Annonce
Debat

Hvad kan velfærdsaftalen komme til at betyde for ældre borgere i Viborg Kommune?

Et bedre liv for ældre for de samme penge er målet for velfærdsaftalen. Foto: Michael Svenningsen

Læserbrev: Efter flere henvendelser fra flere borgere i Viborg Kommune vil vi her forsøge at redegøre for noget af indholdet i velfærdsaftalen.

Aftalen indebærer et 3-årigt forsøg, hvor 3 udvalgte kommuner (Viborg, Middelfart og Langeland) fritstilles med hensyn til at anvende de midler, der er budgetteret for området.

Dette betyder altså, at der ikke umiddelbart tilføres området yderligere økonomi, hvorfor pengene til forsøget skal findes i det vedtagne budget, hvor bl.a. ændrede arbejdsgange på hele ældreområdet forventes at kunne frigive arbejdskraft til nye tiltag på området.

Annonce

De ressourcer, der frigøres ved omlægning af aktiviteter, kan politikerne så anvende til nye eller forbedrede aktiviteter. Endemålet er, at alle ældre kommer til at føle, at det er dem, der i samarbejde med et mere tilfreds personale bestemmer over det meste af det, der sker i deres liv, og at de stadig er en aktiv del af det omkringliggende samfund. Hvordan dette mål skal nås er ikke bestemt, så alle gode ideer er velkomne.

Eksempler på ressource besparende aktiviteter, samt hvad de frigivne ressourcer kan være og anvendes til, kan f.eks. være, og her skal blot nævnes nogle få at de aktiviteter, der har været nævnt i Ældrerådet, idet intet endnu er vedtaget politisk.

Mindre dokumentation. Herved frigives ressourcer til flere aktiviteter på ældreområdet. Den enkelte ældre borger får mere medbestemmelse i sin dagligdag. Dette kan bl.a. være om madordning, således personale ikke har brug for meget tid til dette.

De offentlige transportmuligheder er i dag svære at gennemskue. I fremtiden håber ældrerådet, at der findes løsninger, så alle ældre får lettere ved at finde ud af, hvilke muligheder de har. Der gives større mulighed for faste teams omkring den ældre borger, både i eget hjem og på institution.

Således tilstræbes det, at borgeren mest muligt ser de samme personer hver gang. Der satses på personale af høj faglig kvalitet i alle områder af ældreplejen. Ældrerådet har et ønske om, at ældre borgere frit skal kunne vælge, hvilken type bolig de ønsker, og hvor de vil bo. Den kommunale indsats til den ældre bør skræddersys af borgeren og det team, denne har omkring sig.


Lige nu er intet vedtaget, ud over at kommunen er med i det 3-årige forsøg med at anvende budgettet på ældreområdet på en anderledes måde - end den måde, vi kender i dag - til gavn for alle ældre borgere i kommunen.


Det skal her endnu engang præciseres, at intet af ovennævnte er vedtaget, men indtil videre kun er nogle tanker drøftet i ældrerådet.

Efter at velfærdsaftalen tidligere er præsenteret i dagspressen, har ældrerådet bl.a. fået følgende spørgsmål:

Betyder aftalen flere økonomiske ressourcer til gavn for de ældre borgere?

Det kan der i - henhold til ovenstående - hurtigt svares nej til, som det ser ud det for nærværende. Det er de ressourcebesparende tiltag, som skal skabe økonomi til alle de foreslåede tiltag, samtidig med at man slipper for en del af de regler og aftaler (kommunen sættes fri) som i dag indsnævrer virkefeltet på ældreområdet.

Betyder aftalen, at der gives mulighed for yderligere friplejehjem i kommunen?

Umiddelbart ligger dette ikke i aftalen; men måske der kommer forslag om dette.

Lige nu er intet vedtaget, ud over at kommunen er med i det 3-årige forsøg med at anvende budgettet på ældreområdet på en anderledes måde - end den måde, vi kender i dag - til gavn for alle ældre borgere i kommunen.

Det videre forløb om planen for forslag til, hvordan Velfærdsaftalen skal udmøntes i Viborg Kommune, skal vedtages af byrådet – formentlig en gang i løbet af sommeren.

Ældrerådet håber, der kan afholdes møder omkring velfærdsaftalen, hvor man kan komme med gode ideer.

Man er velkommen til at kontakte Ældrerådets medlemmer for yderligere. Ønsker man at følge med i processen omkring planen for den endelige aftale, henvises til Viborg kommunes hjemmeside (Aktivitets- og Ældreudvalget).

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Friis og Grønning om potentielt snarlig oprykning: - Vi vil stadig vinde vores egne kampe

Debat

Viborgs historiske hjerte er grønt

Sport

Det stinker af superligafodbold - Viborg FF tilbage på sejrskurs mod Helsingør

Annonce