Annonce
Debat

Hærvejsmotorvejen: Hvor ville  det være fantastisk...

Palle Kjeldgaard-Christiansen. Privatfoto
Annonce

Læserbrev: Hvorfor motorvej fra Haderslev over Give, øst om Ikast og vest om Silkeborg, over Viborg og til E45 et sted mellem Hobro og Støvring – eller nogenlunde sådan? (Efterfølgende kaldet ”Motorvejen”)

Mandag den 13. juli kl. 9.30 kørte min kone og jeg fra Viborg mod Hamborg. På trods af corona og sommerferie oplevede vi specielt turen fra Viborg over Vejle og til Haderslev, som det vi på jysk kalder godt træls. Der var meget trafik, og vedrørende turen fra Viborg og til vi kørte ind på motorvejen nord for Vejle også fordi, det på A13 er meget svært at overhale selv meget langsomtkørende køretøjer som f.eks. traktorer. Jeg tænkte: ”Hvor ville det være fantastisk med Motorvejen”.

Motorvejen ville åbenlyst medføre en betydelig tidsbesparelse for private billister, men jeg vil i det følgende argumentere for, at mange andre forhold taler for dens etablering.

Jeg har været erhvervsdrivende i Viborg i efterhånden mange år. Gennem alle disse år har byens erhvervsliv udtrykt et stort ønske om at koble Viborg på motorvejsnettet. En hurtig tilgang til motorvejsnettet vil dels betyde en væsentligt lettere transport af varer til og fra byen – og de øvrige byer, som vil benytte Motorvejen – og dels gøre det væsentlig lettere at tiltrække ny arbejdskraft (Viborg Kommune har en lav ledighedsprocent), da det betyder meget for tilflyttere at komme til et område med udvikling, og at området giver mulighed for let tilgang til motorvejsnettet.

Dette kan f.eks. tydeliggøres ved, at vores søn og svigerdatter, som indtil den 1. juli i år boede i Aarhus, er flyttet til Grejs lige nord for Vejle og kun få kilometer. fra motorvejsnettet. Hun har fået arbejde i Haderslev. og han arbejder stadig i Aarhus. For dem var den lette tilgang til motorvejsnettet afgørende for placeringen af deres nye hus.

På Danmarks Statistiks hjemmeside kan uddrages en liste over Danmarks største byer pr. 1. januar 2020. Der findes kun to byer blandt Danmarks 30 største byer, som ikke inden for få km. er tilsluttet motorvejsnettet – nemlig Næstved (43.803 indbyggere) og Viborg (40.778 indbyggere).

Næstved har ca. 18 km. til motorvejen mod København, medens Viborg har ca. 50 km. i nordgående retning til motorvejen mod Aalborg og ca. 75 km. i sydgående retning til motorvejen mod Vejle/Kolding/Fyn.

Bor man i København eller en anden stor universitetsby, så yder den offentlige trafik og cyklen et meget væsentligt bidrag til persontransporten, men kommer man bare lidt væk fra storbyerne, benyttes den offentlige transport væsentligt mindre. Her er vi meget afhængige af personbilerne, og indtil vi hver især får vores egen helikopter, så vil det aldrig blive anderledes.

Beslutter min kone og jeg f.eks. at besøge vores datter og svigersøn i Aarhus eller vores søn og svigerdatter i Grejs, så vil offentlig transport aldrig komme på tale – uanset hvor billigt det ville kunne gøres, og om toget/bussen kører 10 minutter hurtigere.

I begge tilfælde skulle vi først tilpasse afrejsetidspunktet i Viborg til tog- eller busafgang, og herefter vil turen til Aarhus tage ca. en time og 10 min. med tog og noget længere tid med bus, medens turen til Grejs vil tage ca. tre timer. Herefter skulle vi finde bybus eller taxa til bestemmelsesstedet og endelig tilpasse os igen på tilbagevejen.

Det er ganske enkelt for besværligt for os, og vi er naturligvis ikke alene. I bil vil det til begge steder tage lidt over en time, men så kan vi køre, når vi vil, og vi kan tage den fragt/bagage med, som vi ønsker.

I Danmark, som i alle andre lande, foretrækker langt de fleste bilen. I 2019 blev der således sat salgsrekord for nye biler. Ifølge Danmarks Statistik så var der pr. 1. januar 2008 indregistreret 2.068.493 personbiler, pr. 1. januar 2013 2.233.610 personbiler, pr. 1. januar 2018 2.530.047 personbiler, og pr. 1. januar 2023 vil der forventeligt være indregistreret 2.846.884 personbiler – altså en langt større procentmæssig vækst end væksten i indbyggertallet.

