Annonce
Viborg

Hærvejskomiteens politiske og økonomiske ansvar

Hærvejsmotorvejen er kontroversiel og unødvendig, mener Henrik Rask. Arkivfoto: Larz Grabau
Annonce

Læserbrev: Kristian Pihl Lorentzen (MF, V) oplyser den 17. september i sin lange, lidt følelsesladede replik til mit læserbrev om Hærvejskomiteens generalforsamling og Luksusmotorvejen, at mit læserbrev både er negativt og misvisende. Ja, faktisk forstår man, at KPL føler sig og projektet hånet.

Mit læserbrevs sigte var utvetydigt at påpege det helt naturlige krav til de politikere, der sidder i komiteen, at de udviser kvalificeret indsigt og samfundsøkonomisk ansvarlighed. Sagen er jo, at der bl.a. er tale om folkevalgte, der på kommuners vegne afgiver høringssvar om linjeføringen – og at komiteen efter eget udsagn støttes økonomisk af 10 kommuner, og politisk af et stort antal borgmestre.

Dermed er kasketforvirringen da helt tydelig, og komiteen kan altså ikke frasige sig sin politiske ageren og deraf følgende samfundsøkonomiske ansvar. Så enkelt er det!

KPL oplyser, at han fra sin tid i Hæren ved, at ”hvis der er uoverensstemmelse mellem terrænet og kortet, så skal man altid vælge terrænet – altså virkeligheden frem for teorien”. Og at han ”ofte har oplevet, at teoretiske beregninger rammer helt ved siden af – også når det gælder Landstrafikmodellen”.

Deri er vi fuldstændig enige! For det er netop Landstrafikmodellen i opgraderet udgave (LTM) samt Transport- og Boligministeriets samfundsøkonomiske værktøj TeReSa, som Vejdirektoratet (VD) anvender for at nå frem til den interne rente på 5,4% (ved fuld udbygning af motorvejen, Haderslev-Støvring).

Resultatet af de teoretiske beregninger er altså præcist, hvad KPL omtaler som flot samfundsøkonomi. Nu mangler vi så lige at blive klar på, om KPL har tillid til LTM eller ej – og på hvilket undersøgelsesgrundlag han i øvrigt bygger sin politiske overbevisning på!


Heller ikke støjværn er der afsat midler til – og hvem tror på, at alle de mange støjramte borgere gerne undværer støjværn?


De 6 undersøgte linjeføringer Give-Haderslev har en intern rente, der varierer fra 2,5-3,9%. Dette er FØR korrektion for fejl og mangler samt varm luft i LTM. Her er bl.a. tale om manglende indregning af tab på ejendomsværdier og naturoplevelsesværdier samt kannibaliserende effekter fra andre infrastrukturprojekter de kommende 50 år.

Heller ikke støjværn er der afsat midler til – og hvem tror på, at alle de mange støjramte borgere gerne undværer støjværn? Se blot ved fx Vejle og Kolding, hvor der er ofret store summer på E45-støjværn de senere år. Omvendt indregner LTM privatbilisters marginale tidsbesparelser til en timepris på kr. 149, hvilket på falsk vis forbedrer regnestykkerne.

LTM tager (givetvis) højde for, at en god del af E45-myldretidstrafikken mellem Haderslev og Randers udgøres af pendlere, der kører ret korte strækninger. Næppe nogen af disse vil køre en omvej på 40-60 km ind i det midtjyske, for at spare 5-7 minutter. Derfor når VD også frem til, at Luksusmotorvejen har en yderst beskeden E45-aflastning. Hvilket KPL øjensynligt her så pludselig tilskriver, at LTM er teoretisk og dermed utilregnelig?

Men uanset KPL’s motiver og skiftende syn på LTM’s troværdighed er det vel næppe heller negativt eller misvisende, når også jeg fremhæver, at VD’s beregninger er teoretiske og utilstrækkelige? Efter ovennævnte korrektioner (effekten er meget store trecifrede millionbeløb) er konsekvensen jo netop, som jeg anfører, at Luksusmotorvejen har en elendig samfundsøkonomi. Mit gæt er, at vi er nede på en intern rente betydeligt under 3%, selv ved den teoretisk set økonomisk mest fordelagtige linjeføring.

Derfor er det også uansvarligt, når komiteen erklærer sig ligeglad med, om det er linjeføringen med dårligste interne rente, der bliver valgt – eller samfundsøkonomien i øvrigt - bare der kommer en motorvej! Og derfor nytter det ikke, at KPL forsøger at snige sig uden om komiteens ansvar ved at mene, at det alene er folketingets partier, der har ansvaret for at pege på en linjeføring. Alle folkevalgte i komiteen har i sagens natur et klart ansvar for at sikre en høj samfundsøkonomisk nytteværdi af enhver milliardinvestering.

Og det ændrer KPL’s forsøg på at højglanspolere projektet med sin retorik om grøn vækstmotorvej etc. etc. ikke det fjerneste på - længere er den såmænd ikke!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
CORONAVIRUS

Liveblog: Stort flertal bag ny hjælpepakke - her er de vigtigste punkter

Annonce