Annonce
Rundt om Viborg

Gravplads gemte på to rige kvindegrave

I kvindegraven med glasperlerne og bronzeringen fandt arkæologerne også et bemærkelsesværdigt dragtspænde i sølv, som nu skal udgraves og konserveres på Museernes Bevaringscenter i Skive. Foreløbig kendes dragtspændet kun fra dette røntgenbillede. Oven over spændet ser man en masse glasperler, og yderst til venstre halvdelen af et andet spænde.

Viborg Museum har fundet lerkar, perler og fine bronze- og sølvgenstande på gravplads ved Rødding.

Annonce

Viborg Museum har nu afsluttet udgravningen af i alt 15 grave fra slutningen af 300-tallet på en mark ved Meldgårdsvej ved Rødding. De mest bemærkelsesværdige fund er gjort i to rige kvindegrave. I den ene fandt arkæologerne blandt andet to lerkar, et lille drikkebæger og et stærk beskadiget ornamenteret kar.

En af kvindegravene rummede disse fine glasperler og en bronzering. Sådan ser det ud, når den slags dukker op af jorden. Foto: Viborg Museum.

Her lå der også ravperler og to bronzegenstande, som nu er optaget som præparat - det vil sige med jord omkring - og som endnu mangler at blive undersøgt nærmere.

Viborg Museum har undersøgt i alt 15 grave på gravpladsen ved Rødding. Særligt bemærkelsesværdige er to kvindegrave, hvor de gravlagte har fået mange fine gravgaver med sig til livet efter døden. Foto: Preben Madsen.

I den anden kvindegrav var der blandt andet glasperler og en bronzering og et fint dragtspænde - en såkaldt rosetfibel - samt yderligere et spænde i sølv. Det fine dragtspænde kender man endnu også kun som et røntgenbillede, indtil det bliver gravet ud af præparatet og konserveret på Museernes Bevaringscenter i Skive.

»Det er meget spændende fund, vi har fået fra udgravningen i Rødding. Kvindegravene er meget specielle. Den store rosetfibel har vi ikke set mage til i museets område, og vi har også fundet et træskrin med bronzebeslag. Det er meget sjældent, at der er bevaret træ i den slags grave,« fortæller arkæolog Mikkel Kieldsen.

Annonce

Mangler stormandsgraven

Museet har gennemført udgravningen ved Rødding som et led i en hel række af arkæologiske prøvegravninger og udgravninger, der går forud for anlæggelsen af en kabellagt højspændingsledning, der skal gå fra Foulum forbi Rødding, Løvel og Bjerregrav og videre op gennem Nordjylland. Derfor er det arkæologerne opgave kun at undersøge og eventuelt udgrave en 15 meter bred strækning.

I udgravningen ved Rødding er der ikke tvivl om, at gravpladsen strækker sig ud over området, og lige på grænsen til den del af marken, der ikke skal undersøges, ligger der yderligere en grav. Museet overvejer nu, om man udgrave den for museets eget budget.

»Vi har fundet to kvindegrave med fine gravgaver, men vi mangler at finde den rige mandsgrav, og det kan være den, som vi har fundet tæt på en af kvindegravene. Man gravlagde ofte mand og kone parvis, også selv om de ikke er døde på samme tidspunkt. De to kvindegrave er meget specielle, så det kunne være spændende at finde mandsgraven også,« siger Mikkel Kieldsen.

Flere af de 15 undersøgte grave indeholdt slet ikke spor af gravgaver. I en af dem kunne man se et fint forkullet spor af trækisten. Det skyldes formentlig, at jernalderfolket har svedet kisterne for at øge holdbarheden. En af gravene rummede en meget stor sten midt i gravens bund, og det har arkæologerne undret sig over.

»Måske har man villet sikre sig, at den gravlagte blev i graven og ikke vendte tilbage,« gætter arkæologerne i den blog om udgravningen, som man kan følge på Viborg Museums hjemmeside.

De fleste af gravene har dog indeholdt gravgaver. Ud over de to kvindegrave med mange og fine gravgaver er der blandt andet fundet lerkar og spor efter jerngenstande. Det har muligvis været knive.

Folkebladet vender tilbage med nyt om udgravningen ved Rødding, når fundene bliver undersøgt på Museernes Bevaringscenter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg

Adventistkirken i Viborg fylder 100 år

Annonce