Vi kan således stadig forvente en væsentlig stigning i antallet af personbiler, og det hverken kan eller skal vi lovgive os ud af, når befordringsfriheden betyder så meget for os.

Livsstilsekspert Christian Grau har udtalt, at når danskerne skal have så mange biler, så skyldes det, at bilen er den ultimative vej til personlig befordringsfrihed. Det, tror jeg, er rigtigt. Sammenligner vi med andre EU-lande, så er antallet af personbiler dog ikke højt.

Ifølge tal fra Euro Stat havde vi i Danmark i marts 2018 ca. 420 personbiler pr. 1.000 indbyggere, medens man i hele EU havde ca. 500 personbiler pr. 1.000 indbyggere.

Vi skal altså ikke begrænse befordringsmulighederne, men i stedet sørge for at de biler, som kommer til at køre på de danske veje, bliver endnu mindre forurenende – jævnfør også den allerede vedtagne lovgivning og jævnfør alle de former for udvikling, der løbende sker med biler og drivmidler (Mercedes har i Tyskland testet en dieseldrevet C-klasse bil, som ikke udledte CO2, partikelfiltre til dieselmotorer findes nu også tilsvarende til benzinmodeller, der udvikles på el, brint og mange andre brændstofformer, og det er også spændende læsning, at Teknologisk Institut er ved at udvikle tangbaseret bioethanol som tilskud til fremtidens klimavenlige drivmiddel).

Udviklingen går altså i retning af flere og langt mere miljøvenlige biler.

Vi skal som land sørge for, at der bliver bygget de motorveje, som giver mening – det gør Motorvejen.

Viborg samt mange andre byer langs Motorvejen vil få et meget væsentligt løft rent erhvervsmæssigt og dermed også helt generelt. Beslutning om Motorvejens etablering vil igangsætte en meget positiv udvikling for området. Ikke kun – men selvfølgelig også – Østjylland og E45 skal udvikles/udvides.

Hele Danmark vil få gavn af udvikling i et hvilket som helst sted i Danmark. Det bør således være i alles interesse.

Som et tilsvarende eksempel kan anføres Silkeborg. Silkeborg blev tilsluttet motorvejsnettet for få år siden, og i dag er Silkeborg en af Danmarks hurtigst voksende/udviklende byer. Godt gået af Silkeborg.

Hvad vil Motorvejen herudover betyde?

1. En stor del af de bilister, som anvender A13, vil opnå væsentlige tidsbesparelser.

2. Bilister fra Aalborg og nord for (herunder fra Norge og Sverige), som skal til Vejle, Fyn/Sjælland, Kolding eller længere mod syd, vil benytte Motorvejen. Såfremt bilisterne skal til Fyn/Sjælland, Kolding eller længere mod syd, så vil de – i modsætning til nu – ikke skulle benytte Vejlefjordbroen.

3. Bilister fra Vejle eller syd herfor vil benytte Motorvejen, såfremt de skal til Aalborg eller nord for Aalborg (herunder en stor del af de tyske turister, som skal til/fra Vendsyssel). Bilister fra Fyn/Sjælland, Kolding eller syd herfor vil – i modsætning til nu – ikke skulle benytte Vejlefjordbroen.

4. Bilister fra Holstebro, Herning mv., som skal til Kolding eller syd herfor, vil benytte Motorvejen og derved spare såvel kørselslængde samt tid, og de skal – i modsætning til nu - ikke benytte Vejlefjordbroen. Det samme vil selvfølgelig gælde for modsatrettet trafik.

5. Trafikken på E45 mellem Støvring i nord og Haderslev i syd vil blive reduceret væsentligt (jævnfør. punkt 2-4), hvilket vil medføre færre køer, reduceret brændstofforbrug og tidsbesparelser – såvel for dem som kører på E45, som dem som i stedet vælger Motorvejen.

Jeg håber ”turen” kommer til Motorvejen, og dermed også til en væsentlig bedre infrastruktur i det Midtjyske. Det vil komme såvel borgerne som erhvervslivet og byudviklingen til gode.


Vi skal som land sørge for, at der bliver bygget de motorveje, som giver mening – det gør Motorvejen.


Motorvej. Arkivfoto: Michael Bager
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

På kanten af kaninhullet

Annonce