Annonce
Navne

Inspiration fra medmennesker giver livet værdi

Poul Pilgaard.
Poul Pilgaard er ud af en stout bondeslægt, der førte ham til Landbohøjskolen, hvor hans faglige dygtighed gjorde ham til en af pionererne med at udvikle edb til landbruget. Torsdag fylder han 75 år.

75: Efter arbejde ved landbruget både i England og i Tyskland kom Poul Pilgaard på Bygholm Landbrugsskole og derfra til Den Kgl. Veterinære Landbohøjskole, hvor han var økonomiuddannet i 1971.

Sammen med landbrugets højborg Axelborg i København arbejdede han med et analyseprojekt. Og da han nu var i stand til at forsørge en familie, blev han på det tidspunkt gift med Henriette.

Poul Pilgaards videre erhvervskarriere fortsatte med, at han blev ansat i økonomisk statistisk afdeling på Axelborg, hvor han udviklede på edb-økonomisystemer til dansk landbrug.

Herefter flyttede han med familien til Viborg, hvor han blev økonomikonsulent i Viborg Amts landøkonomiske Forening på Landbogården ved Fælledvej.

Han havde en afstikker først til Mariager Landboforening og derefter til Landbrugets Faglige Landscenter i Viby, hvor han endnu en gang havde til opgave at udvikle egne edb-systemer til landbrugserhvervet.

Annonce

LMO og Venstre

Tidligere souschef hos landbrugsrådgivningen Landbo Midt-Øst i Viborg, cand.agro. Poul Pilgaard, Åbrinken 3, Tapdrup, fylder torsdag den 8. august 75 år.

Poul Pilgaard stammer fra Kaas i Vendsyssel, hvor han gik ud af skolens syvende klasse og arbejdede i sine unge år ved landbruget. Han kom på Aabybro Ungdomsskole, var soldat ved Dronningens Livregiment i Nr. Uttrup og på Båring Højskole på Fyn.

- I 1987 kom jeg tilbage til Viborg og blev chef for regnskabs- og økonomiafdelingen på Landbogården. Der kom i de følgende år flere fusioner i landboforeningerne, og fra 1998 var jeg souschef for det daværende Landbo Midt i den spændende tid, da landbrugsrådgivningen blev flyttet til den nuværende LMO-adresse på Gl. Randersvej med en fantastisk beliggenhed og udsigt over Viborg by.

- Her var jeg, til jeg for 10 år siden gik på pension, og jeg har gennem alle årene bevaret kontakten til det primære landbrug som rådgiver, fortæller fødselaren i villaen i Tapdrup.

Inspiration giver livsværdi

Poul Pilgaard har også i fritiden været en særdeles aktiv frivillig medspiller og inspirator i en række lokale sammenhænge.

I det politiske har det været partiet Venstre, der har nydt godt af hans arbejdsevne og vilje. I perioden 1990–1993 var han medlem af Viborg Byråd, hvor han sad i skoleudvalget og byplanudvalget.

Efterfølgende blev han valgt til skatteankenævnet i kommunen.

I de organisatoriske sammenhænge har han været formand både for Asmild Tapdrup Venstrevælgerforening og for Venstres samarbejdsudvalg i Viborg Kommune.

Gennem en lang årrække både sekretær i Viborg Kredsen og for Venstre i Viborg.

- Jeg har gennem flere end ti år været skatmester i Viborg Y's Mens Club. Det glæder mig meget at få lov til at yde en frivillig indsats til gavn for andre og især børn og unge, hvor vi på forskellig vis er med til at skabe gode rammer for det frivillige spejder- og foreningsarbejde.

- I den anden ende af skalaen har jeg gennem de senere år været sekretær og kasserer og med i programudvalget for Landbrugets Seniorklub, som arrangerer såvel ture og rejser som en række lokale kulturelle arrangementer. Også gennem en lang årrække har jeg været med i bestyrelsen for LOF, beretter han, der også tidligere har været formand for Tapdrup Borgerforening og den dag i dag er kasserer i Tapdrup Forsamlingshus.

I vandreskoene

Henriette og Poul Pilgaard har to børn, der bor i København, og fem børnebørn.

Derfor går turen ofte over til hovedstaden, - også ind imellem med kort varsel, hvis der er akut behov for pålidelige babysittere.

Lokalt i Tapdrup trækkes der i vandreskoene to gange om ugen for at følges ad på tur i den lokale vandreklub.

- Jeg er ikke i tvivl om, at et godt helbred og et godt humør hænger sammen med den inspiration i tilværelsen, der kommer fra kontakten med mange positive mennesker, som er med til at give livet en ekstra værdi, slutter 75-års fødselaren, som også er en udpræget handymand, der selv snedkererer i hus og have.

Fødselsdagen fejres med familien.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce