Annonce
Rundt om Viborg

Forurenet jord fra minkgrave skal fjernes

Området ved minkgravene ved Kølvrå er omgivet af et hegn blandt andet for at forhindre, at ræve løber ind i området og graver efter mink. Arkivfoto: Morten Pedersen
Der er fundet stoffer fra de nedgravede mink i Kølvrå under minkgravene, så derfor skal man i gang med at fjerne forurening fra området, når minkene skal graves op.

Kølvrå: En forureningsundersøgelse fra minkgravene ved Kølvrå ved Karup og ved Nørre Felding ved Holstebro viser,  at der er forurenet jord under selve gravene, og at vand fra jorden også er forurenet. Derfor skal Miljøstyrelsen i gang med at rense vandet og fjerne jorden, når minkene efter planen graves op og sendes til forbrænding til maj/juni i år.

Miljøstyrelsen offentliggjorde fredag de foreløbige resultater af en forureningsundersøgelse af området ved minkgravene, hvor der samlet er begravet cirka fire millioner mink. Undersøgelsen er lavet af rådgivere fra Cowi og Rambøll.

Miljøstyrelsen oplyser, at vand fra jorden under minkgravene skal pumpes op og renses for at forhindre, at ammonium og phenoler forurener omgivelserne. Det er stoffer, som man typisk finder ved kadavere. Den forurenede jord under minkgravene skal fjernes, når minkene graves op.

Annonce

Ingen fare for drikkevand

- Selv om vi endnu ikke har den endelige rapport, tegner der sig nu et billede af forureningen, og hvordan grundvandet bevæger sig omkring minkgravene. Det er vigtigt at understrege, at rådgiverne entydigt peger på, at der ikke er risiko for drikkevandet. Og de peger på velafprøvede rensemetoder, der kan fjerne forureningen, inden den når søer og vandløb, siger konstitueret kontorchef Charlotte Moosdorf fra Miljøstyrelsen til styrelsens hjemmeside.

Rådgiverne mener, at det vil tage flere år for forureningen at nå det nærmeste vandløb, så forureningen vil blive bremset i god tid, hvis man laver afværge-foranstaltninger i løbet af et år eller halvandet. Ved Kølvrå er drikkevandet beskyttet at tykke lerlag, så der er altså ingen risiko for hverken vandforsyningen i Kølvrå eller til den nærliggende flyvestation.

Ved Kølvrå har man som led i undersøgelsen lavet 32 boringer i seks meters dybde ved minkgravene. Her har man fundet forurening i tre af boringerne. Rådgiverne anbefaler, at man renser vandet ved, at grundvand pumpes op og renses i et transportabelt anlæg, der kan stå i en container. Denne rensning skal fortsætte i minimum fem år.

Det er formentlig i løbet af juni, at mink-opgravningen begynder i Kølvrå. Opgravningen i Nørre Felding forventes at begynde i slutningen af maj.


Det er vigtigt at understrege, at rådgiverne entydigt peger på, at der ikke er risiko for drikkevandet.

Charlotte Moosdorf, kontorchef.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce