornyelsen laves nye og og mere synlige fodgængerfelter. Foto: Morten Pedersen

Men det kommer ikke til at handle om hovedgaden det hele. Og noget af fornyelsen er faktisk i gang. Nemlig en såkaldt "sløjfe" - en 6,4 kilometer lang gang- og løbesti rundt om det meste af byen. Det er er projekt, som Alhedens Borgerforening står i spidsen for.

Frederiks' nye gang- og cykelsti kaldet "Sløjfen med fem motionsstationer er næsten færdig. Illustration: Alhedens Borgerforening

På motionsstien, der næsten er færdig, kan man stoppe op ved fem forskellige motionsstationer - undtagen én er de etableret - og der få rørt nogle af de muskler, man ikke bruger som gående på selve stien.

Motions-stationerne hører som sådan ikke til områdefornyelses-projektet, som kommunen har bevilget 4,5 millioner kroner til. Stationerne har borgerforeningen fået 237.000 kroner fra en anden kommunal udviklingspulje til.

Det er også med i planen, at stien hen ad vejen kan blive udsmykket med kunstværker og andet forskellige steder.

Her kan andre puljer og/eller fonde komme ind i billedet.

Ole Mølgaard er lokal tovholder og med i følgegruppen for områdefornyelsen i Frederiks. Han ser frem til, at der endelig kommer til at ske noget synligt og mærkbart. Foto: Morten Pedersen
Annonce

Projektet er forsinket

Områdefornyelsen skulle egentlig have været længere fremme nu, for byrådet har afsat 770.000 kroner i år, 3.150.000 kroner næste år - og resten  i 2022, hvor hele projektet skal afsluttes.

Forsinkelsen taget i betragtning rykkes der formentlig lidt rundt på pengene, men Ole Mølgaard regner fortsat med, at 2021 bliver året, hvor der kommer til at ske en masse synligt. Indtil videre har det jo mest været ideer og planer på papir.

Ole Mølgaard er tidligere formand for Alhedens Borgerforening og er stadig aktiv i foreningen, der blandt andet ejer og driver Pakhuset, som han her ses ved. Foto: Morten Pedersen

Papir, plancher og ord må borgerne dog nok også "nøjes" med, når de sandsynligvis en gang inden jul bliver inviteret til at høre og se noget om det færdige projektforslag, som kommunen har hyret arkitektfirmaet Labland fra Aarhus til at bistå med udarbejdelsen af.

Inden "borgermødet", som endnu ikke er fastlagt, mødes følgegruppen, hvori der også er repræsentanter for Viborg Kommune, den 26. november med folk fra Labland, der præsenterer forslaget.

Det er ikke direkte med i områdefornyelsen, men det vil sikkert også løfte Frederiks, at et Viborg-firma, HS Tømrer og Snedker, har købt den tidligere tømmerhandel med byggemarked og på Solvænget-grunden vil opføre omkring 20 nye boliger. Foto: Morten Pedersen
Nogle af stregerne er slået - blandt andet for den nye motionssti - men endnu er det færdige projekt for områdefornyelsen ikke præsenteret. Ole Mølgaard ses her med en af skitserne. Foto: Morten Pedersen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce