x
Annonce
Debat

Grotesk holdning hos Venstre

Venstres Michael Nøhr er relativ ny i byrådet, men det undskylder ikke, at han som med medlem af teknisk udvalg, ikke tager udgangspunkt i det meget lange sagsforløb, der har været omkring ulovlige butikker i vestbyen af Viborg. Hans kollega, Johannes Vesterby, kender dem særdeles godt, men forsøger at fortælle offentligheden, at han er uvidende.

Annonce

Hvad mon man tænker i handelstandsforeningen, hvis medlemmer driver deres butikker under hårde konkurrencevilkår og betaler den leje, der kræves i områder for dagligvarer, når man f.eks. kan slå sig ned som grossist ude i vestbyen til en noget lav leje og under dække heraf oprette en butik, der nu kan udøve unfair konkurrence? Hvordan kan Venstre acceptere, at man siger nej til andre ansøgere, der ønsker samme vilkår?

Hvad er begrundelsen for en sådan forskelsbehandling? Hvorfor kan nogle få lov, mens andre får afslag? Det er denne vilkårlighed, som denne sag blandt andet handler om. Venstre synes åbenbart, det er godt, at man kan snyde sig til en billig placering - vi andre mener derimod, at det ud over at være klart ulovligt, også er urimeligt overfor den øvrige handel.

Derfor er det i virkeligheden Venstre, der med sin noget planløse politik sender gode detailhandlere ud af kommunen, men det er ikke en historie, som Vesterby og Nøhr vil have frem.

Hele forløbet omkring planloven og butikker i vestbyen kunne være undgået, hvis man havde fastholdt den lovliggørelsesproces, der var sat i gang i forrige byrådsperiode, men den er bevidst blevet saboteret. Nu mener Vesterby endda, at S og SF ikke skal blande sig i sager hos teknisk udvalg. Til det kan man kun undre sig, og de ulovlige sager vil selvfølgelig blive taget op politisk, det siger sig selv.

Der er en ny planlov på vej, og ud fra det, vi ved nu omkring det politisk forlig, så vil det - måske - være muligt at lovliggøre den aktivitet, der er hos JAFI. Hvis det forholder sig sådan er det fint - det afgørende er, at alle får samme ret. Derimod er der ikke i forliget ændret på rammerne vedrørende dagligvarehandel, og derfor er der sager indenfor dette område, der nu er ulovlige og ulovlige i forhold til ny planlov.

Jeg kan ikke forestille mig andet, end at Venstre vil stemme for, at der bringes orden i forholdene omkring disse butikker. Jeg kan love, at sagerne bringes til offentlighedens kendskab, og jeg er ret sikker på, at byrådet besinder sig.

Til slut: Planloven har til formål bl.a. at regulere detailhandel og handel med dagligvarer - så der bliver plads til både supermarkeder og mindre købmænd. Hvis man følger debatten, ved man også, at ikke mindst Landdistrikternes Fællesråd og De Samvirkende Købmænd, er imod liberaliseringen af planloven, som Nøhr og Vesterby er tilhænger af. Det er da ironisk, at de to venstrefolk ønsker en politik, der netop er med til at slå den sidste rest af butikker i landsbyerne og det åbne land ihjel.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Viborg FF

VFF-direktør vil få det bedste ud af forfærdelig situation

Viborg

Kæmper for at følge med: Efterspørgslen på Bilka To Go er eksploderet

Annonce