Annonce
Rundt om Viborg

Giftige gasser: bundvending fik fjorden til at stinke af rådne æg

Lokale borgere observerede i forrige weekend en stor bundvending - det ultimative iltsvind - i Hjarbæk Fjord, og sejlere på fjorden kunne også lugte svovlbrinten, der opstår i forbindelse med bundvendingen. Privatfoto
Ifølge lokale observationer har der været en usædvanlig kraftig bundvending - frigivelse af blandt andet giftige gasser - i Hjarbæk Fjord. Naturfredningsforeningen mener, at det er bekymrende.

Hjarbæk: For en uges tid observerede flere hjarbækboere og andre lokale, at der et stykke ude i Hjarbæk Fjord foregik en såkaldt bundvending, som formentlig var resultatet af længere tids iltsvind.

Bundvendingen viste sig som som et større, gråhvidt område på vandoverfladen. Desuden kunne sejlere berette om en kraftig stank af svovlbrinte på Hjarbæksiden ved Virksund. En stank, der kan beskrives som "lugten af rådne æg".

Stanken skyldtes formentlig, at svovlbrinte sammen med metangas og diverse næringsstoffer blev frigivet under bundvendingen. Den opstår når svovlbakterier, som dannes under iltsvind, bruger den sidste ilt på bunden af fjorden.

Annonce

Flere bekymrede borgere henvendte sig om bundvendingen til Danmarks Naturfredningsforenings (DN) Viborg-afdeling. Bestyrelsesmedlem Leif Nielsen herfra oplyser, at bundvendinger langt fra er et nyt fænomen i Hjarbæk Fjord. Men ifølge henvendelserne var det denne gang både mere omfattende og mere langvarigt - omkring et døgns tid - end tidligere.


Vi er klar over, at det ikke er nogen nem opgave, men det bliver den ikke mindre påtrængende af

Leif Nielsen, bestyrelsesmedlem i DN Viborg


DN Viborg mener ikke, iltsvindet alene kan skyldes den nylige hedebølge - som i øvrigt var overstået, da bundvendingen kom. Naturfredningsforeningen peger på, at vandkvaliteten i Hjarbæk Fjord generelt er ringe. Den halvferske indfjord er præget af, at der via åer og bække udledes store mængder næringsstoffer fra landbruget og fra småbyernes spildevand, lige som Virksunddæmningen betyder, at vandudskiftningen mellem Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning/øvrige limfjord er begrænset.

Kvælstof og spildevand

Den begrænsede vandudskiftning skyldes ifølge DN blandt andet, at de små sluseporte i Virksund kun sikrer vandpassage i overfladen, hvorved de tunge og iltfattige vandlag i Hjarbæk Fjord blot bliver liggende som "dødt" vand.

Slusen i Virksunddæmningen sikrer ikke tilstrækkelig vandudskiftning i Hjarbæk Fjord, mener naturfredningsforeningen, som dog peger på udledningen af kvælstof som den primære årsag til, at fjorden er i en miljømæssig ringe tilstand. Arkivfoto: Preben Madsen

Men det vil ikke være nok at åbne slusen noget mere, mener naturfredningsforeningen. Udledningen af næringsstoffer fra landbruget skal mindskes, og spildevandsrensningen skal "intensiveres", er opfattelsen hos DN Viborg.

"Vi (er) af den opfattelse, at forholdene i og omkring Hjarbæk Fjord kalder på øget politisk opmærksomhed. Vi er klar over, at det ikke er nogen nem opgave, men det bliver den ikke mindre påtrængende af", skriver Leif Nielsen i en mail til folkebladet.

Annonce

Miljøstyrelsen overvåger

Overvågningen af fjordens miljøforhold og arbejdet med at forbedre vandkvaliteten er en statslig opgave, der hører under Miljøstyrelsen.

Kontorchef Harley Bundgaard Madsen herfra bekræfter, at der er konstateret omfattende iltsvind i Limfjorden - og at det kan have omfattet en bundvending, som er omtrent det ultimative iltsvind, hvor der altså ingen ilt er overhovedet. En situation, der ud over lugten og giftige gasser på overfladen også medfører, at alle fisk og vanddyr, der måtte opholde sig på bunden eller de nedre vandlag, dør.

Ikke blot i Hjarbæk Fjord men i store del af Limfjorden har der været iltsvind på det seneste. En varm og forholdsvis stille august har betydet, at der er kommet flere alger, som så er blevet nedbrudt af bakterierne, der har slugt iltet i vandet.

Grundlæggende peger også Harley Bundgaard Madsen på udledningen af kvælstof og næringsstoffer som den primære årsag til iltsvindet og i visse tilfælde altså tilmed bundvendinger.

Ligeledes kan den begrænsede vandudskiftning i Hjarbæk Fjord spille ind. Han tilføjer dog, at en undersøgelse for nogle år siden viste, at det ikke har den helt store betydning for indfjordens tilstand.

Der findes næppe et mirakelmiddel, som hurtigt kan få Hjarbæk Fjord endsige Limfjorden til at få det miljømæssigt godt. Men for tiden arbejder miljømyndighederne med et mål om, at fjorden i 2027 skal være i en "god økologisk tilstand".

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce